Category Archives: Psykologi

Pinker’s Blank Slate

What he’s arguing about is the dominant position among liberal humanities
and social science professors.
A lot of them think that everything evil and unfair comes from capitalism
or is socially constructed. So for example, the media’s preference for young,
slender women is thought to be the cause of why most people think that way.
And if we were born as totally blank slates, that might make sense. Then those
women in the Dove commercials would be just as desirable, and it’s all
just the media’s fault.

So Pinker looks at evidence that the
preference for traits in a made (youth and fitness) that coincide with
fertility is probably at least in part evolutionarily encoded. And the
media is just pandering to a preference that’s already there.
When he wrote the book, at lot of people believed that people were
born as _completely_ blank slates because of the French philosophy
that was so huge at that time said some. Everything was just “socially
constructed” by corporations, people in power, etc. Then he sketches
out some biological traits which are probably inborn. Like, everywhere
in the world, sociallism has failed and free-market capitalism
succeeded. (Most) people are not motivated to work for some abstract
community; they work for themselves and their loved ones.
Since he wrote the book, more people have come around to agree that we
are not _completely_ blank slates. Though they are not as far along
the biological track as Pinker.

So it’s not exactly _information_ that the Blank Slate dispute is
about, but preferences, behaviors, etc.

Think like: If you reversed socialization and culture completely,
could you then make a nation where girls were more violent and
aggressive and boys more communicative and emphatic? Blank Slaters
would say yes; Pinker’ites would say no because boys are on average
predisposed towards such behavior by hormones etc.

So if your position is that we are not born with _information_, then
everyone probably agrees 🙂

On language, he makes some pretty speculative arguments, yes.
For example, he talks about how mice that are born without hearing or
ears are still born with and develop hearing centers in their brains,
as if they had.

His argument is that in the same way, the brain is born with a
disposition for learning language, but of course, that’s pretty hard
to prove. Though he makes the argument that language comes easily to
people, no matter what they do, and reading and writings has to be
learned in schools. Probably because one is evolutionarily primed and
the other is too recent and invention to be worked into the genome
etc. yet. I find that pretty reasonable.

So people couldn’t learn a language with no senses, just as mice
cannot hear with no ears. But in his view, we are born with faculties
in the brain to facilitate things like learning language. So if that’s
right, at least the blank slate view where everything is just the
result of culture and socialization is wrong.

You might think: “But who would even think that?” In the book, he
mentions Judith Butler. People of that kind of conviction all think
that (or at least used to). When I went to university, we were taught
the same thing. It’s all just culture and power and socialization.
They taught that as if it was the deepest thing in the world.

Pinker’s PHD-adviser is famous for the theory that though there are
different languages, the structure is pretty similar in most of them.
He then makes the argument that the brain is born with the facility to
learn these grammatical structures and construct sentences in them.
But *not* the specific languages. I don’t know if I agree with that
theory. The whole language aspect, I think is an example of his own
field of expertise being crammed too much into the book where it
really should have been about gender, race, evolution, etc.

ESFP – portræt og beskrivelse

Den optimistiske og energiske spilopmager, som ved lige, hvordan han skal gøre andre i godt humør.

esfp-150x150 ESFP’er lever i en verden af ​​menneskelige muligheder. De elsker mennesker og nye oplevelser. De er livlige og elsker at have det sjovt, og de nyder at have spænding og drama i deres liv.

ESFP’er har meget stærke interpersonelle færdigheder og kan ofte finde sig selv i rollen som fredsmægler mellem stridende parter. Da de træffer beslutninger ved hjælp af deres personlige værdier (Følen), er de normalt meget sympatisk indstillede over for andre og bekymrede for deres velbefindende. ESFP’er er som regel ganske generøse og varme. De er meget opmærksomme på andre mennesker og synes at fornemme, hvad der er galt med nogen, før de selv ved det. ESFP’er har en forkærlighed for handling og overrasker af og til ved at reagere med varme og spontanitet og ved at byde ind med en løsning på et praktisk behov.
ESFP-typen er spontan, optimistisk og entusiastisk. De elsker at have det sjovt. Hvis ESFP’er ikke har udviklet deres tænke-side (Tænkning), er der af og til en tendens til, at de bliver lidt skødesløse og lægger mere vægt på øjeblikkelig spænding og tilfredsstillelse end på langsigtede opgaver og forpligtelser.

For ESFP’er er hele verden en scene. De er gode til at underholde andre og gøre dem glade, og de fleste ESFP’er er selv godt bevidste om dette. De elsker mennesker, og en af deres største gaver er deres generelle tolerance og accept af andre. De er optimistiske entusiaster,  som stort set altid er varme og generøse over for mennesker, de møder. ESFP’er vil generelt behandle fremmede som venner, men når en fremmed kommer på tværs af ESFP’en, er ESFP’en dog ikke desto mindre i stand til at afsige en stærk værdidom over den person, der forbrød sig mod ESFP’en. De kan udvise stærk modvilje i sådan en situation og være en fjende, som få vil ønske sig at have.

ESFP: Den tolerante entusiast

ESFP’er er meget praktisk anlagt, men de bryder sig ikke om struktur og rutine. De kan lide at flyde med strømmen, i tillid til at deres evne til at improvisere vil få dem helskindet igennem enhver situation. De lærer bedst via “hands-on” oplevelser fyldt med praktisk erfaring snarere end ved at studere emnet i en bog. Derfor kan ESFP’er også have en tendens til at undgå situationer, der involverer en masse teoretisk sniksnak, eller som er for komplekse og tvetydige. ESFP’er gør sig bedst (faktisk særdeles godt) i situationer, hvor de får lov til at lære ved at interagere med andre eller gennem “learning by doing”.

ESFP’en er en fantastisk holdspiller. Det er ikke sandsynligt, at ESFP’en vil skabe problemer eller ballade, og det er sandsynligt, at vedkommende vil sørge for, at arbejdet foregår i et sjovt miljø, som gør det til en fryd at få opgaven færdig. ESFP’er har det med at gøre sig bedst i en karriere, hvor de er i stand til at bruge deres gode menneskefærdigheder sammen med deres evner til at anvende ideer til at implementere praktiske løsninger. Da de rykker hurtigt og holder af nye oplevelser, bør de vælge en karriere, der tilbyder dem oplevelsesmæssig mangfoldighed såvel som rige muligheder for at interagere med mennesker.

ESFP’er har en enorm kærlighed til livet, og de ved, hvordan man har det sjovt. De kan lide at bringe andre sammen, og det er typisk rigtig sjovt at være sammen med en ESFP. De er fleksible, tilpasningsdygtige og oprigtigt interesserede i andre mennesker. De er godhjertede og har en særlig evne til at få en masse sjov ud af livet.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ESFP’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ISFP – portræt og beskrivelse

Den stille og passionerede æstet, som følger sit hjerte.

isfp-150x150 ISFP’er lever i en verden af nærværende muligheder. De stræber efter harmoni i den måde, tingene omkring dem ser ud på; harmoni i smag, lyd, følelse og lugt. De har en veludviklet æstetisk forståelse, typisk for kunst, og de vil sandsynligvis søge at udtrykke deres indre følelsesverden i en eller anden ydre, kreativ form. Dette hjælpes på vej af, at ISFP’er også typisk er begavede med hensyn til at skabe og komponere ting, som vil indvirke kraftigt og fornøjelsesbetonet på sanserne.

ISFP’er har et stærkt sæt af indre værdier, som de stræber efter at realisere i deres ydre liv. De har brug for at opleve, at de lever deres liv i overensstemmelse med det, de føler er rigtigt; at de lever deres liv, og at de ikke går på kompromis og lever det liv, som andre forventer af dem. ISFP’er er således tilbøjelige til at vælge jobs og karriereveje, som giver dem frihed til at arbejde henimod at realisere deres egne værdier og personlige mål.

ISFP’er har tendens til at være rolige og reserverede, og mange oplever det, som om det er vanskeligt at lære dem godt at kende. De har en tendens til at holde igen med deres ideer og meninger, undtagen over for dem som de er tættest på. I omgangen med andre opleves ISFP’er derfor typisk som venlige, blide og følsomme. De er interesserede i at bidrage til folks følelse af velvære og tilfredshed, og de lægger gerne en stor indsats og energi i opgaver, som de tror på.

ISFP’er har en stærk affinitet for æstetik og skønhed, og de holder ofte af dyr, kunst og kunsthåndværk. De holder ofte også meget af naturen, og så er de originale og – i deres indre tankeverden – uafhængige, og de har brug for et personligt frirum.

ISFP: Giv dig tid til at lytte efter, hvis du ønsker at forstå dem

ISFP’er værdsætter folk, som tager sig tid til at forstå ISFP’en på vedkommendes egne præmisser og som støtter ISFP’en i at forfølge sine egne mål på sin egen unikke måde. Folk, som ønsker at trække standardiserede løsningsmodeller for job, karriere og livsvalg i øvrigt ned over hovedet på ISFP’en, kan således nemt havne på ISFP’ens ”dårlige side”, og det endda uden at de selv opdager det. For ISFP’er er ikke særlig tilbøjelige til at konfrontere andre med denne afstandtagen, hvorfor andre måske blot vil opleve ISFP’en som distanceret og ”svær at relatere til.”

Folk, der ikke kender ISFP’en godt, kan se ISFP’ens unikke måde at træffe valg i tilværelsen på som et tegn på ubekymret sorgløshed, men faktisk tager ISFP’er livets valg meget alvorligt, og hvis tingene er faldet mindre heldigt ud for dem, så kan de have overdreven tendens til at gruble over tingene og have svært ved at træffe beslutninger. Uanset hvad er det dog forkert at sige, at ISFP’er er sorgløse, for selv om det kan være svært at forstå deres ræsonnementer for at vælge, som de gør, så er der gået store overvejelser ind i disse beslutninger fra ISFP’ens egen side. De har bare svært ved at udtrykke disse overvejelser og dele dem med andre.

ISFP: Vil hellere lade folk forfølge deres egne mål end at bestemme over dem

Som regel har ISFP’er intet ønske om at lede eller kontrollere andre, ligesom de intet ønske har om selv at blive ledt eller kontrolleret af andre. De har brug for plads og tid alene til at vurdere omstændighederne i deres liv og til at holde de ydre omstændigheder op imod deres indre værdisystem. Og derfor har ISFP’er også nemt ved at respektere andre folks behov for det samme.

ISFP’er har mange særlige gaver at give hele verden, især hvis de finder vej til områder, hvor deres fornemmelse for æstetik kan konkretiseres ud i håndgribelige produktioner i form af kunst, design, musik eller poesi. Livet er ikke nødvendigvis særlig let for en ISFP, fordi samfundet i disse år bliver mere og mere universelt og standardiseret, men inde i dem selv har ISFP’er alligevel redskaberne, der skal til for at gøre deres eget liv, og livet for andre som er tæt på dem, til et rigt og givende eventyr.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ISFP’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ESTP – portræt og beskrivelse

Den klarttænkende “action man”, der ikke lader problemerne stå i vejen for sine mål.

estp-150x150 ESTP’er er udadvendte, ligefremme typer. Med deres entusiasme og energi er ESTP’er handlingens mænd og kvinder, og de lever i en verden af konkrete muligheder. De er ligefremme og risikovillige, og de kaster sig gerne direkte ud i ting og får skidt under neglene. ESTP’er lever i nuet, og de opfatter ikke introspektion og teori som særlig vigtigt. Måske derfor er de også utroligt hurtige til at beslutte, hvad der skal gøres, udføre handlingen, og så komme videre til den næste udfordring.

Set med andres øjne, så har ESTP’er en uhyggelig evne til at opfatte folks holdninger og motivationer. ESTP’er registrerer instinktivt små signaler, som passerer helt ubemærket forbi de fleste andre. De lægger bl.a. mærke til signaler fra ansigtsudtryk og kropsholdning. Dette gør, at de typisk er et par skridt foran den anden person, som de taler med.

ESTP’er bruger denne evne til at få det, som de vil have, ud af en given situation. Regler og love ses som retningslinjer for adfærd, snarere end som egentlige regler der skal følges. Hvis en ESTP har besluttet, at der er noget, der skal gøres, så vil vedkommende sigte efter at  “gøre det og komme videre med det”, og denne attitude tager præcedens over de regler, som andre mener bør følges. Men ESTP’en har en tendens til at have en stærk tro på, hvad der er rigtigt ud fra den faktiske situation, og for dem bliver hvad der er rigtigt og forkert defineret ud fra dette syn på den aktuelle situation.

ESTP’er har sans for drama og stil. De er hurtige, og hurtigt-talende, folk, der har en forståelse for de mere eksklusive ting i livet. De er gode til branding, storytelling og til at improvisere. De elsker at have det sjovt, og de er selv sjove mennesker at være i nærheden af. Med deres ligefremhed kan de nogle gange komme til at såre andre uden selv at være klar over det. Det er ikke, fordi de er kolde; de er bare ligefremme, og så baserer de deres udtalelser på fakta og logik.

ESTP’ers mindst udviklede område er deres abstraktionssøgende side. De er utålmodige med teori, og de kan ikke rigtigt se værdien af abstraktioner i forhold til at “få tingene gjort”. En ESTP vil lejlighedsvis have stærke intuitioner, som ganske vist ofte er fejlagtige, men som fremstår meget klare for dem selv. Derfor kan ESTP’er ikke stole på deres intuitioner om de større strukturer i verden. De kan nemt komme til at tro på konspirationsteorier, Scientology m.v., og de er mistænksomme over for andre folk, som er mere hjemme i abstraktionernes verden.

ESTP’er har en naturlig overflod af energi og entusiasme, hvilket gør dem til naturlige iværksættere. De får meget begejstring ud af at ”sætte ting i gang”, og de har evnen til at motivere andre med spænding og action. En god ESTP kan sælge sin nyeste idé til hvem som helst. De er handlingsorienterede og træffer beslutninger meget hurtigt. Alt i alt har de ekstraordinære talenter for at få sat ting i gang. De er dog normalt ikke så gode til at følge op på tingene, når først de har iværksat dem, og de kan let miste interessen og efterlade disse opgaver til andre typer.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ESTP’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ISTP – portræt og beskrivelse

Den kolde og snarrådige problemknuser, som er realistisk helt ind til benet og synes, at de andre er alt for flæbende.

istp-150x150 ISTP’er er koldblodige problemløsere, der improviserer og ikke har noget imod at tage risici. De er realistiske og faktuelle, og i nødsituationer udviser de ofte en beundringsværdig ro. ISTP’er udmærker sig ved at møde udfordringer frontalt og overvinde dem. De er som regel uafhængige, og de ​​har ikke noget imod at gå deres egne veje. De tørster efter frihed til at følge deres egne regler snarere end at følge “systemets” regler. Når de står med et problem, så skærer de lige til benet, og hvis de ikke forstår, hvorfor en given regel er der, eller hvilket formål den tjener, er de tilbøjelige til at se bort fra den. I andres øjne kan ISTP’er virke ligeglade med “reglerne,” men indadtil er der en proces, hvor ISTP’en via logisk analyse har forstået, hvilke af reglerne der er overflødige, og hvilke der er nødvendige. Deres metode til at adskille fårene fra bukkene er mere kold og logisk end de fleste typers.

ISTP’er har tendens til at have interesser, der er rettet mod den virkelige verdens materielle og faktuelle facetter. De bekymrer sig om resultater her og nu, og de kan ​​typisk ikke se pointen i teori for teoriens egen skyld. Mange ISTP’er er nysgerrige, når det handler om teknologi og mekanisk udstyr, og de stopper ikke deres undersøgelser, før de forstår, hvordan noget virker. ISTP’er har det også med at nyde fysisk udfoldelse, og de holder af at bruge deres problemløsningsfærdigheder til at manipulere objekter og beherske dem. ISTP’er har tendens til ikke at have tålmodighed med teoretisk sniksnak, “der aldrig fører nogen steder” – de vil meget hellere handle og gøre ting.

ISTP’er kan derfor bedst lide studieretninger, der også har praktisk anvendelse (såsom medicin og pilot), og undgår samtidig fag, hvor man skal granske teori for teoriens egen skyld uden at producere resultater i den virkelige verden. ISTP’er har ikke meget til overs for pompøse ord og subjektive observationer, som i sidste ende ikke bakkes op af andet end endnu flere pompøse ord og endnu mere subjektive perspektiver. ISTP’er har det med at synes, at arbejdet skal tale for sig selv.

ISTP’er har en utilitaristisk tankegang og er ofte nådesløst realistiske omkring, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Således kan ISTP’er siges at være mere tilpasningsdygtige end andre typer: Hvis noget ikke virker, så omstiller de sig bare, sådan at det kommer til at virke. ISTP’erne i denne verden er ikke at finde blandt blåøjede drømmere – for en ISTP er et projekt, der mislykkedes, simpelthen blot mislykkedes, uanset hvilke udglattende forklaringer og undskyldninger, man måtte kunne komme med bagefter.

ISTP’er sætter pris på frihed og uafhængighed – især deres egen. Men de har også en tendens til at respektere andres suverænitet, og de kan generelt ikke kan lide at pålægge andre forpligtigelser eller at blande sig i andre folks anliggender og fortælle dem, hvad de skal gøre. Som én ISTP engang bemærkede: “Det vigtigste i livet er ikke at blande sig i andres liv.” Derfor vil ISTP’er modsætte sig andres forsøg på at kontrollere dem, ligesom de normalt selv afstår fra at forsøge at kontrollere andre.

Denne gejst for uafhængighed giver ISTP’er en karisma, der er gennemsyret af, at de kan klare sig selv – og det i en sådan grad, at nogle kan komme til at opfatte dem som uvenlige. ISTP’er er logiske og usentimentale. Sammen med ESTP’er er de den type, der er mest fri af blåøjede illusioner om, hvordan verden fungerer. De har tendens til stille og roligt at observere, hvad der foregår omkring dem. Men mens de er i denne tilstand, har de også et skarpt blik for muligheder, og når en mulighed byder sig til, vil de gribe øjeblikket og slå til. Derfor er det ofte blevet bemærket, hvordan ISTP’er næsten synes at have to forskellige personligheder: Én, der er analytisk og rolig, og én, der er mere action-orienteret, eventyrlysten og risikovillig – en, der går i aktion, når andre må give fortabt.

ISTP’er er naturligt fokuserede på bundlinjen og den virkelige verdens konsekvenser. Koldblodige og logiske som de er, er de godt rustet til at håndtere konflikter og kritik, men de er også lidt private og upersonlige og kan til tider virke reserverede. Alt i alt er ISTP’er godt klædt på til at imødegå denne verdens udfordringer og håndtere dem kompetent.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ISTP’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ESTJ – portræt og beskrivelse

Den autoritære og ansvarlige anfører, som sørger for, at folk falder ind på række og at tingene bliver gjort.

estj-150x150 ESTJ’er lever i en verden af fakta og konkrete behov. De lever i nutiden med deres blik rettet mod deres personlige mål. ESTJ’er arbejder ihærdigt for at sikre, at alt kører problemfrit og systematisk. De ærer traditioner og love og har et klart sæt standarder og overbevisninger, som de holder i hævd. ESTJ’er er ansvarlige og pålidelige, og de forventer det samme af andre. De har kun ringe tålmodighed eller forståelse for personer, der ikke arbejder dedikeret og metodisk, og de har det med at synes, at sådanne personer bør arbejde på at få sig noget struktur i deres liv. ESTJ’er værdsætter kompetence og effektivitet og kan lide at se hurtige resultater for deres indsats.

ESTJ’er er “take-charge”-folk. De har ofte en meget klar vision om den måde, tingene skal være på – så klar, at de naturligt træder ind i lederrollen og begynder at fortælle folk, hvad de skal gøre. ESTJ’er er selvsikre og assertive. De er ekstremt dygtige til at udtænke systemer og planer og til at løse opgaverne ved hånden, og de er i stand til at se, hvilke skridt der skal tages for at fuldføre en bestemt opgave. ESTJ’er kan til tider være krævende og kritiske, fordi de har så stærke overbevisninger, og de kan finde på at udtrykke sig bramfrit, hvis de synes, der er nogen, der ikke gør det godt nok efter deres standard. Men selvom de kan være hårde i filten, så kan deres kritik i det mindste tages for pålydende, da ESTJ’er har det med at være ekstremt ærlige og ligetil.

En ESTJ er normalt en mønsterborger – en søjle i samfundet. De tager deres forpligtelser meget alvorligt og følger de gængse standarder til punkt og prikke. ESTJ’er nyder at interagere med mennesker, og de kan lide at have det sjovt. ESTJ’er kan af og til være “larmende” og “sjove i det” til sociale arrangementer. ESTJ’er nyder især aktiviteter, der er fokuseret på familien, samfundet, eller arbejdet.

ESTJ – pålidelig, ansvarlig og målbevidst

ESTJ’er er meget detalje-orienterede. De sætter sig mål og investerer så en masse energi i deres anstrengelser for at nå disse mål på en overbevisende måde. Men selvom de er effektive, er det vigtigt, at ESTJ’er husker at værdsætte andre folks input og meninger. Hvis ESTJ’er forsømmer dette, kan de få et problem med at opfylde andres behov for fairness og gensidighed og måske ubevidst såre folks følelser ved at anvende logik og fornuft i situationer, som kræver mere følelsesmæssig blidhed.

Når en ESTJ møder modgang, er der ofte en tendens til, at de føler sig isoleret fra andre. De føler, at de bliver misforstået og undervurderet, og at deres indsats tages for givet. Selvom ESTJ’er normalt er meget verbale og ikke har noget problem med at udtrykke sig, kan de i stressede perioder have svært ved at sætte ord på deres følelser og ved at kommunikere dem til andre.

ESTJ’er lægger en stor indsats i næsten alt, hvad de gør. De vil gøre alt, hvad de mener, der skal gøres på jobbet og i deres ægteskab og generelt i deres nærmiljø med en god mængde energi og ihærdighed. ESTJ’er er pligtopfyldende, praktiske, realistiske og pålidelige. Mens ESTJ’er på ansvarlig vis vil gøre alt, hvad der skal til, for at arbejde hen imod en bestemt sag eller mål, kan de måske ikke naturligt se værdien af ​​mål, som er uden for deres egen referenceramme. Men hvis ESTJ’en er i stand til at se relevansen af ​​sådanne målsætninger og oversætte dem til praktiske problemer, så kan du vædde dit liv på, at de vil lægge alle kræfter i at arbejde for at nå målet i deres søgen efter sikkerhed og klarhed.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ESTJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ESFJ – portræt og beskrivelse

Den hårdtarbejdende og vellidte medspiller, som balancerer alles ønsker.

esfj-150x150 ESFJ’er er sociale væsener, som elsker mennesker. De er varme og interesserede i andre. De ønsker at kunne lide andre mennesker, og de har en særlig færdighed til at få det bedste frem i andre. De er ekstremt gode til at læse andre og forstå deres synspunkter. ESFJ’er har et stærkt ønske om at være vellidte og om at være behagelige for andre at være sammen med. Det gør dem meget støttende socialt. Folk kan lide at være tæt på en ESFJ, fordi ESFJ’er har en speciel evne til uvægerligt at få folk omkring dem til at have det godt med sig selv.

ESFJ’er tager deres ansvar meget alvorligt, og de er meget pålidelige. De værdsætter sikkerhed og stabilitet, og de har et stærkt fokus på detaljerne. De ser, hvad der skal gøres, og de gør det, før andre gør det, og de forstår, hvad det kræver at sikre, at en opgave bliver gjort.

ESFJ’er er varme og energiske. De har brug for validering fra andre for at føle sig godt tilpas. De bliver sårede, når andre udviser ligegyldighed, og de forstår ikke uvenlighed. ESFJ’er er meget givende mennesker, der i høj grad opnår personlig tilfredsstillelse i kraft af andres lykke (og altså ikke blot i kraft af deres egen). De ønsker at blive værdsat for, hvem de er, og hvad de giver til andre. De er meget sensitive og følsomme over for stemninger og andres bevæggrunde. Faktisk er ESFJ’er så omsorgsfulde, at de undertiden har svært ved at se eller acceptere en vanskelig sandhed om nogen, de holder af.

ESFJ’ers værdier er defineret eksternt. De har som regel meget udførlige ideer om, hvordan tingene skal være, og de er ikke generte omkring at udtrykke disse værdier, som de anser som nødvendige for gruppen. Men samtidig afstemmer de deres værdier og moral med verden omkring dem, snarere end med et indre værdisystem. ESFJ’er kan til tider have en stærk personlig moral, men denne moral er også delvist defineret af det samfund, de lever i. Der er ikke tale om idiosynkrasi.

ESFJ: Orden, etik og glæde

ESFJ’er er ofte meget etisk anlagte, og de søger at udføre deres handlinger i overensstemmelse med godhed og generøsitet. De er fornuftige i pengesager, men meget gavmilde og uselviske i at gøre det gode for andre. Deres altruistiske impulser er oprigtige.

ESFJ’er er normalt ganske populære og gode til at interagere med mennesker. De forsøger at gøre noget godt for andre, samtidig med at de følger et fast moralsk adfærdskodeks.

Alle ESFJ’er har en naturlig tendens til at ville kontrollere deres miljø. Deres bevidsthed finder sig bedst til rette med struktur og organisation, og de søger at planlægge og ordne ting omkring sig. ESFJ’er er mest komfortable med strukturerede miljøer. De er ikke tilbøjelige til at nyde at skulle gøre ting, der involverer abstrakte, teoretiske begreber eller upersonlige analyser, som de skal anvende uden at vise hensyn til menneskene omkring dem.

ESFJ’er nyder at skabe orden og struktur, og de er meget gode til at løse opgaver, som kræver den slags færdigheder. Men de skal være forsigtige med, at de ikke kommer til at være for kontrollerende over for mennesker i deres liv, der ikke ønsker at blive kontrolleret.

ESFJ’er har respekt for love, regler og autoriteter. De er ofte traditionelt anlagte, og de foretrækker at gøre tingene på den etablerede måde, snarere end at eksperimentere og hoppe over, hvor gærdet er lavest. Hvis ikke autoriteterne i en ESFJ’s liv støtter ham eller hende i at gribe tingene an på den traditionelle måde, som ESFJ’er ofte foretrækker, kan ESFJ’en blive ganske usikker og fokusere al sin opmærksomhed på blidt at behage andre uden tanke for opgaven og dens resultater. For sådanne ESFJ’er er det svært at finde balancen mellem at være for kontrollerende og at være for følsom.

Når ESFJ’er er bedst, er de varme, sympatiske, hjælpsomme, samarbejdsvillige, taktfulde, nede-på-jorden, grundige, entusiastiske og energiske. De nyder tradition og sikkerhed, og de søger et stabilt liv i gensidigt givende kontakt med venner og familie.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ESFJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.