Arkiv for ‘Psykologi’

ISFJ – portræt og beskrivelse

Friday, September 4th, 2015

Den omsorgsfulde og loyale menneskeplejer, som gør livet godt for andre.

isfj-150x150 Som ISFJ lever du først og fremmest i det nære: Du fokuserer på det, der er til at tage og føle på, og selvom du nok er i stand til at forstå de mere flyvske typers abstrakte teorier og fantasifulde metaforer, interesserer du dig mindre for spekulationer og flotte ord og mere for handlinger, der gør en håndgribelig forskel. Du stortrives med at bidrage med konkrete gerninger i det daglige, der tjener til at forbedre din omverden i overensstemmelse med dine værdier.

Som ISFJ sætter du fokus på venlighed i hverdagen, og du prioriterer det aktuelle sammenhold i familien, på arbejdspladsen og i skolen. Du er villig til at strække dig langt for at få fællesskabet til at glide, uden at du af den grund nødvendigvis forventer det samme af andre, for du ved, at ikke alle har så nemt ved at tage hånd om fællesskabet, som du selv har.

Du er kendetegnet ved din varme, trofasthed og betænksomhed: Mange ISFJ’er har hele biblioteker af præcise fakta og detaljer i baghovedet, og de trækker aktivt på disse i deres relationer med andre, sådan at ISFJ’en er den, der på nærmest magisk vis altid husker, hvornår den-og-den har fødselsdag, eller er opmærksom på at udvise en passende gestus, når der sker noget vigtigt i nogens liv.

Derfor sætter folk også pris på ISFJ’er for det venlige nærvær og de trygge rammer, de sørger for, som ofte får det bedste frem i andre; kvaliteter, som måske aldrig ville være vokset frem uden ISFJ’en til at gøde jorden med sin betænksomhed. ISFJ’er er de ultimative redebyggere på hjemmefronten såvel som i professionelle roller, hvor de elsker at få andre til at blomstre op.

Fordi ISFJ-typer har fokus på det nære, tror folk omkring dem ofte, at de kender ISFJ’en til bunds. Det er imidlertid sjældent korrekt: ISFJ’er går typisk gennem livet med en rig og nuanceret indre sanserepræsentation, der tillader dem at opleve verden på en højst subjektiv, impressionistisk manér. Deres enorme arsenal af specifikke og præcise detaljer spiller helt af sig selv sammen for at give dem et unikt syn på verden, som også er med til at give ISFJ’er en stærk fornemmelse af, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation. ISFJ’er har derfor ofte stærke værdier og en højt udviklet moral.

Uheldigvis for andre, så er den impressionistiske måde at lagre data i bevidstheden på ikke så velegnet til at blive udtrykt verbalt. Det, der vil være tilgængeligt for andre, vil alt for ofte kun være de afledte resultater af ISFJ-typens mangfoldige indre landskab. Andre kan derfor nemt komme til at tro, at ISFJ’en er simpel i sin opfattelse af verden, mens sandheden snarere er, at ISFJ’er kan huske konkrete detaljer, såsom et specifikt ansigtsudtryk eller tonefald, mange år efter at det egentlig har fundet sted. På den måde må ISFJ’er ofte regnes for nogle af de mest omhyggelige iagttagere af verden omkring dem. Den traditionelle verbale skildring er bare ikke deres hjemmebane.

ISFJ-typer har ofte en meget klar fornemmelse af, hvordan tingene bør være, og de er villige til at arbejde hårdt for at bringe deres nærmiljø på linje med deres indre moralske fornemmelse. Som konkrete føletyper kredser deres værdier ofte om tryghed og venlighed, og de respekterer såvel traditioner som landets love. Således har ISFJ’er også ofte en tendens til at udvise tillid til autoriteter samt nære et ønske om at bibeholde og agere efter etablerede systemer, da disse har vist sig at virke i fortiden. Det betyder, at en ISFJ-type kan være et værdifuldt bolværk mod den nyeste smarte management-snak, idet ISFJ’en ofte vil forholde sig skeptisk, indtil det på en konkret og nærværende måde er blevet demonstreret, hvorfor den nye metode er bedre end den gamle.

Som en konkret-orienteret type (S) gælder det, at ISFJ’er bedst tager ny viden til sig ved selv at prøve det af på arbejdspladsen, i hjemmet eller på kurser. Kun i anden række sætter ISFJ’en pris på at tilegne sig viden via den traditionelle metode med akademiske lærebøger.

Med den impressionistiske verdensforståelse kommer også en veludviklet fornemmelse for rumlighed, funktion og æstetik. Derfor går mange ISFJ’er ofte op i deres hjem og dets indretning, og mange af de dygtigste indretningsarkitekter tilhører da også ISFJ-typen. Når ISFJ’ens sans for æstetik kombineres med deres betænksomhed og omsorg for andres følelser og ønsker, sætter det dem i stand til at få tingene til at gå op i en højere enhed.

Som føletyper (F) har ISFJ’er også et rigt følelsesliv. Selvom de til tider kan have svært ved at verbalisere det, så er de ofte meget opmærksomme på deres egne følelser, og de påvirkes stærkt af dem. Den manglende evne til at verbalisere og lufte sine følelser kan dog have den uheldige konsekvens, at negative emotioner kan bygge op over tid, og når ISFJ’en til sidst må afreagere, sker det ofte i form af stærke værdidomme og anklager mod andres moral. Og ydermere betyder ISFJ’ens impressionistiske måde at opfatte verden på, at negative emotioner over for individer omkring dem kan bide sig fast og blive ved med at plage ISFJ’en, længe efter at det egentlige problem er overstået. For at modvirke denne potentielle svaghed og for at undgå at komme til at såre en person, som står dem nær, er det ofte en god idé for ISFJ’er at tale deres følelser igennem med en nær ven, som med fordel kunne være en udforskende (P)-type. Terapi og meditation er også alternativer, der kan hjælpe ISFJ’en med fuldt ud at bevidstgøre sit indre mentale landskab.

Med deres forankring i det nære har ISFJ’er ofte en stærk bevidsthed om ansvar og pligter – stærkere end så mange andre typer. ISFJ’er tager deres forpligtelser meget alvorligt, og har de først sagt ja, så kan man også regne med, at opgaven bliver udført. Derfor hænder det også ofte, at folk omkring dem regner med, at de bare kan stakke alskens pligter på skuldrene af ISFJ’en, da det ”virker naturligt” at overlade tjanserne til dem. Med sin stærke samvittighedsfølelse og sin tilbøjelighed til at tage ansvar kan det betyde, at ISFJ’en kan have svært ved at sige fra i tide, og undertiden kan de komme til at placere andres behov over deres egne. Denne tendens kan være særligt slem, hvis ISFJ’en i barndommen blev indpisket at skulle være det søde barn, der klarede pligterne og fik gode karakterer i skolen. For at modvirke denne tendens bliver den voksne ISFJ nødt til at gøre sig klart, hvilke pligter der kan spores tilbage til deres egne ønsker og objektive arbejdsopgaver, og hvilke der er udefrakommende efterspørgsler. Og som minimum bliver ISFJ’en nødt til at prioritere egne behov lige så højt som fællesskabets.

Med deres stærke fokus på fællesskabet har ISFJ’er brug for feedback og anerkendelse fra omgivelserne. Uheldigvis er det ikke altid ISFJ’ens stille kvaliteter, som omgivelserne har det bedste blik for, og således kan en ISFJ-type undertiden fungere som den primære ansvarstager i en familie, på en arbejdsplads eller lignende, uden nogensinde at blive anerkendt for deres enorme arbejde. Dette betyder, at ISFJ’en kan udvikle problemer med selvudslettende adfærd og lavt selvværd.

ISFJ’er er i reglen varme, generøse og pålidelige. De har en intens omsorg at tilbyde deres nærmeste. Ligeledes er de fantastiske organisatorer på det nære plan, der kan få tingene til at glide let og ubesværet, hvad enten der er tale om en arbejdsdag i boligforeningen, en familieudflugt eller en større omstrukturering på arbejdspladsen. ISFJ’er bør huske sig selv på, at ingen er perfekt, og de bør ikke bebrejde sig selv, hvis de ikke får løst alle opgaver, som de føler, at de burde. Mest af alt bør de lære at give sig selv noget af den varme og omsorg, som de så rundhåndet deler ud af til fællesskabet.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ISFJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ISTJ – portræt og beskrivelse

Friday, September 4th, 2015

Den omhyggelige og ansvarlige leder, som dobbelttjekker alt og sørger for, at tingene foregår efter bogen.

istj-150x150Hvad er typisk for ISTJ’er? Hvilke fællestræk kan vi skimte bag den personlige karakter hos en ISTJ? Hvad udgør kernen i denne personlighedstype, og hvad gør den unik i forhold til andre? ISTJ’er kaldes ofte “vogteren”, “lederen”, eller “inspektøren”. Grunden hertil er deres ekstremt praktisk anlagte og ansvarlige personlighed. Ifølge psykologen David Keirsey er ISTJ’erne de bedste administratorer. ISTJ’er er konkrete og faktuelle, ja, en af ​​de mest pragmatiske personligheder. I modsætning til SP-typerne værdsætter ISTJ’er tradition, og de kan måske virke mindre spontane i deres adfærd.

ISTJ’er har en bemærkelsesværdig bevidsthed om de regler, som gør en organisation eller plan funktionel, og de ​​er meget gode til at sikre, at de korrekte metoder anvendes til at løse en opgave. De virker ofte lidt formelle, men også aldeles pålidelige. ISTJ er sandsynligvis den mest pålidelige type. Deres stærke og skarpe logik gør dem meget objektive og dedikerede til at få alle opgaver fra hånden. ISTJ’er arbejder målrettet mod opgaven og er meget svære at distrahere, da kun de mest effektive trin i en plan vil modtage grønt lys fra en ISTJ. Når ISTJ’er tænker professionelt, fremstår de normalt følelsesløse og tilsyneladende også lidenskabsløse (men det er selvfølgelig kun en professionel facade).

ISTJ’er er ufatteligt omhyggelige med at løse problemer og overholde regler og deadlines. De elsker orden og ved præcis, hvad de skal gøre for at sikre, at den opnås. ISTJ’er er dog mindre tilbøjelige til at improvisere; de gør sig bedst i forudsigelige sammenhænge, ​​der tillader dem at anvende deres viden og metodik samt deres udsøgte praktiske sans.

ISTJ’er skiller sig ud ved at være nede på jorden. De kan stabilisere enhver situation og inspirere tillid i de fleste mennesker omkring dem. Ved første øjekast kan de virke lidt kolde eller reserverede. Da de er introverte og logiske, giver de ikke et indtryk af at være sociale sommerfugle eller beherske spektakulære festtaler eller gøre sig i lange teoretiske taler, som søger at definere alting. Men lad ikke dette narre dig! ISTJ’er er faktisk ret mystiske og spændende bag den saglige facade. De er bare mere optagede af at vide, hvad der virker, og af at styre hver eneste detalje i den retning, der virker, end af at tage hånd om folks følelser. ISTJ’er gør “det rigtige,” det effektive og det sikre i stedet for at udforske nye veje eller eksperimentere for at nå deres mål. ISTJ’er har tillid til, at de kan nå deres mål på en betryggende og bevidst måde, uanset hvor komplekse målene er. Der er næppe nogen, som finder en ISTJ tvetydig, uregelmæssig eller ubeslutsom. ISTJ’er inspirerer til stille styrke, en følelse af ro og effektivitet og et indtryk af, at tingene er under kontrol.

Når folk har en ISTJ i deres nærhed, ved de, at de kan stole på en nøgtern leder, som ikke vil lade tingene blive for kaotiske eller tilfældige. ISTJ’en vil træffe solide logiske beslutninger baseret på de faktiske omstændigheder, der foreligger. Med en ISTJ ved roret er der meget lille risiko for, at tingene går galt, fordi de har en opmærksomhed på detaljer i arbejdet. De vover sig ikke ud i indviklede teorier eller hypoteser om det ukendte, som næppe vil kunne anvendes i forhold til opgaven, men gør i bedst i omgangen med konkrete og velkendte kendsgerninger. De udmærker sig ved at finde og implementere den mest pragmatiske plan til at løse en udfordring, og de arbejder på en beundringsværdigt metodisk måde. Med en ISTJ ved du, at fristerne vil blive overholdt, og at opgaven vil blive fuldført og organiseret trin-for-trin. Midlerne vil ikke spildes, men blive anvendt produktivt, og ingen detalje vil blive overset. En ISTJ bringer beslutsomhed, struktur, og en snert af perfektionisme til ethvert projekt.

I en gruppe er ISTJ’er som regel høflige og lette at omgås, selv om de måske sætter sig en smule uden for gruppen. De har ikke den høje handlingsorienterede energi, som ESTP’er har, men de inspirerer tillid og arbejder konstant, stabilt og langsomt mod målet på en måde, der overvinder udfordringerne til sidst. De elsker normalt deres arbejde. De er uafhængige og sandfærdige og kan ikke gå på kompromis med deres principper om effektivitet. Dette er en af ​​deres mest værdifulde styrker!

ISTJ’er ser fakta klart og objektivt og følger kun retningslinjer, der giver mening. De ved, hvordan man opnår de bedste resultater. ISTJ’er søger stabilitet og effektivitet i alt, hvad de gør, og deres ihærdige arbejdsetik er uvurderlig for enhver organisation, de arbejder i.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ISTJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

INTP – portræt og beskrivelse

Friday, September 4th, 2015

Den analytiske og dispassionerede specialist med dybdegåede viden.

intp-150x150Som en INTP er din primære leveform fokuseret internt, hvor du behandler input rationelt og logisk via din tænkning. Din sekundære tilstand er ekstern, hvor du tager tingene mere tilbagelænet gennem din intuition.

INTP’er lever i en verden af teoretiske muligeder. Alt, hvad de ser, ser de i forhold til hvordan det ville kunne forbedres, eller hvad det ville kunne blive til, hvis de ideer, som bar det, blev udviklet til deres logiske maksimum. De lever primært i deres eget sind, og ved at trække den ydre verden ind i deres egne tanker har de evnen til abstrakt at analysere vanskelige problemstillinger, identificere komplekse mønstre og komme med logiske forklaringer på, hvorfor en ting i naturen forholder sig netop sådan (som eksempelvis Darwin gjorde det).

De søger logisk klarhed i alt, hvad de beskæftiger sig med, og derfor bruger en veludviklet INTP sin intuition til at anskaffe sig store mængder viden om verden. INTP’er går dog ikke så meget op i at anvende denne viden, som de bare går op i at analysere den korrekt, og således kunne INTP-typen siges at være den klassiske elfenbenstårnsprofessor, som lever med næsen i sin abstrakte teoriverden, og som aldrig kan huske, hvor han har lagt sine nøgler.

INTP’er kan kun leve gennem konceptuelle teorier, som generaliserer den specifikke virkelighed, som ”almindelige mennesker” ellers synes at befinde sig bedst i. En INTP’s sind er konstant på jagt efter at skabe nye teorier eller at bevise (eller modbevise!) eksisterende teorier, som andre præsenterer for dem.  INTP’er nærmer sig naturligt problemer og teorier med en entusiasme og uimponeret skepsis, hvor de ignorerer det, som ”man skal synes” om noget, for i stedet at forfølge problemet til dets logiske rod.

INTP eller INTJ?

Når man snakker om Jungs typologi, så bliver INTP’er let forbyttet med INTJ’er, og mange, som tager testen, er i tvivl om, hvorvidt de er INTP eller INTJ. INTP’er er dog forskellige fra INTJ’er på den måde, at INTP’er mest er interesseret i at forstå og formulere teorier, og at de egentlig ikke går så meget op i anvendelsen og udførelsen af de teorier, som de selv har været med til at opstille. Det er den rene teori, som betyder noget for INTP’er.

I modsætning hertil, så kan INTJ’er også godt lide teorier, men INTJ’er ser fortrinsvis teorier som instruktionsmanualer til, hvordan et givent tiltag skal implementeres i den ydre verden. INTJ’erne går med andre ord mere op i den konkrete anvendelse af teorierne, og således er det blevet sagt om INTJ’er, at deres tankegang på en og samme tid er ”meget abstrakt og uhyre konkret”. I modsætning her til er INTP’ers tankegang blot ”meget abstrakt”.

En anden forskel er, at INTP’er ikke kan lide at kontrollere folk. Deres naturlige modus er at være fleksible og tolerante, og det at skulle fortælle andre, hvad de skal gøre, er noget, der ligger dem fjernt. Herimod har INTJ’er ikke de store problemer med at delegere og udstede ordrer, sådan at gruppen når frem til målet. Dette er forskellen på INTP’er (som har indadvendt tænkning) og INTJ’er (som har udadvendt tænkning).

INTP: Foretrækker hovedet frem for hjertet

INTP’er har svært ved at forstå eller værdsætte beslutninger, som andre folk har truffet på baggrund af deres personlige subjektivitet eller deres føle-funktion. INTP’er søger til stadighed at nå til logiske konklusioner på problemer, herunder også mellemmenneskelige problemer. Monty Pythons logikprofessor, som siger til sin kone, at de bliver nødt til at få styr på deres sexliv, da det ikke er logisk, kunne på den måde være et humoristisk bud på INTP’ernes tendens til at anvende tænkning, hvor de fleste andre ville mene, at man her havde brug for følen. Hvad end man synes om dette, så er pointen dog, at INTP’er ikke er naturligt udstyrede med evnen til at opfange og opfylde de følelsesmæssige behov, som menneskene omkring dem måtte have.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte INTP’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ENTP – portræt og beskrivelse

Friday, September 4th, 2015

Den innovative fritænker, der altid har en ny idé.

entp-150x150ENTP’ers primære interesse i livet er at forstå den verden, de lever i. De er konstant ude efter at absorbere ideer om de situationer, de er præsenteret for i deres liv. Ved hjælp af deres intuition behandler de disse oplysninger, og de er som regel ekstremt hurtige og præcise i deres evne til at forstå det grundlæggende i en situation.

Deres evne til intuitivt at forstå mennesker og situationer sætter ENTP’er i stand til at udrette meget i deres liv. De er generelt gode til at forstå ting hurtigt og med stor dybde. Følgelig er de ganske fleksible, og de tilpasser sig godt til en lang række opgaver. Efterhånden som de vokser og videreudvikler deres evner, vil de blive meget opmærksomme på muligheder, og det gør dem ganske opfindsomme, når de skal løse problemer.

ENTP’er er idémennesker. Deres indsigtsfulde evner får dem til at se muligheder overalt. De bliver begejstrede for deres ideer, og de er i stand til at sprede deres begejstring til andre. På denne måde får de den støtte, de har brug for til at opfylde deres visioner.

ENTP’er er mindre interesserede i at udvikle handlingsplaner eller træffe beslutninger, end de er i at generere muligheder og ideer. At følge op på gennemførelsen af en idé er normalt ikke en opgave for en ENTP. Den ENTP, der ikke har udviklet sin Tænke-funktion, vil få problemer, fordi vedkommende hopper begejstret fra idé til idé uden nogensinde at gennemføre et projekt.

Selvom ENTP’er er mere interesserede i at absorbere information end i at tage beslutninger, er de ganske rationelle og logiske i at nå deres konklusioner. Når de har en særlig indsigt, kan resultatet være meget kraftfuldt. En veludviklet ENTP er ekstremt visionær, opfindsom, innovativ og initiativrig.

ENTP’er er gode til samtaler; de er mentalt hurtige, og de nyder verbal sparring med andre. De elsker at debattere og kan endda finde på at skifte side nogle gange bare for at få lidt gang i debatten.

De mindst udviklede områder for ENTP er Sansning- og Føle-områderne. Hvis Sansning ignoreres, kan ENTP’ens tendens til ikke at tage sig af detaljerne i sit liv forårsage skade. Hvis Følen ignoreres, kan det være, at ENTP’en ikke værdsætter andre folk nok, eller at vedkommende kan blive for hård og aggressiv.

Under stress kan ENTP’er miste deres evne til at generere muligheder og blive besat af mindre detaljer. Disse småting kan for den stressede ENTP forekomme ekstremt vigtige, men i virkeligheden er de slet ikke vigtige for det store billede.

Generelt er ENTP’er optimistiske og visionære. De har meget værdifuld viden, og de bruger meget af deres liv på at søge en højere forståelse af den verden, de lever i. De lever i en verden af ​​muligheder, og de bliver begejstrede, når de lærer begreber, udfordringer og vanskeligheder at kende. Når man præsenterer dem for et problem, så er de er gode til at improvisere og hurtigt finde på en kreativ løsning. Kreative, kloge, nysgerrige og teoretiske – man må sige, at ENTP’er har en bred vifte af muligheder i deres liv.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ENTP’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ENTJ – portræt og beskrivelse

Friday, September 4th, 2015

Den hårdtslående og dynamiske leder, der altid kigger fremad mod effektivitet.

entj-150x150Som ENTJ er din primære levevis fokuseret eksternt, hvor du beskæftiger dig med ting rationelt og logisk. Din sekundære tilstand er intern, hvor du primært tager ting ind via din intuition.

ENTJ’er er fødte ledere. De lever i en verden af ​​muligheder, hvor de ser alle mulige udfordringer, der skal overvindes. ENTJ’er ønsker at være dem, der er ansvarlige for at overvinde udfordringerne og komme videre. De er drevet til at opnå lederskab, og deres hurtighed til at forstå kompleksiteten i et problem gør dem til gode ledere. Deres evne til at absorbere store mængder upersonlig information samt deres hurtige og afgørende beslutninger hjælper dem især i denne rolle. ENTJ’er er mennesker, som tager styringen.

ENTJ’er er meget karrierefokuserede og passer helt naturligt ind i virksomhedernes verden. De afsøger konstant omgivelserne for potentielle problemer, som kan blive til løsninger. De ser generelt tingene fra et langtrækkende perspektiv, og som regel lykkedes de med deres planer. De er utrættelige i deres bestræbelser på jobbet og drevet til at visualisere for dem selv, hvordan en organisation bedst ledes. Af disse grunde er ENTJ’er naturlige virksomhedsledere.

Der er ikke meget plads til fejl i den verden, ​​ENTJ’er lever i. De kan ikke lide at se fejl og har ingen tålmodighed med ineffektivitet. De kan blive ganske hårde, når deres tålmodighed er prøvet i disse henseender, fordi de ikke naturligt er tunet ind på folks følelser. ENTJ’er bliver nødt til bevidst at arbejde på at anerkende værdien af ​​andre folks meninger og på at være følsomme over for folks følelser. Uden denne bevidsthed vil ENTJ’en være et insisterende, skræmmende og anmassende individ. Dette kan være et reelt problem for ENTJ’er.

ENTJ’er træffer beslutninger hurtigt og er hurtige til at sætte ord på deres meninger. Den ENTJ, der ikke har udviklet sin Intuition, vil træffe beslutninger for hurtigt, uden at forstå alle spørgsmål og mulige løsninger.

Selvom ENTJ’er ikke er naturligt tunet ind på andre folks følelser, har de ofte en meget sentimental side. Ofte tror de dog, at følelser er en slags svaghed. Dette vil forårsage dem problemer – til tider temmelig alvorlige problemer.

ENTJ’er elsker at interagere med mennesker. Som udadvendte er de fyldt med energi og de stimuleres primært eksternt. Der er ikke noget sjovere og mere  tilfredsstillende for en ENTJ end at have en livlig, udfordrende samtale. De respekterer især folk, der er i stand til give igen og argumentere overbevisende for deres synspunkter. Det er dog ikke alle, der tør det, da ENTJ’en er en meget kraftfuld og dynamisk person med en enorm mængde selvtillid og gode verbale kommunikationsevner. Selv de mest selvsikre personer kan opleve øjeblikke af tvivl, når de diskuterer med en ENTJ.

ENTJ’er har mange evner, som gør det muligt for dem at have en stor personlig magt, hvis de ikke glemmer at forblive balancerede i deres liv. De er selvhævdende og innovative, med en fremragende evne til at omsætte teorier og muligheder i solide handlingsplaner. De er som regel uhyre stærke personligheder, og de har redskaberne til at opnå de mål, de sætter sig for.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ENTJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

INTJ – portræt og beskrivelse

Friday, September 4th, 2015

Den visionære og kritiske systemtænker, som søger forbedringer på et kvalitativt niveau.

intj-150x150Som INTJ er din primære leveform fokuseret internt, i dit eget sind, hvor du primært forstår tingene via din intuition. Din sekundære tilstand er ekstern tænkning, med hvilken du tackler tingene rationelt og logisk.

INTJ’er lever i en verden af ​​ideer og strategisk planlægning. De værdsætter intelligens, viden og kompetence, og de har typisk høje standarder på disse områder, som de hele tiden stræber efter at opfylde. I noget mindre grad har de også disse forventninger til andre.

Da indadvendt intuition (Ni) dominerer deres personlighed, fokuserer INTJ’er mest deres energi på at observere verden omkring sig og på at generere ideer og muligheder. Deres bevidsthed er konstant aktiv med at indsamle nye oplysninger og især med at gøre sig tanker om de oplysninger, de indsamler. INTJ’er er uhyre indsigtsfulde og er normalt meget hurtige til at forstå nye ideer. Dog ligger deres primære interesse ikke i at forstå et koncept, men snarere i at anvende dette koncept på en nyttig og optimal måde i den ydre verden. I modsætning til INTP-typen, så forfølger INTJ’er ikke en ide, så langt som de overhovedet kan; deres interesse er ikke den pure akademiske forståelse. INTJ’er er i stedet drevet til at komme frem til klare og anvendelige konklusioner om idéer. Deres behov for at “lukke tingene” og få dem sat i system kræver som regel, at INTJ’er må træffe nogle foranstaltninger og på et tidspunkt sige: “Nok er nok. Nu har vi forstået essensen, og så er det i gang med anvendelsen.”

Muligheder og intuitioner

INTJ’er ser en enorm værdi i systemer samt i organisation og planlægning, og de har behov for kontrol. Denne trang kombineret med deres naturlige intelligens og indsigtsfuldhed gør INTJ’ere til fremragende ledere og forskere. En INTJ, som bliver videnskabsmand, er en gave for samfundet, fordi INTJ’er har et særligt talent for at sætte deres ideer i en logisk og nyttig relation til hinanden. Det giver andre mulighed for at se det, som de ellers normalt ikke kunne se. Ved at se verden gennem INTJ’ens særlige indadvendte intuition (Ni) får andre mulighed for at stå på skuldrene af giganter og se videre ud i verden, end de ville kunne ved egen kraft.

Det er ikke let for INTJ’er at udtrykke deres indre billeder, indsigter og abstraktioner klart. Deres indsigtsfulde abstraktion har nemlig en indre form, som gør, at INTJ’ers tanker og begreber er meget personlige, og at de ikke uden videre kan oversættes til en form, som andre kan forstå. Dog er INTJ’er som nævnt drevet til at omsætte deres ideer til en plan, et system, eller en konkret anvendelse i den ydre verden, og på den måde kan man sige, at selvom deres rene ideer ikke bliver forståelige for andre, så bliver produkterne af deres ideer – de ledelsesstrategier eller de videnskabelige teorier, som INTJ’en udtænker – som regel let forklarlige for andre. De ser skyggerne af INTJ’ens tankeproces, mens INTJ’en selv ser den lysende helhed for sit indre øje. Dog vil der være særlige tilfælde, hvor en INTJ føler, at en anden person besidder den nødvendige viden og intelligens til at fortjene respekt fra INTJ’en, og dette kan motivere dem til at forklare sig for denne udvalgte person.

En stærk leder

INTJ’er er naturlige ledere, selv om de normalt vælger at forblive i baggrunden, indtil de ser et reelt behov for at overtage styringen. Som ledere er de ganske effektive, fordi de er i stand til objektivt at se virkeligheden i en situation, og fordi de er tilpasningsdygtige nok til at ændre de ting, som ikke fungerer. De er de øverste strateger – altid klar til at scanne nye ideer og koncepter og veje dem mod den nuværende strategi, som de forfølger. De planlægger sådan, at de er klar til at håndtere alle tænkelige udfordringer.

INTJ’er bruger en masse tid inde i deres eget sind, og de kan af og til virke, som om de har meget lidt interesse i andre folks tanker eller følelser. Medmindre deres Føle-side er udviklet, kan INTJ’er have problemer med at give andre mennesker det niveau af intimitet, der er behov for. Ligeledes kan en INTJ afvise input fra andre for hurtigt og derved komme til at virke arrogant og elitær.

INTJ’er er ambitiøse, selvsikre, bevidste, langsigtede tænkere. Mange INTJ’er ender som ledere eller videnskabsmænd og gør sig godt i alt, hvad der involverer organisering og strategisk planlægning. De bryder sig ikke om rod, spild og ineffektivitet, og uklare regler kan irritere dem. De værdsætter klarhed og effektivitet, og de lægger gerne enorme mængder energi i at arbejde for deres løsninger på problemerne.

Når en INTJ er udsat for stress, så kan INTJ’en blive besat af hjernedød gentagelse, hvor de f.eks. spiser, drikker eller ryger for meget. De kan også have en tendens til at blive optagede af ligegyldige detaljer, som de normalt ikke ville hænge sig i, da de ikke er vigtige for deres overordnede mål.

INTJ’er har virkelig evnen til at udrette store ting. De har indsigt i det store billede, og de tænker naturligt langsigtet. Deres logik og ræsonnement giver dem mulighed for at opnå, hvad end de vil. INTJ’er er ofte yderst kompetente mennesker, og de vil ikke have et problem med at opfylde deres karriere- eller uddannelsesmål. På det personlige plan har en INTJ, der praktiserer tolerance og sætter kræfter ind på effektivt at kommunikere med andre, alt, hvad der skal til for at leve et rigt og givende liv.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte INTJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

INFJ – portræt og beskrivelse

Friday, September 4th, 2015

Den empatiske menneskekender med stor psykologisk indsigt.

infj-150x150INFJ’er er blide, omsorgsfulde, komplekse og meget intuitive individer. De er kunstneriske og kreative, og de lever i en verden af ​​symbolske betydninger og skjulte muligheder. Kun én procent af befolkningen har en INFJ-personlighedstype, hvilket gør den til den mest sjældne af alle de 16 Jung-typer.

INFJ’er lægger stor vægt på at have tingene velordnede og systematisk organiseret i deres ydre verden. De lægger en masse energi i at identificere det bedste system til at få tingene gjort, og de definerer og omdefinerer konstant prioriteterne i deres liv. For INFJ’er er der noget af en konflikt mellem deres indre og ydre verdener, og det kan resultere i, at INFJ’er ikke er så organiserede, som andre J-typer har tendens til at være.

INFJ’er har stor indsigt i mennesker og situationer. Derfor er de fleste INFJ’er beskyttende over for deres indre selv, og de deler kun, hvad de vælger at dele. De er dybe og komplekse individer, der er vanskelige at forstå. INFJ’er holder ofte en del af sig selv tilbage, og de kan virke hemmelighedsfulde.

Men indeni, så er INFJ’er virkelig varme, og de er også komplekse. INFJ’er har en særlig plads i hjertet til mennesker, som de er tæt på, og som er i stand til at se INFJ’ens særlige talent, dybde og omsorg. INFJ’er bekymrer sig om folks følelser, og de forsøger at være blide og undgå at såre nogen. De er meget følsomme over for konflikter og kan ikke tolerere dem så godt. De har en tendens til at internalisere konflikter i deres kroppe og kan få helbredsproblemer og stress af dem.

Fordi INFJ’er har så stærke intuitive evner, stoler de på deres egne instinkter over alt andet. Dette kan resultere i en vis stædighed fra INFJ’en og en tendens til at ignorere andre folks meninger. De mener, at de har ret. Samtidig er INFJ’er også perfektionister, der ofte tvivler på, om de lever op til deres fulde potentiale. INFJ’er er sjældent i fuldstændig fred med sig selv – der er altid noget, de føler, at de bør forbedre. De har stærke værdisystemer og har brug for at leve deres liv i overensstemmelse med, hvad de føler er rigtigt.

INFJ’er har et naturligt plejegen og er hengivne og beskyttende. De er kærlige forældre og har som regel stærke bånd med deres sønner og døtre. De har høje forventninger til deres børn, og de opmuntrer dem til at være det bedste, de kan være. Dette kan nogle gange manifestere sig i, at INFJ’en er benhård og stædig. Men generelt er INFJ’en en hengiven og oprigtig forælder, som også besidder dyb omsorg.

På arbejdspladsen ser man som regel INFJ’er dukke op på områder, hvor de kan være kreative og udrette noget selvstændigt. INFJ’er har en naturlig affinitet for æstetik, og mange klarer sig godt i videnskaberne, hvor de kan gøre brug af deres intuition. INFJ’er kan også findes i service-orienterede erhverv. De er ikke gode til at håndtere mange små fakta på én gang eller meget detaljerede opgaver. Den slags vil INFJ’er enten undgå, eller også – hvis det ikke kan undgås – vil de gå til den anden yderlighed og blive indhyllet i og besat af detaljerne i et omfang, der gør, at INFJ’en ikke længere kan se det store billede.

INFJ’er er begavede på måder, som andre ikke er. Livet er ikke nødvendigvis let for en INFJ, men de er i besiddelse af dybe indsigter og følelser og evner at bidrage med store personlige præstationer.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte INFJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ENFP – portræt og beskrivelse

Friday, September 4th, 2015

Den inspirerende og entusiastiske “Rasmus modsat” med hjertet på rette sted.

enfp-150x150ENFP’er er varme, entusiastiske mennesker. De er typisk meget kvikke, og for andre, som observerer dem, så virker det, som om de har stort potentiale.

ENFP’er lever i en verden af muligheder. De kan blive meget passionerede og begejstrede for de ting, som de netop er ved at diskutere. Deres entusiasme giver dem mulighed for at inspirere og motivere andre, måske mere end hvad nogen af de andre 15 typer er i stand til. De kan tale sig ind i større og større muligheder, og entusiasmen kan bare vokse og vokse. De elsker livet og ser det som en særlig gave, og de stræber efter at få mest muligt ud af det.

ENFP’er har typisk en bred vifte af kompetencer og talenter. De er gode til de fleste ting, der interesserer dem. De elsker at arbejde projektorienteret, og udsigten til at skifte karriereretning kan give dem energi og entusiasme snarere end at fylde dem med usikkerhed, som det ville ske for særligt I—J-typerne.

For en udefrakommende kan ENFP’er nogle gange synes retningsløse og uden formål, men ENFP’er er faktisk ret konsekvente, idet de har en stærk følelse af indre værdi og signifikans, som de bærer med sig ind i ethvert projekt, som de kaster sig over.

Således har ENFP’er også brug for at føle, at de lever deres liv ”som deres sande selv”, dvs. i overensstemmelse med deres værdier og med hvad de mener er rigtigt. ENFP’er ser personlig mening i mange ting, og de stræber kontinuært efter at forene deres ydre liv, som ofte er meget kaotisk og mangefacetteret, med deres indre fornemmelse af, hvad der er rigtigt, selvom sidstnævnte ikke altid træder helt klart frem for dem selv. På grund af dette kan visse ENFP’er føle, at de hele tiden er i fare for at agere ”inautentisk”, eller at de er ved at ”miste kontakten med sig selv.”

ENFP: God til at starte projekter, mindre god til at afslutte dem

Både ENFP- og ENTP-typerne er meget bedre til at få ideer og sætte ting i gang, end de er til at afslutte projekterne. Men da ENFP’erne har en præference for følen frem for tænkning, så er ENFP’en måske den af de to typer, som skal være mest opmærksom på at sørge for at overholde sine aftaler og færdiggøre sine projekter. En ENTP kan bruge sin tænkefunktion (Ti) til at ”tage sig selv i nakken” og få arbejdet afsluttet, men for en ENFP er det tillige vigtigt, at projektet bliver ved med at være synkroniseret med deres personlige værdier og interesser. At færdiggøre projekter er således et særligt svært problemområde for ENFP’er, og hvis ikke de lærer det, så vil de aldrig opnå de store resultater i livet, som deres potentiale ellers sætter dem i stand til at opnå.

De fleste ENFP’er har store menneskefærdigheder. De er varme og interesserede i andre mennesker, og de lægger stor vægt på interpersonelle relationer. Men samtidig må man sige, at ENFP’er næsten altid har et stort behov for at blive set og holdt af. Undertiden kan ENFP’er derfor overdrive deres egne udtalelser og tiltvinge sig upassende meget opmærksomhed i sociale situationer for at tilfredsstille deres egoistiske behov for kærlighed og opmærksomhed. Men når først en ENFP har lært at balancere egne behov med andres, så er vedkommende typisk vellidt.

De brænder for det store billede – ikke for fakta og detaljer

Fordi ENFP’er lever i en verden af spændende muligheder, så har de også en tendens til at se detaljerne bag det, de beskæftiger sig med, som trivielt slid. ENFP’er har det svært i rutineprægede job, og de keder sig nemt med opgaver, som handler om at gennemgå allerede kendt stof. Således er ENFP’er også et særsyn i forælderrollen, idet mange har svært ved at opretholde en konsekvent pædagogisk attitude over for deres børn. ENFP’en kan være den strenge forælder den ene dag og barnets bedste legekammerat den anden dag, og alt i alt kan det være temmelig forvirrende for barnet.

ENFP’er er dybest set glade for tilværelsen. De kan blive ulykkelige, når tingene går dem for meget imod, eller i situationer hvor de ikke kan udøve deres store mentale fleksibilitet. Mange overvejer derfor at blive selvstændige og få friheden til at leve fuldt ud i overenstemmelse med netop deres værdier.

ENFP’er er charmerende mennesker, hvis kompetencer spænder over et bredt spektrum. De har mange evner, som de kan bruge til at realisere sig selv og dem i nærheden af sig, hvis blot de er i stand til at forblive centreret og mestre evnen til at færdiggøre deres projekter.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ENFP’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.Vi bruger cookies. Mere information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close