Enneagram Type Ni – 9 – portræt og beskrivelse

Niere er accepterende, tillidsfulde og stabile. De er som regel kreative, optimistiske og støttende, og de er gode til at tale sammen med andre for at bevare freden. De ønsker, at alt skal gå glat, og at alt skal være uden (varige) konflikter. Men på den anden side så kan Niere også have en tendens til at være selvtilfredse og til at forenkle problemerne, som er årsag til konflikt, og til at  minimere eller borttale bitterhed mellem mennesker. Niere har typisk problemer med passivitet og stædighed.

Når Niere er bedst: Er de ukuelige og altomfavnende. De er i stand til at bringe folk sammen og løse konflikter på et globalt niveau.

Nierens Grundlæggende Frygt: At tabe, hvad de allerede kender og har. Adskillelse og isolation.
Nierens Grundlæggende Ønske: At have indre stabilitet og “fred i sindet”.

Nier med en Otter-vinge: Mere værdig, mere komfortabel med at gå på kompromis, mere pragmatisk, mere dominerende end andre 9’ere.
Nier med en Etter-vinge: Mere romantisk og drømmende end andre 9’ere. Vil gerne virke mystisk, ophøjet og flygtig på andre. Har mere humor end andre Niere.

Nierens vigtigste motivation: Ønsker at skabe harmoni i deres miljø for at undgå konflikter og spændinger, for at bevare tingene, som de er, og for at modstå, hvad der ville forstyrre den orden, som passer dem bedst.

Når Niere bevæger sig i retning af stress (Seksere): De selvtilfredse og egenrådige Niere bliver pludselig nervøse, bekymrede og uselvstændige, når de nærmer sig Sekserens personlighed.

Når Nieren bevæger sig i retning af selvudvikling (Treere): Den dovne, selv-forsømmende Nier bliver pludselig mere selvudfoldende og energisk og i stand til at lytte og indgå i hverdagens tovtrækkeri, ligesom sunde Treere.

Niere er typisk “åndeligt søgende”, der har en stor længsel efter forbindelse med kosmos såvel som med andre mennesker. De kæmper, og må kæmpe, for at bevare fred i sindet, ligesom de arbejder for at skabe fred og harmoni omkring sig. Deres grundkonflikt kunne beskrives som værende vågen versus at falde i søvn; om tilstedeværelse versus Trance; åbenhed over for andre kontra personlig blokering.

Niere orienterer sig mest efter deres følelsesmæssige fantasier, men de oplever sig selv som værende analytiske og logiske. Derfor identificerer Niere ofte sig selv som mere analytiske typer såsom Femmere – især hvis de er mænd, som jo forventes at være mere logiske.

Når Niere har det godt, så kan de værdsætte og forstå alle andre typer i Enneagrammet. De har Otterens styrke, Syverens sans for eventyr, Sekserens holdfølelse, Femmerens intellektuelle tilgang til problemer, Firerens kunsteriske kreativitet, Treerens gæstfrihed og imødekommenhed, Toerens villighed til at hjælpe andre, og Etterens tendens til at styre mod målet om en bestemt social orden i deres nærmiljø.

Ironisk nok er den eneste type, som Nieren ikke kan lide, derfor en anden Nier. Der kan nemlig ikke være to mennesker omkring et bord, som begge vil udfolde deres overordnede vision for, hvordan den sociale orden skal udspille sig. Kun én kan spille mægleren, som forstår de andres ønsker.

Da Niere lever i deres dagdrømme og har tendens til at bebrejde andre, at de ikke vil følge disse drømme, så kan kan Niere nemt blive dovne, magelige og placere skylden for deres egen inaktivitet på andres skuldre. De trækker sig tilbage fra livet med et rationale om, at andre burde have lyttet, at andre ikke er på deres niveau, og at andre har en vilje til at lade ”stå til” med tingenes utilfredsstillende tilstand. Men dette er til en vis grad en projektion fra Nieren: For deres fantasier er netop blot fantasier, og hvis ikke Nieren gør sig meget umage med at lytte til andres faktiske ønsker, så vil andre ikke føle sig genuint repræsenteret i Nierens vision.

Niere skal modstå trangen til at flygte ind i magelighed og væk fra andres perspektiver på tingene. De skal huske på, at vejen gennem problemer går ved at se dem i øjnene.