Adam Smith og John Stuart Mill

John Stuart Mill om stemmeret:

”Det er også vigtigt, at den forsamling, der stemmer om skatter, … skal være valgt udelukkende af dem, der bidrager til at betale de pålagte skatter. Dem, der ikke betaler nogen skatter, men som med deres stemme bestemmer over andre mennesker penge, har ethvert motiv til at være ødsel og intet til at være sparsommelig.

Når det drejer sig om økonomiske spørgsmål, så vil deres stemmeret udgøre en krænkelse af det fundamentale princip for en en fri regering… Det svarer til at tillade dem at stikke deres hænder i andre menneskers lommer for et hvilket som helst formål, som de finder for godt at kalde for en offentlig opgave…”

John Stuart Mill: On Representative Government, 1861.

***

Adam Smith om folk, der blander sig i andre folks anliggender:

”Det er … topmålt frækhed, når konger og ministre foregivet at våge over privatpersoners økonomi og dæmpe deres udgifter enten ved love vendt mod luksus eller ved forbud mod at importere fremmede luksusvarer. De er selv til enhver tid og helt undtagelsesfrit samfundets ødsleste flottenhejmere. De burde se på deres egne udgifter og trygt overlade til privatindivider at våge over deres.”

Adam Smith: Nationernes Velstand, 1776