Kritik af Rune Selsings “Nihilisme, telefonsvarer og selvbedrag”

af Ryan Smith

Jeg køber det centrale argument i Selsings indlæg; at friheden ikke kom af sig selv, men er resultatet af en bestemt historisk udvikling. Det er et værdigt konservativt korrektiv til liberalismen, om end dette argument også var oppe at vende sidste år, og blev anerkendt som gyldigt af flere liberale.

Til gengæld er Selsing lidt for glat når han skriver, at hele CEPOS står på mål for en antikonservativ liberalisme, fordi CEPOS har udgivet en bestemt bog. CEPOS har også udgivet en bog om konservative tænkere, så ud fra Runes egen logik, så kunne man lige så godt argumentere for, at CEPOS var alt for konservativt, og alt for lidt liberalt. Realiteten er, at CEPOS er en tænketank hvor nogle medarbejdere støtter det ene, og andre det andet.

Endelig går det fuldstændig galt for Selsings når han siger, at liberalismen adskiller politik fra moral og forestillinger om det gode liv. Friheden er i sig selv et moralsk anliggende for en liberal. Det gode liv er til dels (men ikke kun) et liv, der leves i frihed. At Selsings ikke kan se det tyder på en moralsk ensporethed, som er uheldig i debatten.