Søren Hviid Pedersen og demokrati

Det liberale demokrati forudsætter individuelle frihedsrettigheder og begrænsning af statens indgriben i civilsamfundet. Søren Hviid Pedersen har igen og igen erklæret sig modstander af disse begrænsninger på magten:

(1) Her argumenterer Søren Hviid Pedersen for statslig censur:
http://www.b.dk/kommentarer/censur-ja-tak

(2) Her agiterer Søren Hviid Pedersen for tvangsassimilering af indvandrere:
http://www.b.dk/kronikker/saa-vaer-dog-konservative

(3) Her erklærer Søren Hviid Pedersen sig som modstander af individuelle rettigheder:
http://www.b.dk/…/den-frie-ret-til-selv-at-bestemme

(4) Her skriver Søren Hviid Pedersen, at frihed er intet, og at man ikke skal være bange for at lovgive om privatsfæren:
http://www.b.dk/…/konservative-og-liberale-er-ikke-broedre

Søren Hviid Pedersen er den borgerlige debattør i Danmark, som går ind for de mest radikale overskridelser af det liberale demokrati.Christopher Arzrouni har kaldt hamt totalitær og Ole Birk Olesen har kaldt ham fascist. Vi ved reelt ikke, om Søren Hviid Pedersen er nogen af disse ting.

Men kan det virkelig overraske, at Søren Hviid Pedersens modstandere tænker deres, når han siger sådanne ting uden at redegøre for hvor hanns grænse for statsbestent social orden går? Bemærk, herfra kalder vi ham netop ikke totalitær, men den ammunition som Søren Hviid Pedersens modstandere bruger til at kalde ham totalitær, er ammunition, som han selv har ladet ligge at flyde.