Kritik af Russell Brands ønske om socialistik revolution

Efter at have set  set Russell Brands video mangler man svar på, hvad berettigelsen for den massive omfordeling, som han ønsker, er. Det siger Brad ikke rigtigt. Han snakker om udnyttelse af de fattige, men det er jo empirisk bevist, at økonomien ikke er et nulsumsspil. Altså A bliver ikke nødvendigvis udnyttet eller fattigere af, at B er milliardær.

Eller er berettigelsen, at det føles uretfærdigt, at nogle har mere end andre? I så fald bør man huske på Karl Poppers formaning om intuitioner:

“[Intuitions] can never serve to establish the truth of any idea or theory, however strongly somebody may feel that it must be true, or that it is ‘self-evident’. … Someone else may have just as strong an intuition that the same [thing] is false.”

Eller er berettigelsen den, at det er biologisk givet, at ulighed er dårligt? Jeg husker for nogle måneder siden, da mange af mine røde venner sendte en video rundt med aber, der reagerede meget negativt på at være med i et eksperiment, hvor nogle aber fik flere godter end andre. Der er med andre ord et godt case for, at det er biologisk-evolutionært ubehageligt for mange mennesker at opleve, at nogle har mere rigdom end andre. Men som Hume sagde, så kan man jo ikke slutte fra, at tingene er sådan, til at de så bør korrigeres med lovgivning.

Hvis berettigelsen for den massive omfordeling han ønsker sig er, at uretfærdighedsfølelsen er biologisk givet, så er det en instans af den naturalistiske fejlslutning. E.g. der er også folk, for hvem det føles uretfærdigt, at Keith Richards kan komme i seng med en ny kvinde hver dag, og de ikke kan.

Så hvad er egentlig berettigelsen?