Søren Hviid Pedersen forsvarer sharia og enkeafbrænding

Søren Hviid Pedersen forsvarer piskeslag for blasfemi:

Søren Hviid Pedersen om en saudi-araber, der var idømt 600 piskeslag for blasfemi:

“Der er et eller andet tragisk-komisk over denne liberale infantile forargelse over, at ikke alle kulturer er liberalistiske, og som ikke bøjer sig i støvet over en universalisme, der altid, altid, resulterer i en eller anden form for nykolonialistisk bedreviden.” – Søren Hviid Pedersen

Søren Hviid Pedersen forsvarer enkeafbrænding i Indien:

“… disse afbrændinger i det daværende Indien var udtryk for en moralsk handling, en pligt, der var i overensstemmelse med en eller anden form for sandhed. Enkeafbrændinger, uden at være ekspert på området, var vel et udtryk for den dybe hengivenhed der var mellem mand og kone. ” – Søren Hviid Pedersen

Søren Hviid Pedersen forsvarer Hitlers kronjurist Carl Schmitt:

“Grunden til at Carl Schmitt er relevant i dag er, at vi står i akkurat samme situation [som i 1930erne] … Genuint demokrati er forsøget på at skabe den totale identifikation mellem borgerne og herskerne.” – Søren Hviid Pedersen

Søren Hviid Pedersen undsiger det liberale demokrati:

“Det er at skabe en fælles folkesuverænitet, som kan slå mest muligt igennem. En af måderne, man kan forhindre det på, er jo selvfølgelig at tale om individets rettigheder, konstitutioner, grundlov, magtens tredeling og så videre. Det er nogen barrierer, noget der sætter nogen grænser for dette forsøg på at lave den totale identifikation mellem borgerne og det politiske system. Fordi så vedbliver de med at være private mennesker, private borgere. Så kan vi gå rundt og holde på vores og skabe uorden og ballade.” – Søren Hviid Pedersen

Søren Hviid Pedersen om at bedrage befolkningen:

“Visse sandheder skal ikke nødvendigvis underkastes offentlig deliberation, fordi man derigennem risikerer at selvsamme sandhed bliver forkastet af pøblen og dermed mister politisk legitimitet.” – Søren Hviid Pedersen

Er Søren Hviid Pedersen kristen?

 “Hvem er konservatismens fjende? Det er først og fremmest lighedsideologier. Lighedsideologien har sit oprindelige udgangspunkt i kristendommen. Kristendommen taler til det enkelte menneske qua at være en skabning af den kristne Gud. Sådan er alle mennesker ens, og har sin oprindelse i en fælles skabelse.” – Søren Hviid Pedersen