Fri juridisk abort til mænd

Berlingske kan i dag berette, at danskerne er delt ca. lige over i deres syn på, hvorvidt man bør tillade juridisk abort til mænd.

Sanne Søndergaard siger nej

Socialdemokraten Sanne Søndergaard tog stærkt afsted fra forslaget med henvisning til, at “der ER ligestilling,” hvorefter hun blev stillet følgende spørgsmål:

Så hvis jeg teknisk set i aften gik ud i byen og hev en mand med hjem, vi i fællesskab blev enige om at dyrke sex, og jeg sagde til ham, at jeg tog p-piller, og det gjorde jeg ikke, og jeg så om en måned var gravid og kontaktede ham, og han så intet valg havde ud over involvering eller at betale ved kasse et i 18 år, mens jeg har valget at beholde barnet eller at få en abort… Så er det ligestilling?

Hertil svarede Søndergaard:

“Ja, det ER ligestilling – ligestilling på konsekvenserne af frivillig sex. Du er en dum ko, der lyver og bedrager en mand, men han har stadig frivilligt valgt at have sex med dig.”

Når Søndergaard siger sådan om mænd, der bliver fejlinformeret og vildledt ind i en graviditet, så må man spørge, hvad hun mon mener om følgende:

Hvis man går i seng med en person, som bilder en ind, at vedkommende er rask, når han/hun i virkeligheden har HIV, så er det strafbart. Men argumentet “Du er en dum ko, der lyver og bedrager en mand, men han har stadig frivilligt valgt at have sex med dig,” kan også bruges om HIV-situationen.

Nu er det selvfølgelig værre at blive HIV-smittet, end at blive far mod sin vilje.  Men strukturen i de to situationer er ens: Man dyrker sex under forudsætning af, at den information man har om den anden, er rigtig. Men vedkommende lyver.

Berlingske siger også selv nej

Berlingske advarer mod om juridisk abort med følgende argument:

“Når man alligevel må advare mod [tiltaget] hænger det sammen med noget grundlæggende vigtigt, nemlig det personlige ansvar. Hvis man indfører muligheden for juridisk abort, fratager man jo manden netop det. Det personlige ansvar for hans handling og dens mulige konsekvenser.”

Så hvis en person har muligheden for at undgå et ansvar, så er han altså blevet frataget sit ansvar, også selv om han tager ansvaret alligevel. Efter samme logik så kunne de danske soldater, der var afsted i Irak og Afghanistan kun have udvist personligt ansvar, hvis de havde været værnepligtige, som var blevet tvunget afsted.