Økologisk mad

Videnskabeligt er der lavet utallige undersøgelser af både de helbredsmæssige og økologiske effekter af økologisk mad. Disse er så opsummeret i videnskabelige meta analyser, som jeg omtaler i min bog. Simpelt sagt opsummerer en meta analyse hvert eneste videnskabelige studie som et enkelt datapunkt. Disse metaanalyser siger, at økologisk mad IKKE er sundere end ikke-økologisk. I øvrigt er der lige så mange naturlige pesticider i en enkelt kop kaffe, som der er kunstige pesticider i al den ikke-økologiske mad, man kan spise på et år. Undersøgelserne siger også, at økologisk jordbrug på nogle områder er værre for lokalområdet men på andre er bedre, og sammenlagt er de bedre per arealenhed. Imidlertid kræver økologisk jordbrug gennemsnitligt 25% mere jord per produlktionsenhed, og når man regner dette med, skifter konklusionen. Hvis alt jordbrug var økologisk, skulle vi bruge yderligere landbrugsarealer svarende til syv gange hele Franrigs areal. Vi skulle med andre ord ødelægge enorme frie naturarealer, og derfor styrer jeg altid uden om økologisk mad. Vedrørende stigende kræftsygdomme er dette også undersøgt, og faktisk er de faldet per aldersgruppe. Grunden til, at de er steget overordnet er, at vi heldigvis bliver ældre. Autoimmune sygdomme er steget, fordi vi får for få pesticider og for få infektioner, hvorfor vort underbelaetede immunoforsvar angriber andre ting. Flere pesticider ville faktisk være sundere, og i øvrigt ville selv mere radioaktivitet ifølge meta studier være sundere.