INTP – portræt og beskrivelse

Den analytiske og dispassionerede specialist med dybdegåede viden.

intp-150x150 Som en INTP er din primære leveform fokuseret internt, hvor du behandler input rationelt og logisk via din tænkning. Din sekundære tilstand er ekstern, hvor du tager tingene mere tilbagelænet gennem din intuition.

INTP’er lever i en verden af teoretiske muligeder. Alt, hvad de ser, ser de i forhold til hvordan det ville kunne forbedres, eller hvad det ville kunne blive til, hvis de ideer, som bar det, blev udviklet til deres logiske maksimum. De lever primært i deres eget sind, og ved at trække den ydre verden ind i deres egne tanker har de evnen til abstrakt at analysere vanskelige problemstillinger, identificere komplekse mønstre og komme med logiske forklaringer på, hvorfor en ting i naturen forholder sig netop sådan (som eksempelvis Darwin gjorde det).

De søger logisk klarhed i alt, hvad de beskæftiger sig med, og derfor bruger en veludviklet INTP sin intuition til at anskaffe sig store mængder viden om verden. INTP’er går dog ikke så meget op i at anvende denne viden, som de bare går op i at analysere den korrekt, og således kunne INTP-typen siges at være den klassiske elfenbenstårnsprofessor, som lever med næsen i sin abstrakte teoriverden, og som aldrig kan huske, hvor han har lagt sine nøgler.

INTP’er kan kun leve gennem konceptuelle teorier, som generaliserer den specifikke virkelighed, som ”almindelige mennesker” ellers synes at befinde sig bedst i. En INTP’s sind er konstant på jagt efter at skabe nye teorier eller at bevise (eller modbevise!) eksisterende teorier, som andre præsenterer for dem.  INTP’er nærmer sig naturligt problemer og teorier med en entusiasme og uimponeret skepsis, hvor de ignorerer det, som ”man skal synes” om noget, for i stedet at forfølge problemet til dets logiske rod.

INTP eller INTJ?

Når man snakker om Jungs typologi, så bliver INTP’er let forbyttet med INTJ’er, og mange, som tager testen, er i tvivl om, hvorvidt de er INTP eller INTJ. INTP’er er dog forskellige fra INTJ’er på den måde, at INTP’er mest er interesseret i at forstå og formulere teorier, og at de egentlig ikke går så meget op i anvendelsen og udførelsen af de teorier, som de selv har været med til at opstille. Det er den rene teori, som betyder noget for INTP’er.

I modsætning hertil, så kan INTJ’er også godt lide teorier, men INTJ’er ser fortrinsvis teorier som instruktionsmanualer til, hvordan et givent tiltag skal implementeres i den ydre verden. INTJ’erne går med andre ord mere op i den konkrete anvendelse af teorierne, og således er det blevet sagt om INTJ’er, at deres tankegang på en og samme tid er ”meget abstrakt og uhyre konkret”. I modsætning her til er INTP’ers tankegang blot ”meget abstrakt”.

En anden forskel er, at INTP’er ikke kan lide at kontrollere folk. Deres naturlige modus er at være fleksible og tolerante, og det at skulle fortælle andre, hvad de skal gøre, er noget, der ligger dem fjernt. Herimod har INTJ’er ikke de store problemer med at delegere og udstede ordrer, sådan at gruppen når frem til målet. Dette er forskellen på INTP’er (som har indadvendt tænkning) og INTJ’er (som har udadvendt tænkning).

INTP: Foretrækker hovedet frem for hjertet

INTP’er har svært ved at forstå eller værdsætte beslutninger, som andre folk har truffet på baggrund af deres personlige subjektivitet eller deres føle-funktion. INTP’er søger til stadighed at nå til logiske konklusioner på problemer, herunder også mellemmenneskelige problemer. Monty Pythons logikprofessor, som siger til sin kone, at de bliver nødt til at få styr på deres sexliv, da det ikke er logisk, kunne på den måde være et humoristisk bud på INTP’ernes tendens til at anvende tænkning, hvor de fleste andre ville mene, at man her havde brug for følen. Hvad end man synes om dette, så er pointen dog, at INTP’er ikke er naturligt udstyrede med evnen til at opfange og opfylde de følelsesmæssige behov, som menneskene omkring dem måtte have.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte INTP’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.