UDSKRIFT: Mette Frederiksen interviewes af Clement Kjersgaard

Mette Frederiksen interviewes af Clement Kjersgaard.
“Vi ses hos Clement” 31. januar 2016.
Udskriften dækker de første 7 minutter af det i alt 30 minutter lange interview.
Link til udsendelsen

CK: Det har været noget af en uge, det her. I tirsdags, der stemte også Socialdemokraterne for den pakke med udlændingestramninger, der så har fremkaldt en opmærksomhed over hele verden vi sjældent har set magen til. I stemte for forslagene. Hvor anderledes ville Danmarks asyl- og flygtningepolitik være i dag, hvis du var statsminister?
MF: Det er et godt spørgsmål, fordi jeg tror – at –
CK: Nu er det generelt sådan – at mine spørgsmål er gode. [Latter fra publikum.] Det ville jeg bare lige skyde ind. Undskyld. Værsgo.
MF: Jeg er ikke helt sikker på, at min erfaring tilsiger det samme som dig i den sammenhæng. [Latter fra Clement og fra publikum.] Altså, det vi ser i Europa lige nu er jo, at land for land ændrer sin asylpolitik og sin udlændingepolitik, fordi vi alle sammen står i en historisk flygtningekrise. Så hvordan den præcis ville se anderledes ud, det tror jeg ikke man kan give et svar på, men –
CK: Du vil ikke pege på –
MF: Der er selvfølgelig ting, jeg ville gøre anderledes. Der er også ting, som vi ikke har lagt på bordet, som regeringen har lagt på bordet, men jeg står fuldstændig ved, at vi har stemt for de samlede lovforslag.
CK: Alt hvad regeringen har gennemført med jeres stemmer af lovforslag det sidste halve år, det har været den rigtige linje? Dvs. i den udstrækning at udlandet har forstået det rigtigt – det kan man så diskutere, om de har – men når folk kritiserer os for de ting, vi gør, så siger du, at du er ikke i tvivl om, at de stramninger, som også I stemte for, var det rigtige at gøre?
MF: Jamen, jeg tror man skal prøve at se det sådan, at – hvad er det, vi står i som samfund lige nu? Altså vi står i den største flygtningekrise siden tiden lige efter anden verdenskrig. Det er en rigtigt svær situation, millioner af mennesker er sendt på flugt, der er kommet rigtigt mange flygtninge både til Danmark men jo ikke mindst til landene omkring os. Desværre er vi i den situation, at vi land for land er mest optaget af at stramme vores egen politik – jeg bakker op om, at vi gør det i Danmark – men vi mangler jo det politiske lederskab i Europa og i verden, der gør, at vi får fat omkring nældens rod, nemlig får bekæmpet årsagerne til, at mennesker overhovedet sendes på flugt –
CK: Men når du –
MF: Når det så drejer sig om de stramninger, der er lavet i Danmark –
CK: Ja.
MF: Så mener jeg, at de er nødvendige, fordi vi bliver nødt til at finde en balance mellem vores ansvar, vores forpligtelse til at hjælpe og samtidig at kunne få vores eget samfund til at fungere på en ordentlig måde.
CK: Men er det Socialdemokraternes mål, at Danmark skal have en strammere asylpolitik end vores nabolande?
MF: Nej, det er ikke et mål i sig selv.
CK: Men er det det, der har været målsætningen med den serie af stramninger der har været lavet over det sidste halve år? Man kan sige, at meget af det, der er blevet gennemført også med jeres stemmer, er ting man havde forestillet sig og talt om tidligere, men afvist. Er målet for jer, at Danmark skal have en strammere asylpolitik end vores nabolande?
MF: Nej, det har jeg lige sagt nej til. Jeg har sådan set kun et mål i den diskussion og i de beslutninger, vi træffer. Det er, at vi finder det rette balancepunkt, at vi håndterer situationen, hjælper mennesker der er på flugt –
CK: Men –
MF: Yder – jeg skal lige have lov at svare, Clement – at vi yder den beskyttelse til flygtninge, som de har ret til og krav på og som er nødvendig, og at vi samtidig ikke tager flere mennesker ind i vores land, end vi evner at integrere –
CK: Men –
MF: Fordi hvis ikke integrationen fungerer, så medfører det jo så kolossale problemer. Derfor en balance.
CK: Når man skal finde ud af, hvor den balance ligger – når du siger, vi skal have præcis det niveau, hvor vi kan følge med, eller vi kan magte det – så er det et spørgsmål om tilstrømning, ikke – de stramninger, der er gennemført, det er et spørgsmål om at begrænse tilstrømningen. Dvs. den politik, som I fører, er et direkte resultat af den, som de andre lande fører, for hvis de andre lande strammer, og asylansøgerne kommer her, så vil I stramme igen?
MF: Ah, landene gør det jo på forskellige måder –
CK: Men prøv lige at svare på spørgsmålet. Hvis de andre lande strammer, sådan at asylansøgerne vælger at komme til Danmark igen i større tal, siger du så, så må vi stramme igen, for vi kan ikke kapere flere end dem der kommer?
MF: Det siger jeg ikke. Jeg siger, at vi har gennemført en række stramninger i Danmark, som jeg mener er rigtige, når man kigger på dem samlet. Det der er behov for nu, det er jo noget helt andet, det er bistand. Det er, at Europa og den vestlige verden og i øvrigt meget gerne de arabiske lande, som i mine øjne ikke tager ansvar nok for –
CK: Nej.
MF: Situationen – få sendt de penge afsted, der gør, at vi –
CK: Det kommer vi til om lidt.
MF: Må jeg ikke lige have lov at svare? Altså det kan jo ikke nytte noget, at du stiller et spørgsmål, og så ikke vil have et svar, gode ven! [Latter fra publikum.] Vi har behov for – det er godt, publikum er med [Mere latter fra publikum] – en forstærket indsats i nærområderne, så færre mennesker sendes på flugt, men vi har jo også behov for at løse de grundlæggende konflikter, der overhovedet gør, at mennesker sendes på flugt, og det vil sige en stærkere indsats i Syrien blandt andet.
CK: Så fortæl mig lige i forhold til stramningerne. HVIS antallet af asylansøgere, der kommer her til landet, stiger igen, når det bliver varmt – februar, marts, april – siger du så “vi strammer ikke mere, for de stramninger der er nødvendige, de er gennemført” eller siger du “så er situationen åben en gang til”?

MF: Jamen, jeg tror vi kommer til i de kommende år at forholde os til både flygtninge- og udlændingespørgsmålet igen og igen –
CK: Så du afviser ikke nye stramninger?
MF: Jeg siger, at for nærværende har vi ikke flere stramninger, vi ønsker at gennemføre –
CK: Men så er det, jeg spørger dig, Mette Frederiksen –
MF: Der ønsker vi et andet fokus –
CK: Ja.
MF: Nemlig på det langsigtede. Verden, Europa, Mellemøsten bliver nødt til at forholde sig til, at mennesker sætter –
CK: Det sagde du før. Så nu skal jeg bare høre –
MF: Ikke sig selv i bevægelse for sjov –
CK: Lad os lige – for at fastholde stramningerne –
MF: Og derfor bliver vi nødt til at insistere på, at stramninger –
CK: Det vi har set, det er generelt, at dansk politik –
MF: Jeg svarer på dine spørgsmål!
CK: Og også partier i andre lande og så videre har flyttet sig –
MF: At stramninger kan ikke stå alene –
CK: Nej.
MF: Vi bliver nødt til at få fat omkring nældens rod, og der synes jeg ikke vi fra dansk side leverer godt nok lige nu.
CK: Det vender vi tilbage til om lidt.
MF: Hvor er det godt. [Latter fra publikum]
CK: Jeg prøver én gang til. Hvis du siger –
MF: Så kan du høre, om jeg siger det samme.
CK: Du siger – I har været ude at sige her de seneste uger og måneder: Antallet betyder noget. Vi har tidligere taget fejl, det er begrænset, hvor meget Danmark kan kapere, så I kigger meget på antal. [Mette Frederiksen nikker.] Hvis antallet stiger – og nu taler vi ikke om fem år ude i fremtiden, eller en fuldstændig hypotetisk situation – hvis vi om tre eller fire måneder står, på grund af vejret og forårets komme – med det samme asylansøger –
MF: Jeg har givet mit svar på spørgsmålet. Det bliver ikke –
CK: Du udelukker ikke nye stramninger?
MF: Jeg forholder mig ikke til, om der skal –
CK: Du vil ikke svare på, om der kommer nye stramninger, hvis antallet af asylansøgere stiger igen?
MF: Det afhænger fuldstændig af, hvad det er for en situation, vi kommer til at være i.
CK: Så du udelukker ikke nye stramninger?
MF: [Kigger ned et øjeblik, inden hun tager ordet igen] Den flygtningepolitik, vi skal føre –
CK: For eller imod, Mette Frederiksen? [Latter fra publikum.] Udelukker du nye stramninger, hvis antallet af asylansøgere –
MF: [Henvender sig til de to andre gæster i studiet] Det var en anden samtale, han havde med jer to, var det ikke? [Publikum griner.]
CK: Nej, men det der er – det der er – forskellen er, forskellen er, Mette Frederiksen –
Emma Holten: [nikker] Men jeg har altså heller ikke været med til det forslag dér! [Publikum hujer og klapper.]
CK: Forskellen er jo fuldstændig, at der er gæster der svarer, og der er gæster der ikke svarer. Jeg tror alle sammen vi kan høre, at det er meget simple spørgsmål. Du siger, at antallet betyder noget –
MF: Men måske er det her –
CK: Hvis antallet af asylansøgere stiger igen – ikke om seks måneder eller om tolv måneder, Mette Frederiksen, men om seks uger eller om otte uger – ville Socialdemokratiet så kunne støtte nye stramninger?
MF: Men måske er det her en del af problemet, at du gør det så forsimplet. Fordi der er vel ikke andre end dig her i studiet [kigger ud mod publikum] der tror, at det her er simpelt? Alle andre her i lokalet [kigger ud mod publikum] –
CK: Hvad er ikke simpelt ved det spørgsmål, jeg stiller?
MF: Du sagde, jeg stiller et meget simpelt spørgsmål, og der er ikke simple svar. På denne her problemstilling.
CK: Godt, men det er så det samme som at sige: Du udelukker ikke nye stramninger?
MF: Vi står i den situation, at historisk mange mennesker er på flugt –
CK: M-hmm. Det sagde du før, Mette Frederiksen, du gentager dig selv næsten ord til anden.
MF: Men altså jeg har jo det svar, jeg har lyst til at give, og som jeg mener er det rigtige at give.
CK: Så du udelukker ikke nye stramninger, hvis situationen tilsiger det?
MF: Jeg siger, for nærværende i den situation vi står i nu, der har vi lavet en række opstramninger i dansk asylpolitik, dem bakker vi op om fra Socialdemokratiets side. Jeg mener fokus nu skal være på det lange seje træk, som vedrører bistand og en indsats til nærområderne, og det er svaret på dit spørgsmål.