Roger Scruton i den danske idedebat

RESUMÉ
Den britiske filosof Roger Scruton (1944 – ) fremhæves ofte som konservatismens mest indflydelsesrige nulevende filosof. Som forfatter til mere end 40 bøger, der behandler alt fra arkitektur og æstetik til seksualitet, græsk-romersk historie og britisk retspraksis kan Scruton lægge navn til  et vidtrækkende og komplekst livsværk, hvis facetter alle danner baggrund for hans politiske konservatisme. Scruton er imidlertid ingen doktrinær konservativ, men slår ofte til lyd for en forbrødring mellem konservative og klassisk liberale (mens han dog forsager de rene liberale, da de efter hans mening ikke har tilstrækkelig respekt for traditionelle værdier og den historiske proces).

Dette notat præsenterer en samling kortere essays fra borgerlige meningsdannere i Danmark, der hver skriver om Scruton på baggrund af deres personlige position i idedebatten herhjemme: Professor Nicolai J. Foss fra Copenhagen Business School vil nærme sig Scruton fra et klassisk liberalt perspektiv, der indeholder både liberale og konservative elementer. Teolog og formand for Trykkefrihedsselskabet Katrine Winkel Holm blev bedt om at vurdere Scrutons tænkning set med dansk-konservative øjne. Endelig tilfalder det antropolog og forfatter Dennis Nørmark at imødegå nogle af de Scruton’ske kritikker af den værdipolitiske liberalisme i sin rene form.

Samtlige skribenter finder tankegods hos Scruton, de er enige i, men også punkter, der mødes med reservationer og ægger til yderligere debat.

Scruton Notat Final