ISFJ – portræt og beskrivelse

Portræt af en ISFJ – indadvendt konkret-orienteret målrettet føletype

Denne artikel omhandler en af de 16 Jungianske typer som også beskrives af testværktøjerne MBTI, KTS og JTI. For at få et vejledende praj om din egen type, så besøg vores Jung Type Test.

Som ISFJ lever du først og fremmest i det nære: Du fokuserer på det, der er til at tage og føle på, og selvom du nok er i stand til at forstå de mere flyvske typers abstrakte teorier og fantasifulde metaforer, interesserer du dig mindre for spekulationer og flotte ord og mere for handlinger, der gør en håndgribelig forskel. Du stortrives med at bidrage med konkrete gerninger i det daglige, der tjener til at forbedre din omverden i overensstemmelse med netop dine unikke værdier.

Som ISFJ sætter du fokus på venlighed i hverdagen, og du prioriterer det aktuelle sammenhold i familien, på arbejdspladsen og i skolen. Du er villig til at strække dig langt for at få fællesskabet til at glide, uden at du af den grund forventer det samme af andre, for du ved, at ikke alle har så nemt ved at tage hånd om fællesskabet, som du selv har.

Du er kendetegnet ved din varme, trofasthed og betænksomhed: Mange ISFJ’er har veritable biblioteker af præcise fakta og detaljer i baghovedet, og de trækker aktivt på disse i deres relationer med andre, sådan at ISFJ’en er netop den, der på nærmest magisk vist altid husker, hvornår den-og-den har fødselsdag, eller er opmærksomme på at udvise en passende gestus, når der sker noget vigtigt i deres liv.

Derfor sætter folk også pris på ISFJ’er for det venlige nærvær og de trygge rammer, de sørger for, som ofte bringer det bedste frem i andre; kvaliteter, som måske aldrig ville være vokset frem uden ISFJ’en til at gøde jorden med sin betænksomhed. ISFJ’er er de ultimative redebyggere på hjemmefronten såvel som i professionelle roller, hvor de elsker at hjælpe andre til at blomstre op.

Fordi ISFJ-typer har fokus på det nære, tror folk omkring dem ofte, at de kender ISFJ’en til bunds. Det er imidlertid sjældent korrekt: ISFJ’er går typisk gennem livet med en rig og nuanceret indre sanserepræsentation, der tillader dem at opleve verden på højst subjektiv, impressionistisk manér. Deres enorme arsenal af specifikke og præcise detaljer spiller helt af sig selv sammen for at give dem et unikt syn på verden, og som også er med til at give ISFJ’er en stærk fornemmelse af, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation. ISFJ’er har derfor ofte stærke værdier og en højt udviklet moral.

Uheldigvis for andre, så er den impressionistiske måde at lagre data i bevidstheden på ikke så velegnet til at blive udtryk verbalt i sin direkte form. Det, der vil være tilgængeligt for andre, vil alt for ofte kun være de afledte resultater af ISFJ-typens mangfoldige indre landskab. Andre kan derfor nemt komme til at tro, at ISFJ’en er simpel i sin opfattelse af verden, mens sandheden snarere er, at ISFJ’er kan huske konkrete detaljer, såsom et specifikt ansigtsudtryk eller tonefald, mange år efter, at det egentlig har fundet sted. På den måde må ISFJ’er ofte regnes for nogle af de mest omhyggelige iagttagere af verden omkring dem. Den traditionelle verbale skildring er bare ikke deres hjemmebane.

ISFJ-typer har ofte en meget klar fornemmelse af, hvordan tingene bør være, og de er villige til at arbejde meget hårdt for at bringe deres nærmiljø på linje med deres indre moralske fornemmelse. Som konkrete føletyper kredser deres værdier ofte om tryghed og venlighed, og de respekterer såvel traditioner som landets love. Således har ISFJ’er også ofte en yderligere tendens til at udvise tillid til autoriteter samt et ønske om at bibeholde og agere efter etablerede systemer, da disse har vist sig at virke i fortiden. Det betyder også, at en ISFJ-type kan være et værdifuldt bolværk mod den nyeste smarte management-snak, idet ISFJ’en ofte vil forholde sig skeptisk, indtil det på en konkret og nærværende måde er blevet demonstreret, hvorfor den nye metode er bedre end den gamle.

Som en konkret-orienteret type (S) gælder det, at ISFJ’er bedst tager ny viden til sig ved selv at prøve det af på arbejdspladsen, i hjemmet eller på kurser. Kun i anden række sætter ISFJ’en pris på at tilegne sig viden via den traditionelle metode med akademiske lærebøger.

Med den impressionistiske verdensforståelse kommer også en veludviklet fornemmelse for rumlighed, funktion og æstetik. Derfor går mange ISFJ’er ofte op i deres hjem og dets indretning, og mange af de dygtigste indretningsarkitekter tilhører da også ISFJ-typen. Når ISFJ’ens sans for æstetik kombineres med deres betænksomhed og omsorg for andres følelser og ønsker, sætter det dem i stand til at få tingene til at gå op i en højere enhed.

Som føletyper (F) har ISFJ’er også et rigt følelsesliv. Selvom de til tider kan have svært ved at verbalisere det, så er de ofte meget opmærksomme på deres egne følelser, og de påvirkes stærkt af dem. Den manglende evne til at verbalisere og lufte sine følelser kan dog over tid have den uheldige konsekvens, at negative emotioner kan bygge op over tid, og når ISFJ’en til sidst må afreagere, sker det ofte i form af stærke værdidomme og anklager mod andres moral. Og ydermere betyder ISFJ’ens impressionistiske måde at opfatte verden på, at negative emotioner over for individer omkring dem kan bide sig fast og blive ved med at plage ISFJ’en længe efter, at det egentlige problem er overstået. For at modvirke denne potentielle svaghed og for at undgå at komme til at såre en nær elsket, er det ofte en god idé for ISFJ’er at tale deres følelser igennem med en nær ven, som med fordel kunne være en udforskende (P)-type. Terapi og meditation er også alternativer, der kan hjælpe ISFJ’en med fuldt ud at bevidstgøre sit indre mentale landskab.

Med deres forankring i det nære oplever ISFJ’er ofte følelser af ansvar og pligt stærkere, end så mange andre typer gør. ISFJ’er tager deres pligter meget alvorligt, og har de først sagt ja, så kan man også regne med, at opgaven bliver udført. Derfor hænder det også ofte, at folk omkring dem regner med, at de bare kan stakke alskens pligter på skuldrene af ISFJ’en, da det ”virker naturligt” at overlade tjanserne til dem. Med sin stærke samvittighedsfølelse og sin tilbøjelighed til at tage ansvar kan det betyde, at ISFJ’en kan have svært ved at sige fra i tide, og undertiden kan de komme til at placere andres behov over deres egne. Denne tendens kan være særligt slem, hvis ISFJ’en i barndommen blev indpisket at skulle være det søde barn, der klarede pligterne og fik gode karakterer i skolen. For at modvirke denne tendens bliver den voksne ISFJ nødt til at gøre sig klart, hvilke pligter der kan spores tilbage til deres egne ønsker og objektive arbejdsopgaver, og hvilke der er udefrakommende efterspørgsler. Og som minimum bliver ISFJ’en bliver nødt til at prioritere egne ønsker lige så højt som fællesskabets.

Med deres stærke fokus på fællesskabet har ISFJ’er som alle andre brug for feedback og anerkendelse fra omgivelserne. Uheldigvis er det ikke altid ISFJ’ens stille kvaliteter, som omgivelserne har det bedste øje for, og således kan en ISFJ-type undertiden fungere som den primære ansvarstager i en familie, på en arbejdsplads eller lignende, uden nogen siden at blive anerkendt for deres enorme arbejde. Her kan ISFJ’en udvikle problemer med selvudslettende adfærd og lavt selvværd.

ISFJ’er er i reglen varme, generøse og pålidelige. De har en intens omsorg at tilbyde deres nærmeste. Ligeledes er de fantastiske organisatorer på det nære plan, der kan få tingene til at glide let og ubesværet, hvad enten der er tale om en arbejdsdag i boligforeningen, en familieudflugt eller en større omstrukturering på arbejdspladsen. ISFJ’er bør huske sig selv på, at ingen er perfekt, og de bør ikke bebrejde sig selv, hvis de ikke får løst alle opgaver, som de føler, at de burde. Mest af alt bør de lære at give sig selv noget af den varme og omsorg, som de så rundhåndet deler ud af til fællesskabet.

Berømte danske ISFJ’er:
Kronprinsesse Mary, kongelig, Anita Bay Bundegaard, tidl. udviklingsminister, Radikale Venstre, redaktør på Politiken, Joachim B. Olsen, kuglestøder, MF for Liberal Alliance