Enneagram Type Seks – 6 – portræt og beskrivelse

Sekseren er den engagerede, tryghedssøgende type. Seksere er pålidelige, hårdtarbejdende, ansvarlige og troværdige. De er i reglen gode til at samarbejde med autoriteter, som de stoler på, men de kan også blive defensive, undvigende, og ængstelige. De har en tendens til at køre på under stress – til at work harder, not smarter – og hvis de er usunde, så har de også en tendens til at klage over det, selv om det dybest set er deres egen fejl, at de ikke prioriterer deres indsats bedre.

Seksere er forsigtige og ubeslutsomme, passive og reaktive. Men på den modsatte side af medaljen, så fører denne passivitet også til, at de undertiden bliver trodsige og oprørske. De har typisk problemer med manglende selvtillid og mistænksomhed.

Når en Sekser er bedst: Internt stabilt og selvkørende, i stand til at mestre et modigt forsvar for sig selv, sine beslutninger og værdier og sine kære.

Sekserens Grundlæggende Frygt: At være uden støtte og vejledning fra autoriteter.
Sekserens Grundlæggende Ønske: At have tryghed og støtte fra sit nærmiljø.

Sekser med en Femmer-vinge: Mere reserverede og tilbageholdende end andre Seksere. Har typisk mere viden end andre seksere og er i stand til at formulere idiosynkratiske og unikke bidrag til et problem inden for deres kompetenceområde, som de kaster sig over. Kan have sværere ved at få nye venner end andre Seksere, da de er mistænksomme og på vagt. 

Sekser med en Syver-vinge: Er mere “udadvendte” (her defineret i lægmandsforstand), energiske og lettere tilgængelige end andre Seksere. Viser omverdenen en optimisme og fjollethed, som skal dække over den dybere angst for at være alene.

Sekserens Vigtigste Motivation: Vil have sikkerhed, vil føle sig støttet af andre, vil have vished, afklarethed og tryghed, vil bekæmpe angst og usikkerhed.

Når Seksere bevæger sig i deres retning af disintegration (Treere): De pligtopfyldende og pålidelige seksere kan pludselig blive konkurrenceprægede og arrogante, som dårligere Treere er det.

Når Seksere bevæger sig i deres retning af selvudvikling (Niere): De frygtsomme og pessimistiske Seksere bliver mere afslappede og bedre til at integrere andres instrukser i deres arbejdsgang, sådan at de undgår at slide hårdt for ingenting, ligesom sunde Niere.

Seksere er meget loyale. De vil “gå ned med skibet” og blive i relationer af alle slags langt længere end de fleste andre typer. Men samtidig kan seksere, som nævnt, være oprørske og anti-autoritære indeni. Deres grundlæggende konflikt er at bølge frem og tilbage mellem loyalitet og oprør. Under alle omstændigheder så kæmper de, og de har en ihærdig vilje til at forsvare sig mod kritik.

Når Seksere er så loyale over for andre, så er det, fordi de ikke ønsker at blive efterladt uden støtte (som jo er deres grundlæggende frygt). Usunde Seksere er i løbet af deres opvækst kommet til at tro, at de ikke selv har de interne ressourcer til at håndtere livets udfordringer uden støtte fra andre. De har ikke tillid til deres eget sind og domme.

Det største problem for Seksere er, at de forsøger at opbygge sikkerhed i miljøet uden at få hold på deres egne følelsesmæssige usikkerhed. Når de lærer at se deres angst i øjnene, så vil de forstå, at selvom verden er i konstant forandring, og tingene i sagens natur er usikre, så kan det enkelte menneske godt være roligt og modigt alligevel. Og så de kan opnå den største gave af alle – en følelse af fred med sig selv på trods af usikkerheden i livet.