Hvorfor er der flere liberale mænd end kvinder?

Ifølge en bekendt, som arbejder med EEG-scanninger i USA, så udviser mænd større aktivitet i isselappen, selv når man korrigerer for forskelle i personlighedstræk. Især højre del af isselappen er korreleret med risikovurdering, økonomisk forståelse og kausal ræsonnering. Ting som i højere grad er overladt til den enkelte i liberale samfund. Så når en person, i dette eksempel en kvinde, med lav aktivitet i isselappen går ind i stemmeboksen, hvorfor skulle hun dog så ønske at stemme på et parti, hvis politik ville føre til et samfund, som krævede høj isselapsaktivitet af dets medlemmer?