Ligebehandlingsnævnet om personlige stedord i Forsvaret

Det forlyder fra Ligebehandlingsnævnet, at Søværnets tendens til at anvende det personlige stedord ‘hun’ om krigsskibene må betragtes som et brud på ligestillingsloven.

»Der findes ikke en saglig og seriøs begrundelse for, at eksempelvis Fregatten Jylland virkelig skulle være af hunkøn,« udtaler næstformand i Ligebehandlingsnævnet, Signe Larsen.

Det betyder, at Søværnet nu skal i gang med at sikre sig, at mindst 50% af Forsvarets krigsskibe fremover vil blive betegnet som ‘han’.

Arbejdet forventes at stå færdigt på den anden side af sommerferien, og hvis ikke Forsvaret når at løse opgaven til den aftalte tidsfrist, kan den diskriminerende praksis få retsligt efterspil. I yderste konsekvens kan Søværnet risikere at blive lukket af Ligebehandlingsnævnet.

Det forlyder, at Ligebehandlingsnævnet også arbejder på en undersøgelse af, hvorfor ingen i Søværnet refererer til Forsvarets torpedoer som ‘hun.’