Om Copyright

Dog, hvis man skulle prøve at sige noget til fordel for copyright, så kan man indvende, at copyright jo i dag er relativt løst. Hvis du bruger 100.000 kr. på at lave et pophit, som du vil have 100 kr. for, så er der jo ikke noget, som stopper andre kunstere i at lave en sang, som lyder næsten præcis som dit hit, som de kun vil have 10 kr. for. Sådan har det alle dage været.

Men forbrugeren vil have det velkendte pophit, ikke det lignende produkt. Du vil have Britney Spears, ikke en efterligning. Du vil have Harry Potter, ikke en efterligning. Monopoler er selvfølgelig et onde, men på den anden side må man også sige, at forbrugeren har en tendens til at opsøge helt specifikke ting, når de sagtens kunne klare sig med alternativer. Og når forbrugeren opsøger disse specifikke produkter, så må det være fordi, at der er noget ved dem, som repræsenterer en højere værdi for forbrugeren. Derfor er det også naturligt, at nogle kunstnere kan tage en højere pris for deres værker end andre.