INFJ – portræt og beskrivelse

  • Denne beskrivelse handler om INFJ personlighedstypen i Jungs typologi (også kendt som MBTI og JTI).
  • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er INFJ eller INFP, så klik her for at tage en INFP or INFJ Test (på engelsk).

INFJ’er er blide, omsorgsfulde, komplekse og meget intuitive individer. De er kunstneriske og kreative, og de lever i en verden af ​​symbolske betydninger og skjulte muligheder. Kun én procent af befolkningen har en INFJ personlighedstype, hvilket gør den til den mest sjældne af alle de 16 Jung-typer.

INFJ INFJ’er lægger stor vægt på at have tingene velordnede og systematisk organiseret i deres ydre verden. De lægger en masse energi i at identificere det bedste system til at få tingene gjort, og de definerer og omdefinerer konstant prioriteterne i deres liv. For INFJ’er er der noget af en konflikt mellem deres indre og ydre verdener, og det kan resultere i, at INFJ’er ikke er så organiserede som andre J-typer har tendens til at være.

INFJ’er har stor indsigt i mennesker og situationer. Derfor er de fleste INFJ’er beskyttende over for deres indre selv, og de deler kun, hvad de vælger at dele. De er dybe og komplekse individer, der er vanskelige at forstå. INFJ’er holder ofte en del af sig selv tilbage, og de kan virke hemmelighedsfulde.

Men indeni, så er INFJ’er virkelig varme, og de er også komplekse. INFJ’er har en særlig plads i hjertet til mennesker, som de er tæt på, og som er i stand til at se INFJ’ens særlige talent, dybde og omsorg. INFJ’er er bekymret for folks følelser, og de forsøger at være blide og undgå at såre nogen. De er meget følsomme over for konflikter og kan ikke tolerere dem så godt. De har en tendens til at internalisere konflikter i deres kroppe og kan få helbredsproblemer og stress af dem.

Fordi INFJ’er har så stærke intuitive evner, stoler de på deres egne instinkter over alt andet. Dette kan resultere i en vis stædighed fra INFJ’en og en tendens til at ignorere andre folks meninger. De mener, at de har ret. Samtidig er INFJ’er også perfektionister, der ofte tvivler på, om de lever op til deres fulde potentiale. INFJ’er er sjældent i fuldstændig fred med sig selv – der er altid noget, de føler, at de bør forbedre. De har stærke værdisystemer og har brug for at leve deres liv i overensstemmelse med, hvad de føler er rigtigt.

En INFJ har et naturligt plejegen og er hengiven og beskyttende. De er kærlige forældre og har som regel har stærke bånd med deres sønner og døtre. De har høje forventninger til deres børn, og de opmuntrer dem til at være det bedste, de kan være. Dette kan nogle gange manifestere sig i, at INFJ’en er benhård og stædig. Men generelt er INFJ’en en hengiven og oprigtig forælder, som også besidder dyb omsorg.

På arbejdspladsen ser man som regel INFJ’er dukke op på områder, hvor de kan være kreative og udrette noget selvstændigt. INFJ’er har en naturlig affinitet for æstetik, og mange klarer sig godt i videnskaberne, hvor de kan gøre brug af deres intuition. INFJ’er kan også findes i service-orienterede erhverv. De er ikke gode til at håndtere mange små fakta på én gang eller meget detaljerede opgaver. Den slags vil INFJ’er enten undgå, eller også – hvis de ikke kan undgås – vil de gå til den anden yderlighed og blive indhyllet i og besat af detaljerne i et omfang, der gør, at INFJ’en ikke længere kan se det store billede.

INFJ’er er begavede på måder, som andre ikke er. Livet er ikke nødvendigvis let for en INFJ, men de er i besiddelse af store og dybe følelser og evner at bidrage med store personlige præstationer.