Guide til Jungs typologi: J eller P – Judging eller Perceiving / vurderende eller opfattende

Den fjerne dimension i Jungs typologi er J versus P. På engelsk Judging versus Perceiving, på dansk Vurderende versus oPfattende.

Er man opfattende (P), så er man mere afslappet, tilbagelænet og fleksibel. Man tager tingene, som de kommer, og er således mere tilpasningsdygtig, end hvis man er vurderende (J), da man ikke har så stærke meninger eller behov for, at tingene lige skal ske på en bestemt måde.

Er man vurderende (J), så er man derimod mere organiseret. Man kan lide at planlægge, og man finder det tilfredsstillende at vide, hvad man skal i løbet af en dag. Man har typisk stærkere meninger om, hvordan tingene skal ske i den ydre verden, og man er bedre til at fokusere på få, klare mål.

Der findes omtrent lige mange P’ere og J’ere blandt befolkningen.

Vurderende (J)

Når man er vurderende, så bruger man enten sin Tænkning (T) eller sin Følen (F) til at strukturere sit ydre liv. Set udefra vil det se ud, som om typer med et J i deres typekode foretrækker at have tingene omkring sig velordnede og planlagte. For J-typer er det bedst, hvis tingene er afgjorte, ordnede og organiserede, og det er under sådanne forhold, at de føler sig bedst tilpas. Når en beslutning om at lægge sig fast på en given plan eller et givent mål først er truffet, kan de føle, at det er en lettelse nu at have retning, og at tingene nu er under kontrol.

De følgende udsagn gælder generelt om J-typer:

  • De kan lide at have tingene afgjort og ”under lås og slå”
  • De kan godt lide, at tingene er besluttede, at kursen er fastlagt
  • De orienterer sig efter opgaven, og derefter tænker de på leg
  • De kan godt lide at strukturere deres dag og deres opgaver, evt. gennem tidsplaner
  • Nogle gange fokuserer de så meget på målet, at de glemmer at tage vigtige informationer ind


Opfattende (P)

Er man opfattende, så bruger man sin Sansning eller Intuition til at strukturere sit ydre liv. Set udefra synes man at foretrække en fleksibel og spontan måde at leve på, som giver plads til en høj grad af improvisation, fleksibilitet og tilpasning, efterhånden som de ydre forhold, og ens indre legesyge, skifter karakter.

Er man en P-type, så vil man gerne forstå og tilpasse sig til verden snarere end organisere den, og man er typisk åben over for nye erfaringer og nye oplysninger.

De følgende udsagn gælder generelt om P-typer:

  • De kan godt lide at forholde sig åbent og afventende; til at være frie til at reagere på det, der sker.
  • De synes at være fleksible og afslappede. De kan lide at holde planer til et minimum.
  • De kan godt lide at blande leg ind i deres arbejde, eller at nærme sig deres arbejde gennem leg.
  • De arbejder i byger af energi; de udsætter opgaver og knokler så igennem op til deadlines.
  • De kan være for åbne over for nye oplysninger, og blive ved med at se på nye informationer, selvom disse ikke længere er nødvendige for at løse opgaven.