Guide til MBTI / JTI / Jungs Typelære

Hvad betyder bogstaverne?

E eller I: Hvor kommer din energi fra?

I betyder ”Introvert”
Introverte mennesker får deres energi fra at være alene i stilhed. De har svært ved afbrydelser. De føler sig mere stimulerede til at være sociale og sammen med andre, efter de har haft lange stunder for sig selv.

E betyder ”Ekstrovert”
Ekstroverte mennesker får deres energi af at være sammen med andre og ”tænke højt ud i rummet.” De føler sig mere stimulerede til at samle deres tanker og arbejde igennem, efter de har været sociale.

S eller N: Hvilke typer informationer kan du bedst lide at arbejde med?

N betyder ”iNtuitiv”
Intuitive typer elsker at arbejde med teorier og muligheder – det, der kunne være, men som ikke er. Intuitive typer hopper rundt fra ting til ting, og fra emne til emne, som en astronom med et teleskop. N-typer er i reglen meget glade for abstraktion og kan nogle gange sidde og diskutere en ting med stor entusiasme. S-typer synes nogle gange, at N typer burde teoretisere mindre og gøre mere.

S betyder ”Sansende”
S-typer elsker at arbejde med sikre fakta og detaljer. Hvis N-typer er drømmende, er S-typer realistiske. De ved, hvad der er muligt, og hvordan man gør det. S-typer kan lide diskussioner med et klart afgrænset emnefokus og bryder sig ikke op at hoppe fra mulighed til mulighed – de foretrækker planer og handling, som man ved kan blive til noget i den virkelige verden.

F eller T: Hvordan træffer du beslutninger?

T betyder ”Tænkende”
Tænke-typer træffer beslutninger på baggrund af upersonlig logik. De lægger vægt på objektive informationer og parametre og kan af og til opleves som kolde og logiske af Føle-typer. Tænke-typer anvender ofte logik som deres rettesnor, når de argumenterer. T-typer lader sig styre af hovedet.

F betyder ”Følende”
F-typer træffer beslutninger på baggrund af deres personlige værdier og opfattelser. De er fuldt ud i stand til at anvende logik, når opgaven kræver det, men deres egentlige beslutningsgrundlag ligger i værdiernes verden. På trods af navnet er føletyper ikke direkte styret af deres følelser, men snarere af deres personlige værdier og sentimenter. F-typer lader sig føre af hjertet.

J eller P: Hvordan er din livsstil?

J betyder “Vurderende”
(J kommer fra det engelske “Judging”). J-typer holder af struktur og faste planer, og de er ofte gode til at sætte ydre opgaver i system. Når man står over for en stor opgave eller et stort projekt, kan det være stressende for J-typer ikke at vide, hvem der skal gøre hvad hvornår, eller hvad det næste punkt på dagsordenen er.

P betyder “oPfattende”
P-typer foretrækker at leve deres liv tilbagelænet, spontant og fleksibelt. P-typer er ofte gode til at improvisere og til at tage tingene, som de kommer. Når en beslutning skal træffes, kan en P-type føle, at det er kvælende at skulle lægge sig fast på en given løsning, så længe muligheden for at “vente og se hvad der sker” stadig er til stede.