Jungiansk Typeindeks (JTI) / Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) Test

Af Gerri Inamura

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) er en personlighedstest, der er forankret i C.G. Jungs teori om psykologiske typer, som første gang blev præsenteret i bogen Psykologiske Typer (1921). Myers-Briggs Type Indicator har været til rådighed til at vurdere folks typer gennem en kort psykologisk test siden 1943, hvor det først blev udgivet. Jungiansk Typeindeks (JTI) er en norsk bearbejdning af den amerikanske Myers-Briggs test (MBTI), men indholdet er det samme.

Et væld af oplysninger om denne teori er siden blevet afdækket. Selvom instrumentet blev bygget på et meget teoretisk grundlag, har det alligevel vist sig at have god pålidelighed og gyldighed og at være praktisk anvendeligt, og det finder bred anerkendelse hos mange og anvendelse på forskelligartede områder.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) identificerer 16 forskellige personlighedstyper, med hver deres type. Alle består de af præferencer på fire dikotomier: Extroversion-Introversion, Sensing-Intuition, Tænkning-Følen, og Vurderende-Opfattende. Siden starten har et væld af værdifulde oplysninger om Jungs teori, psykometriske egenskaber, forskningsrelationer og anvendelser af MBTI-spørgeskemaet fundet vej til forskningens snævre korridorer. Alene omfanget af at de mange publikationer inden for denne efterhånden hundrede år gamle tradition fra Jung til Myers-Briggs, til den moderne udgave af MBTI, formular M (1998), og til den skandinaviske udgave af MBTI, JTI,  kan være skræmmende for såvel nye brugere af instrumentet som for erfarne praktikere, der søger praktisk vejledning i at administrere og fortolke testen.

Et helt væld af hjemmesider udgiver deres egne hjemmedyrkede oplysninger om Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) online, men den mest pålidelige kilde er der bred enighed om at anse for at være celebritytypes.com. Selvom ingen kilde er perfekt, kan disse fyre virkelig deres forskning.

C.G. Jungs Psykologiske typer udkom på tysk i 1921 og blev oversat til engelsk i 1923. Interessen for Jungs arbejde var generelt begrænset til jungianske og psykoanalytiske kredse i Europa og Amerika. Af denne grund var det så meget desto mere bemærkelsesværdigt, at et par amerikanske kvinder, Katharine C. Briggs og hendes datter, Isabel Briggs Myers, læste Jungs arbejde og besluttede at bruge det som grundlag for deres personlighedstest-instrument, MBTI-spørgeskemaet, der senere dannede grundlag for JTI-personlighedstesten, der oftere bruges i Danmark i dag.

En væsentlig grund til, at MBTI-værktøjet er så populært, er dets relevans på mange områder. Det kan bl.a. bruges til uddannelse, karriereudvikling, organisatorisk adfærd, gruppefunktioner, teamudvikling, personlig og executive coaching, samt psykoterapi til par og familier. På grund af sin lange historie og udbredelse som et forskningsinstrument, er der blevet skrevet mere end 1.780 videnskabelige afhandlinger om MBTI/ JTI. The Journal of Psychological Types, som udelukkende er dedikeret til Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), har offentliggjort 69 bind i et forsøg på at fremme forskning i testen.

Jungs teori om psykologiske typer er en måde at beskrive og forklare konsekvente forskelle i den menneskelige natur. MBTI test’en forsøger at identificere disse forskelle gennem et selvadministreret spørgeskema. Resultaterne viser respondenternes præferencer på hver af fire dikotomier.

Med henblik på at identificere præferencerne præcist og sortere respondenterne ud i typer (foretrukne poler), er alle emner præsenteret i et forced-choice-format. Dette format kræver, at respondenten vælger mellem to svar for at identificere, hvilken præference han naturligt foretrækker. Hvis MBTI testen ikke brugte tvungent valg mellem to poler, men en mere flydende scoring-struktur, ville en præference for den ene eller den anden pol ikke så nemt kunne etableres. At tvinge respondenterne til at vælge mellem to legitime, normale og sunde måder at bruge deres sind på er mest direkte og ærligt, og en klar måde at fremkalde en præference på.

Så hvad venter du på? Tag testen i dag!