Postmodernisme i DRs Deadline

af Ryan Smith, cand.mag.

NYHEDSSQUIZ: Postmodernist-Foucault-filosoffen Anders Fogh Jensen i Deadline (13-02-2011): “Der går en neoliberal bølge gennem Europa der er større end individet. Den er et produkt af magten.” Vi spørger: Hvad er mon mestsandsynligt?

(A) POMO-SVARET: Den måde vi behandler viden på gør, at der opstår en
Magt-diskurs der er større end os alle sammen, og som tilsyneladende
er uimodsigelig. Den tvinger os til at bakke op om liberalismen.
Diskursen har sit eget liv, og er stærkere end os. Vi mennesker er
blot skakbrikker som diskursen arbitræt flytter rundt på. Vi kan ikke
styre hvad vi mener, vi kan kun analysere hvorfor vi mener det, og
nogle særlige få kan så træde udenfor diskursen og blive ved med at
støtte velfærdsstaten.

(B) POPPER-SVARET: Liberalisme forudsætter en en vis grad økonomisk
indsigt, principiel tankegang, abstraktionsevne og bevidsthed om vores
kerneværdier. På grund af internettet, Flynn-effekten og den globale
finanskrise befinder vi os for første gang i historien på et sted, hvor
middelklassen har forudsætningerne for at forstå liberalismen til
bunds.

Vi håber at kunne udlodde lidt lækkert til første rigtige besvarelse.
Det siger dog sig selv, at “lidt lækkert” er diskursivt bestemt. Hvis
det rigtige svar er (B) er præmien noget så kedeligt borgerligt som en
bilvask. Men hvis det rigtige svar er (A), så er præmien i stedet en
transgresserende oplevelse i en S/M dungeon, der vil få vinderen ud af
evt. borgerlige normer, han stadig måtte bære rundt på, og få
vedkommende til at tænke store tanker om samfundet.