Hjerte-Sutra’en på dansk

MAHA PRAJNA PARAMITA HJERTE SUTRA

 

DA BO-DHI-SATT-VA A-VA-LO-KI-TES-VA-RA

PRAK-TI-SE-RE-DE DEN DY-BE PRA-JNA PA-RA-MI-TA,

SÅ HAN, AT DE FEM SKAN-DHA-ER ER TOM-ME,

OG BLEV FRI AF AL KVAL.

 

SHA-RI-PU-TRA!

HER ER FORM TOM-HED. TOM-HED ER FORM.

FORM ER IK-KE AD-SKILT FRA TOM-HED.

TOM-HED IK-KE AD-SKILT FRA FORM.

HVAD DER ER FORM, ER TOM-HED.

HVAD DER ER TOM-HED, ER FORM.

SÅ-DAN ER OG-SÅ SAN-SE-KU-LØR, BIL-LE-DE,

TIL-SKYND-EL-SER, AN-LÆG OG BE-VIDST-HED.

 

SHA-RI-PU-TRA!

HER BE-TEGN-ES ALT SOM TOM-HED.

ER IK-KE SKABT, KAN IK-KE FOR-GÅ.

ER IK-KE FOR-U-REN-ET, IK-KE REN.

ER IK-KE U-FULD-ENDT, IK-KE FULD-ENDT.

DER-FOR ER DER I TOM-HED ING-EN FORM, SAN-SE-KU-LØR,

BIL-LE-DE, TIL-SKYND-EL-SER, AN-LÆG EL-LER BE-VIDST-HED.

 

INT-ET Ø-JE, Ø-RE, NÆ-SE, TUNG-E, KROP EL-LER SIND.

ING-EN FAR-VE, LYD, LUGT, SMAG, BE-RØR-LIGT EL-LER TAN-KE.

FRA INT-ET Ø-JE TIL ING-EN TAN-KE-BE-VIDST-HED.

FRA ING-EN U-VID-EN-HED OG INT-ET OP-HØR AF U-VID-EN-HED

TIL INT-ET FOR-FALD OG DØD OG INT-ET OP-HØR AF FOR-FALD OG DØD.

ING-EN KVAL, DENS OP-STÅ-EN, OP-HØR OG VEJ-EN TIL DENS OP-HØR.

ING-EN ER-KEND-EL-SE OG OP-NÅ-EL-SE OG ING-EN IK-KE-OP-NÅ-EL-SE.

 

NÅR EN BO-DHI-SATT-VA, UD-EN ØNSK-E OM OP-NÅ-EL-SE, HVIL-ER I

PRA-JNA PA-RA-MI-TA, ER SIND-ET KLART OG UD-EN ANGST,

UD OV-ER AL-LE MIS-FOR-STÅ-EL-SER, NÅR HAN NIR-VA-NA.

 

AL-LE BUD-DHA-ER I FOR-TID, NU-TID OG FREM-TID,

VÅGN-ER OP TIL FULD AF-KLAR-ING OG OP-LYS-NING

TAK-KET VÆ-RE PRA-JNA PA-RA-MI-TA.

 

DER-FOR VED VI, AT PRA-JNA PA-RA-MI-TA

ER DET STO-RE U-FAT-TE-LIGE MAN-TRA,

DET STRÅL-EN-DE, U-OV-ER-TRUF-NE OG U-FOR-LIG-NE-LIG-E MAN-TRA,

SOM I SAND-HED FJERN-ER AL KVAL. HVAD KAN GÅ GALT ?

DET LYD-ER:

GA-TE GA-TE PA-RA-GA-TE PA-RA-SAM-GA-TE BO-DHI SVA-HA !

GA-TE GA-TE PA-RA-GA-TE PA-RA-SAM-GA-TE BO-DHI SVA-HA !

GA-TE GA-TE PA-RA-GA-TE PA-RA-SAM-GA-TE BO-DHI SVA-HA !