ENFP – portræt og beskrivelse

af Pernille Sørensen, cand.mag.

ENFP’er er varme, entusiastiske mennesker. De er typisk meget kvikke og for andre, som observerer dem, så virker det, som om de har stort potentiale.

ENFP’er lever i en verden af muligheder. De kan blive meget passionerede og begejstrede for de ting, som de netop er ved at diskutere. Deres entusiasme giver dem mulighed for at inspirere og motivere andre, måske mere end hvad nogen af de andre 15 typer er i stand til. De kan tale sig ind i større og større muligheder, og entusiasmen kan bare vokse og vokse. De elsker livet og ser det som en særlig gave, og de stræber efter at få mest muligt ud af det.

ENFP’er har typisk en bred vifte af kompetencer og talenter. De er gode til de fleste ting, der interesserer dem. De elsker at arbejde projektorienteret, og udsigten til at skifte karriereretning kan give dem energi og entusiasme snarere end at fylde dem med usikkerhed, som det ville ske for særligt I—J-typerne.

For en udefrakommende kan ENFP’er nogle gange synes retningsløse og uden formål, men ENFP’er er faktisk ret konsekvente, idet de har en stærk følelse af indre værdi og signifikans, som de bærer med sig ind i ethvert projekt, som de kaster sig over.

Således har ENFP’er også brug for at føle, at de lever deres liv ”som deres sande selv”, dvs. i overensstemmelse med deres sande værdier og med, hvad de mener er rigtigt. ENFP’er ser personlig mening i mange ting, og de stræber kontinuært efter at forene deres ydre liv, som ofte er meget kaotisk og mangefacetteret, med deres indre fornemmelse af, hvad der er rigtigt, selvom sidstnævnte ikke altid træder helt klart frem for dem selv. På grund af dette kan visse ENFP’er føle, at de hele tiden er i fare for at agere ”inautentisk”, eller at de er ved at ”miste kontakten med sig selv.”

ENFP: God til at starte projekter, mindre god til at afslutte dem

Både ENFP- og ENTP-typerne er meget bedre til at få ideer og sætte ting i gang, end de er til at afslutte projekterne igen. Men da ENFP’erne har en præference for følen frem for tænkning, så er ENFP’en måske den af de to typer, som skal være mest opmærksomme på at sørge for at overholde deres aftaler og færdiggøre deres projekter. En ENTP kan bruge sin tænkefunktion (Ti) til at ”tage sig selv i nakken” og få arbejdet afsluttet, men for en ENFP er det tillige vigtigt, at projektet bliver ved med at være synkroniseret med deres personlige værdier og interesser. At færdiggøre projekter er således et særligt svært problemområde for ENFP’er, og hvis ikke de lærer det, så vil de aldrig opnå de store resultater i livet, som deres potentiale ellers sætter dem i stand til at opnå.

De fleste ENFP’er har store menneskefærdigheder. De er varme og interesserede i andre mennesker, og de lægger stor vægt på deres interpersonelle relationer. Men samtidig må man sige, at ENFP’er næsten altid har et stort behov for at blive set og holdt af. Undertiden kan ENFP’er derfor overdrive deres egne udtalelser og tiltvinge sig upassende meget opmærksomhed i sociale situationer for at tilfredsstille deres egoistiske behov for kærlighed og opmærksomhed. Men når først en ENFP har lært at balancere sine behov, så er vedkommende typisk vellidt.

De brænder for det store billede – ikke for facts og detaljer

Fordi ENFP’er lever i en verden af spændende muligheder, så har de også en tendens til at se detaljerne bag det, de beskæftiger sig med, som trivielt slid. ENFP’er har det svært i rutineprægede job, og de keder sig nemt i opgaver, som handler om at gennemgå allerede kendt stof. Således er ENFP’er også et særsyn i forælderrollen, idet mange har svært ved at opretholde en konsekvent pædagogisk attitude over for deres børn. ENFP’en kan være den strenge forælder den ene dag og barnets bedste legekammerat den anden dag, og alt i alt kan det være temmelig forvirrende for barnet.

ENFP’er er dybest set glade for tilværelsen. De kan blive ulykkelige, når tingene går dem for meget imod, eller i situationer, hvor de ikke kan udøve deres store mentale fleksibilitet. Mange overvejer derfor at blive selvstændige og få friheden til at leve fuldt ud i overenstemmelse med netop deres værdier.

ENFP’er er charmerende mennesker, hvis kompetencer spænder over et bredt spektrum. De har mange evner, som de vil bruge til at realisere sig selv og dem i nærheden af sig, hvis blot de er i stand til at forblive centreret og mestre evnen til at færdiggøre deres projekter.