Hvad ville du stemme, hvis du var født i USA?

Af Ryan Smith

Til november skal der være præsidentvalg i USA, og, kære læser, spørg engang dig selv: Hvis du kunne stemme i Amerika, hvem ville du så stemme på? Er du som det store flertal af danskerne, så vil du svare, at du da ville stemme demokratisk.

Men gælder det også, hvis du var født i USA, og du ikke så amerikansk politik gennem danske briller? Spørgsmålet lyder hypotetisk, men der findes faktisk en måde at få et praj om det på: Tænk engang på dit soveværelse – roder der derhjemme, eller er indretningen mon mere til den ordentlige side?

Ifølge en videnskabelig undersøgelse foretaget af et forskerkollektiv fra fire amerikanske universiteter, så er der stor forskel på, hvordan republikanere og demokrater indretter deres soveværelser. Forskerne har undersøgt et bredt udsnit af både demokratiske og republikanske vælgeres soveværelser, og  i de republikanske vælgeres soveværelser fandt forskerne overvejende ting som kalendere, frimærker, nål og tråd, strygejern, strygebræt og rengøringsartikler. Altså var der tale om anvendelsesorienterede brugsgenstande, som kunne bruges til at holde styr på aftaler, regninger, påklædning og de huslige pligter.

Forskerne kiggede også i de demokratiske vælgeres soveværelser, og der så tingene anderledes ud: Her fandt man i stedet små samlinger af kuriositeter (såsom legetøjsbiler), CD’er med mange forskellige slags musik, gamle biograf- og flybilletter, samt bøger om emner som feminisme og fremmede folkeslags kulturer. Og (selvfølgelig) også rejsebøger à la ’Rough Guide’, ’Lonely Planet’, og hvad de ellers hedder.

Desuden fandt forskerne, at mens de republikanske soveværelser i gennemsnit var mere rene og ryddelige, så var de demokratiske vælgeres soveværelser mere nussede og overlæssede med ting. (Om det også er derfor, at et af demokraternes kampråb i amerikansk politik er, at staten ikke skal snage i folks soveværelser, det melder undersøgelsen dog ikke noget om.)

Nu kunne det måske være fristende at konkludere, at det var vælgernes politiske præferencer, som havde gjort, at de indrettede deres soveværelser på en bestemt måde. Men det er der ikke nødvendigvis nogen garanti for. Faktisk kan det lige så vel være, at de to måder at stemme på, og de to måde at indrette sit soveværelse på, begge har deres udspring på et dybere niveau, nemlig i ejernes personlighedstræk.

Med republikanerne, der altså havde kalendere, strygebræt og rengøringsartikler i deres soveværelser, mente forskerne, at denne indretning var udtryk for, at vi her havde at gøre med mennesker, hvis mest markante personlighedstræk var  ’ordentlighed og ansvarlighed.’ Og med demokraterne, som altså havde små samlinger af kuriositeter, rejsebøger og et miskmask af musikgenrer på hylderne, postulerede forskerne, at vi her havde at gøre med folk, hvis definerende personlighedstræk var deres ’åbenhed over for usædvanlige og varierede indtryk.’

Derfor behøver det ikke være politikken, der afgør indretningen af soveværelserne. Det kan lige så vel være disse dybereliggende personlighedstræk, som spiller ind på både soveværelsesindretning og politik, på samme måde som en dukkefører kan vifte med både højre og venstre arm på sin marionetdukke. Måske er det således de dybereliggende personlighedstræk, der ”vifter” med både en persons indretning af soveværelset, såvel som med vedkommendes politiske ståsted.

Hvis vi anlægger dette perspektiv på politik, så kunne det være personlighedstrækket ’ordentlighed’, som fik folk til at indrette deres soveværelse funktionelt og til at stemme på det parti, der til enhver tid opfattes som mest ansvarligt (uanset om det vitterligt er ansvarligt eller ej). Ligeså kunne det være personlighedstrækket ’åbenhed over for usædvanlige og varierede indtryk’, som fik folk til at indrette deres soveværelse udtryksfuldt og som fik folk til at stemme på det parti, der (igen: hvad enten det vitterligt er sådan eller ej) opfattes som mere tolerant og favorabelt over for mangfoldighed.

Mens Danmarks mest ”ansvarlige” og Danmarks mest ”tolerante” parti ikke har meget at gøre med deres amerikanske modstykker, så er soveværelsesindretningerne relativt ens over Atlanten, og således giver dit soveværelses indretning måske det allerbedste praj om, hvad du ville stemme, hvis du var født i USA.