Horneys Compliant-Compliant Type

af Ryan Smith

“Every man according
as he purposeth in his heart,
so let him give;
not grudgingly,
or of necessity.”

– 2nd Corinthians 9:7

Næst efter den rene Aggressive-type er den rene Compliant-type den sværeste type at håndtere i mellemmenneskelige anliggender: Det skyldes, at Compliant/Compliant-typens primære forsvar består i at bruge kærlighed og omsorg som et instrument til at opnå hvad de ønsker. I et rent darwinistisk mindset ville vi sige, at denne types overlevelsesstrategi er at indfange andres kærlighed og ansvarsfølelse og dernæst benytte denne som en ressource for sig selv. Uden sammenligning i øvrigt, så er dette en tendens som man ser i både dyreverdenen, og i menneskelige relationer. – Det fremmeligste eksempel er mongoler; – mennesker som ikke ville kunne tage vare på sig selv i naturen. Disse mennesker formår alligevel ofte at spille på folks følelsesregistre via deres naive glæde og barnlighed, hvilket “flyver under raderen” på os andre, og får os til at tage ansvar for dem.

Men uanset hvordan det forholder sig med mongoler, så er “normale” Compliant-Compliant mennesker (dem uden det ekstra kromosom), lige så meget i stand til at tage vare på deres eget liv som alle andre. En anden analogi kunne være styrketræning: Alle normale mennesker kan træne det minimum af muskelmasse op som skal til for at begå sig i det moderne samfund, men ikke alle gør det: Nogle få overlever på deres stærke(re) ihærdige venner som kan hjælpe, “tage fra” og evt. roses for denne indsats.

Således er det ikke fordi Compliant-Compliant-typen ikke indeholder samme omtanke og selvkritik som andre voksne mennesker, men fordi vedkommende har nedprioriteret dem i håbet om at bluffe sig til at få andre til at tage det grimme ansvar på sig. Og da den bedste bluffer er en som der tror på sin egen løgn kan det ofte være svært at komme nogen som helst steder i en åben samtale med Compliant-Compliant-typen. Derfor siger jeg, at denne type er den sværeste, eller næstsværeste, at håndtere i mellemmenneskelige anliggender.

På baggrund af det ovenstående kan vi gisne os til hvordan en Compliant-Compliant som har held med sin strategi over årene vil oparbejde anseelige kompetancer udi manipulation, da manipulation er denne types eneste værktøj til at opnå hvad vedkommende vil have fra andre mennesker. Og igen: Da den bedste manipulator er den som tror på egne fremsigelser virker det ikke nærliggende at buste denne type for den manipulation den udøver, endsige at karaterisere det som manipulation.

En illustration:

I et forsøg med diabetes-patienter (af begge køn) som scorede højt på compliance, men lavt på aggression og withdrawn-tendenser så man, at disse patienter var dårligere end deres Aggressive- og Withdrawn modparter til at holde behandlingen med insulin kørende på egen hånd. Patienterne “glemte” ofte at tage deres insulin, hvilket kompromiterede deres helbred og nødvendiggjorde øget opmærksomhed fra (og kontakt med), sundhedspersonalet. De rene Complitant-patienter var også dem som oftest “kom til” at spise slik, hvilket igen nødvendiggjorde flere besøg på hospitalet end andre patienter, og øget overvågning af disse patienter, da Compliant-patienterne øjensynligt ikke “kunne” tage ansvar for sig selv. Endelig fandt man, at disse patienters pårørende oplevede sygdommen som lagt mere stressende end pårørende til andre typer patienter: De sukkersyge Compliants oversvømmende simpelthen deres familiemedlemmer med ønsker om tjenester og samværd, og når de pårørende forsøgte at sige fra oplevede de at blive guilt-trippet: “Er det sådan du behandler en som er syg?” – “Betyder kærlighed intet for dig?” etc.

Vi ser altså ikke alene hvordan Compliant-Compliants er gode til at manipulere, men også hvordan de får sikret sig en række tjester og ydelser fra andre, _samtidig_ med at de får det til at se ud som om, at det er dem der er ofrene. Og det er netop en af de helt store patologiske faldgruber for den rene Compliant-type: At de kan undskylde hvad som helst, med henvisning til deres egen ulykke og offer-fornemmelse. De er med andre ord hardcore egoister med speciale i at få deres handlinger til at se uselviske ud, bl.a. ved at dramatisere deres følelsesliv uden at ville vedkende sig den aktive del af den process, hvor Compliant-Compliant typen tillægger de ydre begivenheder større smerte og grumhed end de nødvendigvis har, og omvendt fremstiller sig selv som mere magtesløse end de nødvendigvis er. (Igen for at andre skal tage ansvar for dem.)

Således har vi set hvordan, Compliant-Compliant-typen lyver både overfor andre, og overfor sig selv. Compliant-Compliant-typen har, som vi husker fra første blog i denne serie, så er Compliants først og fremmest kendetegnet ved et “overdrevent behov for nærhed og accept, samt et stærkt behov for at behage og være vellidt af alle.” (Horneys Trend 1). Dette gælder især for den rene Compliant-type som i sin iver efter at blive accepteret og være vellidt af alle altså undertrykker sine sande motiver, samt undertrykker deres negative og kritiske tanker om andre. (Verbaliserer man sine negative tanker om andre kan man også risikere at skubbe potentielle ansvarstagere fra sig.) Compliants har naturligvis negative tanker om deres medmennesker, ligesom alle andre, men når ikke tillader sig selv at udtrykke dem kræver de bare deres ret på anden vis. Ved ikke at honorere sig selv giver Compliants med andre ord deres psyker en via regia til lavt selvværd og depression.

Det lyder alt sammen dramatisk, men Compliant-Compliants er dramatiske, ligesom afskriven-sig-ansvaret for eget liv er dramatisk. Denne “eksponering” af Compliants kan virke ubegrundet, men det er netop fordi det virker på os mennesker – der er en grund til at Compliance har overlevet den evolutionære process. Det kan lyde stærkt at kalde det de laver for manipulation, da de fleste af dem jo også lyver for sig selv, men som en psykolog der havde beskæftiget sig med Compliance i mange år skrev i sin bog: “Kigger man Compliants dependensforhold efter i sømmende vil man til sidst indse, at man ikke kan skelne bøddel fra offer, ikke kan skeldne kniven fra stiksåret.”

Men hvad mener jeg nu med alt dette? – Jeg skal forsøge at give nogle eksempler:

Jeg har sagt, at Compliant-Compliants lyver overfor andre og lyver overfor sig selv hvad angår deres sande motiver, og jeg har sagt at deres adfærd er manipulerende. Denne manipulation består i, at mens Compliant-Compliants nemt kan vise sine medmenneskelige og velvillige følelser, så undertrykker de deres negative følelser. Basic psykologi 101 siger, at det man undertrykker ikke går væk af sig selv, men i stedet finder en anden kanal at udtrykke sig af. (På Freuds var samfundet præget af stærke vikorianske idealer, og sjovt nok fandt Freud seksualitet i underbevidstheden på mange af sine patienter.) I tilfældet Compliant-Compliant siger vi, at denne type ligger under for et ideal om at skulle være sød, hjælpsom og selvopofrende, hvorfor denne type kun kan udleve sine aggressive og dårlige tendenser forklædt som hjælpsommelighed og omtanke for andre.

Blot et par ord mere om dette fænomen: På samme måde som det kan være svært at se de dårlige tendenser når de svøbes i hjælpsommelighed og omtanke som for, så kan det ligeledes være svært at se, at Compliant-Compliant-typer ofte indeholder en hel del stolthed. Det er en anti-intuitiv erkendelse for de jo så fokuserede på andre, men kigger man efter vil man se, at deres trang til at hjælpe og gøre sig bemærket også bunder i stolthed. En stolthed som ganske vist er fokuserer ved at se sig selv i andre, men ikke desto mindre en ego-gratifiserende stolthed.

Eksempelvis boede jeg engang sammen med en pige der var kæreste med en Compliant-Compliant mand. Efter nogle år var hendes interesse faldet betydeligt, og det lå lidt i luften at han meget vel kunne gå hen at blive dumpet. Hver gang jeg så dem skete der det, at hendes kæreste betonede ting han havde gjort for min veninde, og lod det være underforstået hvor hjælpeløs hun ville være uden ham: “Jeg har fikset hendes cykel sådan at gear’et ikke pludselig hopper af og ryger tilbage i første gear – så ville man bare være så fucked.” – Eller en anden gang hvor min bofælle snakkede om sit arbejde afbrød han for at indskyde: “Jeg vækker hende ofte om morgenen. Hun er sådan en sovetryne og nærmest umulig at få op.” Altså: Lavt selvværd. Repression. Kompensation. Forsøg på at etablere gensidig dependens.

I begge tilfælde afbrød eller indskød min bofælles kæreste de her bemærkninger i en samtale mellem mig og hende. I forlængelse af det ovenstående kan vi retteligt spørge om ikke denne adfærd i virkeligheden gemmer på noget aggressivt? – Han havde jo intet imod at afspore min bofælles og min samtale for at bringe opmærksomheden hen på sig selv. Men han blev nødt til at skjule det bag et slør af hjælpsommelighed.

Endvidere er det ikke tilfældigt, at vedkommende afbrød os for at få opmærksomhed: I lighed med børn (der ikke kan klare sig selv i naturen) og mongoler (der heller ikke kan klare sig selv i naturen), lader manglende fra folk der kan tage ansvar til at slå de helt dybe strenge an i Compliant-Compliant-typen. Den overlever på opmærksomhed fra andre, og “gør sig fortjent” til at andre tager ansvar via den beundring typen kan opnå fra andre. – Som følge af dette mindset vil man se, at Compliant-Compliant mænd har større sandsynlighed for at have langt hår, gå med smykker, skrive digte, lave kunst eller musik – Alt sammen måder at opnå opmærksomhed og beundring fra andre på. Under forhold, hvor denne type ikke kan opnå den opmærksomhed og beundring som dens issues styrer den mod at søge kan det sågar ske, at Compliant-Compliant typen begynder at lide af hypokondri (psykisk eller fysisk) hvor vedkommende overdramatisere den modgang som rammer ham/hende hvilket igen vil få andre til at tage mere ansvar for vedkommende.

Endvidere lider Compliant/Compliant-typer ofte under følgende svagheder:

* Meget sulten efter komplimenter
* Drevet af beundring og bekræftigelse
* Dårlige til at tage imod kritik
* Meget vægelsindet og dårlig til at træffe beslutniger
* Dårlig til at færdiggøre projekter

Compliant-Compliant i idehistorien
Compliant/Compliant typer sætter stor vigtighed på kærlighed og medfølelse, og konformerer derfor til romantikkens (1800-1860) psykologiske optik. I lighed med romantikkens dyrkelse af “naturånden”, dvs. det udvalgte naturgeni hvis følelser og kognition er særlig og distinkt fra såkaldte “normale menneskers”. For i Compliant-Compliant-typen egen optik er hans følelsesmæssige tilstande og oplevelser; hans glæde og lidelse og anderledes og mere intens end “normale menneskers”. Nok lytter han til den samme musik og spiser den samme med som os andre, men hans kognition er særlig intens, kunstnerisk og gemmer på værdifulde dybder som ikke er os andre forundt, og således er det ikke så meget melodrama som det er naturgiven intensitet der gør, at naturånden fører sig frem med sine følelser, sin glæde og sine lidelser. I hans egen forståelse: His feeling has a special authority, and is a route to truth more profound and far-reaching than the enquiries of passionless reason can ever be.

Som et eksempel på denne selvforståelse kan vi fremhæve Oehlenschlägers digt om Guldhornene hvori de tørre, følelseskolde akademikere som har læst alle og ræsonneret længe forgæves “higer og søger i gamle bøger”, hvor “tanken forvirrer” så i “tåge tåge de famler”. Næh, den der finder Guldhornene er ikke de tørre akademikere som tror sig kloge på sagen, men i stedet naturånden der “med muntert sind” og “omkredset af violer ” “hendanser” sig til at finde Guldhornene til alles glæde og beundring. Et andet facet af Compliant-Compliant er her, at naturånden finder guldhornene uden at lægge nogen form for effort i det. Hvorfor er det Compliant-Compliant? Fordi det er den af alle typerne som befinder sig absolut længst fra det aggressive drive som driver subjektet til at gøre sig gældende og samtidig den type som vil have mindst at gøre med ansvar generelt.

For at repetere:

Compliant-Aggressive: Tager ansvar ved at sørge for de sociale rammer, forholder sig afventende og Compliant overfor hvad der så sker indenfor disse rammer.

Compliant-Withdrawn: Tager ansvar ved at arbejde hårdt efter nogle retningslinier hvor en anden har udstukket den overordnede politik, dvs. en anden tager det ultimative ansvar.

Compliant-Compliant: Frasiger sig anvar og koncentrerer sig i stedet om at være elskelig, hvilket kan udtrykket i behjælpelighed, charme, playfulness etc. Som skrevet i en tidligere blog i denne serie, så nedtoner denne type den virkelighed som et eller andet sted må eksistere i ethvert forhold og koncentrerer sig i stedet om det psykologiske samspil; hvor meget man elsker hianden eller hvor gode man er sammen. Det virker alt sammen meget nobelt og uskyldigt, men set fra en darwinistisk synsvinkel ville vi sige, at typen opretholder netop dette fokus for at styre kæreste, venner og families fokus væk fra, at det er dem der tager ansvar for denne type. Intet er så nemt at banalisere og se bort fra end hverdagens sensing pligter, men sandheden er, at uden nogen til at sørge for de helt basale behov ville vittigheder og charme ikke være meget værd.

Caspar David Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer (1818) viser naturåndens møde med den storslåede natur, og dermed med sig selv og sin egen intense kognition. Naturånden er det eneste menneske på billedet for i romantikkens selvforståelse er naturånden uvalgt og speciel. Skyerne strækker sig uendeligt langt og vi får derved indtryk af, at naturåndens kognition er uendlig dyb og intens i forhold til “normale” menneskers.

En sidste pointe om romantikken: I romantikkens optik er sproget ikke et værktøj til formidling af rationel kommunikation, men et middel hvormed den enestående naturånd kan udtrykke sig selv med sin særlige poetik. Hertil ville den kritiske rationalist indvende, at vi kan “udtrykke os selv” i en uendelig strøm af fine ord uden i virkeligheden at sige ret meget. Sådanne overvejelser ligger dog hverken romantikkens naturånder eller Compliant-Compliant-typen særlig meget på sinde, for som Baudelaire sagde, så findes det romantisk-drømmende mindsets legitimation “neither in choice of subject nor in exact truth, but in a way of feeling.”

Et biprodukt af denne holdning til sprog er selvfølgelig også, at man il-legitimerer saglig kritik af ens person og adfærd, da sproget jo ikke opfattes som et værktøj til rationel kommunikation. Således undgår Compliant-Compliant typen den kritik som er så lammende for dem, og som de på overfladen opfatter som uretfærdig og uberettiget: Hvis sproget udelukkende er et middel hvormed man kan udtrykke sin indre følelsestilstand, så følger det, at personkritik er følelsesmæssig misbilligelse, og ikke en empirisk forekommende adfærd som man kan snakke åbent og rationelt om.

Compliant-Compliant i populærkulturen
I kender allesammen ham her:

Tigger er sort og orange, og dermed det mest iøjnefaldende dyr i 100 Acre Wood. Så iøjnefaldende at han er svær at ignorere. Tigger er også ret så højrøstet og snakker altid længe og meget om alle de ideer han har og hvordan han er i stand til at gennemføre det ene og det andet projekt som de andre dyr roder med. Men efter de andre dyr har lyttet til Tigger er det som om, at Tiggers evne og vilje til at lægge sig i selen for at arbejde for gennemførelsen af de her projekter brænder ud. Han er med andre ord god til at tiltrække sig opmærksomhed, og rette fokus mod alle de måder hvorpå han potentielt kunne hjælpe de andre dyr, men det ser ud af mere end det er, eller som Pooh på et tidspunkt siger: “He always seems bigger because he bounces.”

Fra videnskabens verden så vi, hvordan Compliant-Compliant mænd havde større sandsynlighed for at have lagt hår og gå med smykker og i løbet af bøgerne kommer det også frem at Tigger på sig selv som ret så lækker og attention-grabbing. Eksempelvis som når han synger denne sang:

[Tiggers] are bouncy, trouncy, flouncy pouncy,
Fun, fun, fun, fun, FUN!
But the most wonderful thing about Tiggers is,
That I’m the only one
I’m the only one!
Yes, I’m the only one!

Læg mærke til, at Tigger gentager sidste linie: “I’m the only one.” – Hvorfor er det er “wonderful” at være den eneste af sin slags? – Fordi det gør en særlig og enestående; en udvalgt naturånd blandt mennesker, en som fortjener at andre tager dag-til-dag ansvaret for hans liv på sig, sådan at hans legesyge og charme får frit lejde til at udfolde sig, og som -above all- fortjener at få bunkevis af beundring og opmærksomhed fra omgivelserne.