Kommentar til ‘Den indbildt syge’

Kommentar til ‘Den indbildt syge’

Las os nu sige, at Joachim B. Olsen skulle læse det indlæg igennem med en overstregningstusch. Der er næppe noget, som han ville være uenig i, ud over det rent semantiske spørgsmål om ordet ‘fattigdom.’ I det hele taget, så bliver det nok svært at finde en borgerlig politiker, som er uenig. Det illustrerer desværre faren i konservatisme uden liberalisme: Hvad velfæren angår, så føler man sig hverken ideologisk kaldet til at træde på speederen (socialisme) eller på bremsen (liberalisme), og således ender man i at træde rundt i en række meta-politiske appeller a la “vi skal løse problemerne ved at løse dem” ;”blive bedre ved at blive bedre” ; “skabe frihed i stærke fællesskaber” ; “frisætte den stærke uden at knægte den svage” og så videre. Jeg vil selvfølgelig også gerne “blive bedre ved at blive bedre,” men alt i alt så tror jeg nu, at en lille smule brugerbetaling vil have en langt større effekt.