Fejl i Længslen efter en dansk amigo

Benjamin Garne skriver i “Længslen efter en dansk amigo” (WA #30), at “den danske supermodel” har været “hyldet på forsiden af The Economist med henvisning til vores velfærdsmodel.” Men faktisk forholder The Economist sig overvejende kritisk til den danske velfærdsmodel, idet magasinet blandt andet noterer sig, at Danmarks offentlige forbrug er for højt, samt at den danske flexicurity-model lægger for meget vægt på social sikkerhed frem for at sikre fleksibiliteten i arbejdsmarkedet. The Economist roste desuden flere af de nedskæringer, som har fundet sted på velfærdsområdet, navnlig hævet pensionsalder, fremskyndet afvikling af efterlønnen og den reducerede dagpengeperiode. Endelig kritiserede The Economist de høje danske overførselsindkomster for at gøre det mindre attraktivt at tage et arbejde. At påstå, at den pågældende “special report” fra The Economist udgjorde en hyldest til vor velfærdsmodel, er derfor at tegne et misvisende billede af The Economists syn på sagen.