Retten til oprør

“…men den lovgivende magt er kun en magt som er betroet [til lovgiverne] til at handle for visse formål. Der er stadig i folket en suveræn magt til at fjerne eller ændre den lovgivende magt, når folket finder, at dens retsakter er i modsætning til den tillid, man havde tildelt dem.” – John Locke[i]

”Vi anser disse sandheder for selvindlysende: At alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke. For at sikre disse rettigheder er regeringer blevet oprettet blandt mennesker, hvis retfærdige magt hviler på de styredes samtykke, og når som helst nogen regeringsform bliver ødelæggende for disse formål, er det folkets ret at ændre eller ophæve den og at indsætte en ny regering…” – Den amerikanske uafhængighedserklæring

”Gud forbyde, at vi nogensinde bør gå 20 år uden et … oprør … hvilket land kan bevare sine frihedsrettigheder hvis dets herskere ikke fra tid til anden advares om, at folket vil bevare ånden fra modstandskampen? Lad dem gribe til våben … Frihedens træ skal opfriskes fra tid til anden, med blodet fra patrioter og tyranner.” – Thomas Jefferson[ii]


[i] The Second Treatise of Civil Government §149

[ii] Brev til oberst William Smith, 13. november 1787, vedrørende Shays’ Rebellion