Liberalisme og indvandring

Spændende artikel, selvom jeg personligt synes det er ret godt, at der er blåt fodslag lige nu.
Men jeg vil gerne lige komme med nogle bemærkninger om indvandring, for jeg mener, det er helt i overensstemmelse med liberalisme at ville kontrollere begrænsning af indvandering fra kulturer, som man ikke mener fungerer godt i ens samfund.Den Liberale tænker Karl Popper skrev i THE OPEN SOCIETY AND ITS ENEMIES følgende:

“Ubegrænset tolerance vil føre til tolerancens undergang. Hvis vi udstrækker ubegrænset tolerance endog til dem, der selv er intolerante, hvis vi ikke er parate til at forsvare et tolerant samfund imod angreb fra intolerante, så vil de tolerante blive ødelagt, og tolerancen med dem … Vi bør hævde, at enhver bevægelse, som prædiker intolerance, placerer sig uden for loven, og vi bør anskue tilskyndelse til intolerance og forfølgelse som kriminelt; på samme måde, som vi bør anskue tilskyndelse til mord eller kidnapning, eller genoplivning af slavehandel , som kriminelt.”

Den anden liberale tænker Robert Nozik skrev tilsvarende i sin ANARCHY, STATE AND UTOPIA, at et tolerant samfund må have ret til at bestemme, hvem der indvandrer og ret til at holde dem ude, der ikke passer i den model, man ønsker. Du kan ikke have frihed til at skabe et samfund med en speciel kultur og livsstil, hvis enhver kan indvandre og ødelægge det. Tænk hvis Amish folkene pludselig fik indvandring fra Banditos.
Problemet i nutidens samfund vedrører overvejende indvandring fra muslimske samfund, hvor et flertal ikke deler den udbredte vestlige tro på videnskab, retstatssbegrebet, demokrati, rationalisme, frihed og kvinders ret, mm. Disse muslimske samfund ledes helt overvejende af diktatorer, når de ikke har borgerkrig. Deres befolkning læser gennemsnitligt meget lidt, og der udtages stort set ingen patenter, ligesom der stort set aldrig udvikles nye produkter. Overordnet står 1,5 milliard muslimer nok for under 0,1% af verdens innovation.
Samtidig er der siden 9/11 begået over 20.000 islamiske terror angreb. De fleste af disse hører vi ikke om i vestlig presse, fordi de forgår i muslimske lande som del af sekteriske kampe, som i øvrigt ofte er religionskrige. Mange siger så, at dette ikke har noget med islam at gøre, men dem, der begår disse angreb siger typisk selv meget klart, at det netop har alt med islam at gøre. Så sandheden er vel, at der er mange muslimer, der ikke støtter terror, men at der også er mange, der faktisk støtter eksempelvis sharia lov, ISIS og terror, og det er umuligt at vide hvem, der er hvem. Jeg har lige læst bogen THE DIVERSITY ILLUSION fra Ed West, som analyserer, hvad der er sket i samfund, der har haft masseindvandring fra andre kulturer såsom det, vi nu er startet på.
Konklusionen, som altså er baseret på omfattende statistisk analyse, er, at befolkningerne i sådanne samfund mister deres gensidige tillid, dvs. det, man kalder “social kapital”. De får også mere kriminalitet. De skærer ned på solidariteten, bliver angste og forskanser sig. Samfundet bliver uhæderligt og sekterisk. Der opstår den såkaldte ”halo effekt” omkring indvandrer gettoer, hvor de oprindelige indbyggere, der bor tættest på indvandrerne, går fra at være tolerante til at blive fascister. Bliver indvandringen stor nok, opstår der ofte borgerkrig. Intet af dette stemmer efter min mening med de liberale idealer.