INTJ – portræt og beskrivelse

Den visionære og kritiske systemtænker, som søger forbedringer på et kvalitativt niveau.

intj-150x150 Som INTJ er din primære leveform fokuseret internt, i dit eget sind, hvor du primært forstår tingene via din intuition. Din sekundære tilstand er ekstern tænkning, med hvilken du tackler tingene rationelt og logisk.

INTJ’er lever i en verden af ​​ideer og strategisk planlægning. De værdsætter intelligens, viden og kompetence, og de har typisk høje standarder på disse områder, som de hele tiden stræber efter at opfylde. I noget mindre grad har de også disse forventninger til andre.

Da indadvendt intuition (Ni) dominerer deres personlighed, fokuserer INTJ’er mest deres energi på at observere verden omkring sig og på at generere ideer og muligheder. Deres bevidsthed er konstant aktiv med at indsamle nye oplysninger og især med at gøre sig tanker om de oplysninger, de indsamler. INTJ’er er uhyre indsigtsfulde og er normalt meget hurtige til at forstå nye ideer. Dog ligger deres primære interesse ikke i at forstå et koncept, men snarere i at anvende dette koncept på en nyttig og optimal måde i den ydre verden. I modsætning til INTP-typen, så forfølger INTJ’er ikke en ide, så langt som de overhovedet kan; deres interesse er ikke den pure akademiske forståelse. INTJ’er er i stedet drevet til at komme frem til klare og anvendelige konklusioner om idéer. Deres behov for at “lukke tingene” og få dem sat i system kræver som regel, at INTJ’er må træffe nogle foranstaltninger og på et tidspunkt sige: “Nok er nok. Nu har vi forstået essensen, og så er det i gang med anvendelsen.”

Muligheder og intuitioner

INTJ’er ser en enorm værdi i systemer samt i organisation og planlægning, og de har behov for kontrol. Denne trang kombineret med deres naturlige intelligens og indsigtsfuldhed gør INTJ’ere til fremragende ledere og forskere. En INTJ, som bliver videnskabsmand, er en gave for samfundet, fordi INTJ’er har et særligt talent for at sætte deres ideer i en logisk og nyttig relation til hinanden. Det giver andre mulighed for at se det, som de ellers normalt ikke kunne se. Ved at se verden gennem INTJ’ens særlige indadvendte intuition (Ni) får andre mulighed for at stå på skuldrene af giganter og se videre ud i verden, end de ville kunne ved egen kraft.

Det er ikke let for INTJ’er at udtrykke deres indre billeder, indsigter og abstraktioner klart. Deres indsigtsfulde abstraktion har nemlig en indre form, som gør, at INTJ’ers tanker og begreber er meget personlige, og at de ikke uden videre kan oversættes til en form, som andre kan forstå. Dog er INTJ’er som nævnt drevet til at omsætte deres ideer til en plan, et system, eller en konkret anvendelse i den ydre verden, og på den måde kan man sige, at selvom deres rene ideer ikke bliver forståelige for andre, så bliver produkterne af deres ideer – de ledelsesstrategier eller de videnskabelige teorier, som INTJ’en udtænker – som regel let forklarlige for andre. De ser skyggerne af INTJ’ens tankeproces, mens INTJ’en selv ser den lysende helhed for sit indre øje. Dog vil der være særlige tilfælde, hvor en INTJ føler, at en anden person besidder den nødvendige viden og intelligens til at fortjene respekt fra INTJ’en, og dette kan motivere dem til at forklare sig for denne udvalgte person.

En stærk leder

INTJ’er er naturlige ledere, selv om de normalt vælger at forblive i baggrunden, indtil de ser et reelt behov for at overtage styringen. Som ledere er de ganske effektive, fordi de er i stand til objektivt at se virkeligheden i en situation, og fordi de er tilpasningsdygtige nok til at ændre de ting, som ikke fungerer. De er de øverste strateger – altid klar til at scanne nye ideer og koncepter og veje dem mod den nuværende strategi, som de forfølger. De planlægger sådan, at de er klar til at håndtere alle tænkelige udfordringer.

INTJ’er bruger en masse tid inde i deres eget sind, og de kan af og til virke, som om de har meget lidt interesse i andre folks tanker eller følelser. Medmindre deres Føle-side er udviklet, kan INTJ’er have problemer med at give andre mennesker det niveau af intimitet, der er behov for. Ligeledes kan en INTJ afvise input fra andre for hurtigt og derved komme til at virke arrogant og elitær.

INTJ’er er ambitiøse, selvsikre, bevidste, langsigtede tænkere. Mange INTJ’er ender som ledere eller videnskabsmænd og gør sig godt i alt, hvad der involverer organisering og strategisk planlægning. De bryder sig ikke om rod, spild og ineffektivitet, og uklare regler kan irritere dem. De værdsætter klarhed og effektivitet, og de lægger gerne enorme mængder energi i at arbejde for deres løsninger på problemerne.

Når en INTJ er udsat for stress, så kan INTJ’en blive besat af hjernedød gentagelse, hvor de f.eks. spiser, drikker eller ryger for meget. De kan også have en tendens til at blive optagede af ligegyldige detaljer, som de normalt ikke ville hænge sig i, da de ikke er vigtige for deres overordnede mål.

INTJ’er har virkelig evnen til at udrette store ting. De har indsigt i det store billede, og de tænker naturligt langsigtet. Deres logik og ræsonnement giver dem mulighed for at opnå, hvad end de vil. INTJ’er er ofte yderst kompetente mennesker, og de vil ikke have et problem med at opfylde deres karriere- eller uddannelsesmål. På det personlige plan har en INTJ, der praktiserer tolerance og sætter kræfter ind på effektivt at kommunikere med andre, alt, hvad der skal til for at leve et rigt og givende liv.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte INTJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.