“I like taxes. With them i buy civilization.”

“I like taxes. With them i buy civilization,” eller den historisk præcise variant “taxes are what we pay for civilized society,” er et af de dummeste svar man kan give på denne eller hin skattekritik. Ofte slynges citatet ud som en overraskende kobling, der skulle tage de skattekritiske røster på sengen. Antageligvis mener man, at folk, der synes skatten er for høj aldrig har tænkt over sammenhængen mellem skatter og samfund. Men selvfølgelig har skattekritiske tænkere skrevet essays og bøger om netop denne sammenhæng mange år før Oliver Wendell Holmes fandt på det pågældende bon mot. Bastiat f.eks.

Dernæst er der spørgsmålet om det, vi kunne kalde “civilisationens Laffer-kurve”: Får man mere civilisation af højere skatter? I så fald ville det mest civiliserede samfund have et skattetryk på 100%. Det er der måske visse fans af arbejdslejre, der mener, men næppe mange. Hvis vi er enige om, at det optimale skattetryk ikke er 100%, hvad er det så? Wendell Holmes udtalte sig på et tidspunkt hvor det samlede amerikanske skattetryk var 7.6%. I moderne kontekst nævnes af og til 20% som det mindst forvridende skattelejde. Det kunne man nok godt få de fleste skattekritikere med på. Men sjovt nok er det aldrig nogen af disse satser, der sigtes til ved den moderne brug af Wendell Holmes. Ofte er det noget mistænkeligt tæt på det nuværende skattetryk i ens hjemland.

Desuden er der spørgsmålet om _hvad_ der er civilisation. Det Kgl. Teater er civilisation, men er Kvinfo? At give hundredetusindevis af støttekroner til rabiate imam’er er anti-civilisation.