Anmeldelse: Fordelen ved at være indadvendt

Marti Olsen Laney: ”Fordelen ved at være indadvendt” 323 sider, Borgens Forlag.

af Majken Hirche, cand.scient.

Jeg har altid været stor tilhænger af evidensbaseret viden, og som sådan er det egentlig forholdsvis paradoksalt, at psykologien skulle blive en af mine lidenskaber, da disciplinen om noget udgør et veritabelt minefelt af dårligt funderede ”opdagelser”. En uvidenskabelig aktivitet ”bevist” og bedrevet på videnskabelige præmisser.

Dr. Marti Olsen Laney arbejder som ægteskabs- og familieterapeut, men er oprindeligt uddannet bibliotekar. På baggrund af den boglige uddannelse (i bogstaveligste forstand) skulle man derfor mene, at Marti Olsen laney om nogen burde være professionel udi at søge og sortere i litteraturen, endsige være i stand til at inddrage flere sider af en problemstilling, når en sådan skal belyses. Imidlertid lader det dog ikke til at Marti Olsen Laney har holdt den objektive indgangsvinkel for øje da ”Fordelen ved at være indadvendt” blev nedfældet, ja man fristes nærmest til at kalde det uredeligt.

Anekdoternes som evidens

Miseren opstår i første del af bogen, hvor Marti Olsen Laney gør rede for dele af de psykologiske og neurologiske forskningsresultater, der foreligger om indadvendthed/udadvendthed. Denne del er en regulær rodebutik af udvalgte videnskabelige forskningsresultater, fortolket henholdsvis opportunistisk eller fejlagtigt, alt efter hvorledes stoffet kan indpasses i Marti Olsen Laneys litterære dagsorden. En dagsorden der i høj grad udspringer af Marti Olsen Laneys egne teorier vel at mærke, og som overvejende er hentet fra hendes egen personlige opfattelse af det at være indadvendt samt fra erfaring i hendes virke som psykoterapeut.

Uheldigvis udgør en sådan anekdotisk tilgang til indadvendthed ikke den videnskabelige evidens, som Marti Olsen Laney gerne vil smykke sig med, og i sagens natur kan de pågældende anekdoter nødvendigvis ikke gøre sig gældende for andre indadvendte end dem som de omhandler.

Af ”rigtig” videnskabelig evidens fremhæver Marti Olsen Laney Jungs teori om personlighed og temperament. Jung hævdede, at vi fødes med et givent temperament, der placerer individet på et kontinuum et sted mellem to ekstremer: Mellem det meget indadvendte og det meget udadvendte. Jung selv beskæftigede sig imidlertid ikke med empiriske undersøgelser, men optegnede istedet sine typer på baggrund af anekdoter og egne erfaringer. Dog har videnskaben senere kunnet bekræfte, at indadvendthed/udadvendthed findes, og er genetisk bestemt. De videnskabelige resultater er imidlertid ikke så entydige som Marti Olsen Laney fremlægger dem i sin bog og undervejs forsimpler hun (eller blot undlader at tage stilling til) flere problematiske forhold vedrørende tolkningen af de videnskabelige teorier og undgår derved at forholde sig kritisk til den videnskabelige evidens.

Indadvendt Ultras

Indflettet i den videnskabeligt baserede bevisførelse forklarer Marti Olsen Laney i detaljer, hvordan det er at være indadvendt. For at lette på forståelsen tegnes linierne så skarpt op som det overhovedet er muligt, og Marti Olsen Laneys indadvendte ender således med alle sammen at gemme på en rig, indre verden, mens samtlige udadvendte ender med at fremstå som en ureflekteret sensationslysten hob, der til endeløshed har behov for stimulering. – Derfra lægger bogen kimen ned til en god gammeldags ”os mod dem” – situation. FCK eller Brøndby, indadvendt eller udadvendt, herfra er det den samme gamle smøre.

En model med to kategorier kan i sagens natur aldrig passe særlig godt på virkeligheden, da den ret beset ikke er andet end en klassisk sort/hvid optik, og intet andet. Men det er let forståeligt, og det sælger et verdensbillede som alle kan være med på. – Alle indadvendte, i hvert fald.

Udover at være forfatter, er Marti Olsen Laney som nævnt også psykoterapeut. Her har hun tydeligvis høstet mange erfaringer, og det er det som er hendes egentlige force. Det bliver tydeligt i anden og tredje del af bogen, der mest af alt er en vejledning til så forskellige problemstillinger som lønforhandlinger, dating, opdragelse, arbejdspladsen, festen, vennerne og livet i det hele taget. Her omhandler hvert kapitel et separat emne, der gennemgås med gode råd, øvelser og eksempler fra det virkelige liv. Denne del af bogen bliver dog en anelse tung når den læses fra ende til anden, idet man til stadighed oversvømmes med detaljerede informationer. Man bliver hurtigt mættet og de sidste to tredjedele af bogen vil derfor egne sig bedre som opslagsværk, bibel eller livsmanual for de, som har brug for sådanne størrelser.

Marti Olsen Laneys skrivestil er meget grundig og ofte bliver en forklaring efterfulgt af adskillige udpenslende eksempler med udspring i konkrete erfaringer og Marti Olsen Laneys egen fantasi når virkeligheden ikke lige slår til. Dermed bliver bogen letlæselig, og svære emner som neurologi, fysiologi, Darwin, Freud, Jung og alskens tekniske begreber, bliver fortalt og forklaret på en sådan måde at de fleste mennesker kan være med.

Fordelen der forsvandt…

Bogen er yderst detaljeret i sin beskrivelse af den ”indadvendte”, og således er der stor sandsynlighed for at ramme dele af de fleste menneskers personlighed, og de problemstillinger Marti Olsen Laney stiller for dagen bliver tilsvarende noget som alle mennesker, indadvendte som udadvendte, vil kunne komme til at få tæt ind på livet før eller siden. Hvad indadvendthed helt konkret angår, er det derfor vigtigt at notere sig, at man ikke nødvendigvis vil få meget ud af Marti Olsen Laneys bog.

Omvendt kan jeg anbefale ”Fordelen…” til mennesker med lavt selvværd. Man føler sig på intet tidspunkt talt ”hen over hovedet” på, og bogen formår i høj grad at gøre indadvendthed til noget positivt, med dens mange forsikringer om, at ”der ikke er noget galt med at være stille”. Som før nævnt er teksten krydret med talrige eksemplariske hverdagssituationer og tilhørende øvelser, der tilsammen udgør et udmærket værktøj til den der måtte ønske at sparke liv i sin personlige udvikling.

En sidste positiv note vedrørende ”Fordelen…” er at bogen indirekte introducerer til den del af psykologien, der omhandler personlighed og typologi. Læseren lader sig fortælle at andre mennesker ikke nødvendigvis tænker og handler som en selv, indadvendte versus udadvendte, men det er for mange imidlertid ikke den helt store nyhed. Alligevel giver bogen lidt stof til eftertanke, og forhåbentligt vil man kunne lægge ”Fordelen…” fra sig, med et lidt mere nuanceret billede af andre mennesker, og med mod på at udforske den mangfoldige litteratur, der findes indenfor dette område.

Og hvad er så fordelen ved at være indadvendt? Svaret på dette spørgsmål lader Marti Olsen Laney hænge i æteren.

Besøg Marti på www.theintrovertadvantage.com