Enneagram Type Fem – 5 – portræt og beskrivelse

Femmere er opmærksomme, indsigtsfulde og nysgerrige. De er i stand til at koncentrere sig og fokusere på at udvikle komplekse ideer og færdigheder. De er uafhængige, innovative og opfindsomme, men de kan også blive for optagede af deres egne tankekonstruktioner. De bliver nemt distancerede og angste, og livet kan til tider synes for intenst for dem. De har typisk problemer med excentricitet, depressivitet, og isolation.

Når Femmere er bedst: Visionære idéudviklere, som er i stand til at analysere verden på en ny måde.

Femmerens Grundlæggende Frygt: At være ubrugelig, hjælpeløs, og helt uden for verden.
Femmerens Grundlæggende ønske: At være vidende og kompetent.

Enneagrammet Femmer med en Firer-vinge: Mere kunstnerisk, intuitiv, fantasifuld, personlig, tilbagetrukken end andre fem’ere. Observationerne har et mere personligt præg.
Enneagrammet Femmer med en Sekser-vinge: Mere akademisk, nysgerrig, omstillingsparat. Observationer og viden er mere formel og universel end andre Femmeres.

Femmerens Vigtigste Motivation: Vil besidde viden, vil forstå miljøet omkring dem, vil have have alt regnet ud, hvilket er en måde for dem at forsvare sig selv mod trusler fra omgivelserne på.

Når Femmere bevæger sig i retning af stress (Syveren): De ellers så rolige og reflekterede Femmere bliver pludselig hyperaktive og deres tanker så tyndt spredt ud, at de ikke kan analysere ting i dybden. Ligesom usunde Syvere.

Når Femmere bevæger sig i retning af selvudvikling (Otteren): De overdrevet reserverede og tilbagetrukne Femmere bliver mere selvsikre og beslutsomme, ligesom sunde Ottere.

Femmere ønsker at finde ud af, hvorfor tingene er som de er. De ønsker at forstå, hvordan verden er skruet sammen, hvad enten det er det store univers eller den mikroskopiske verden, dyr, planter eller den indre verden, som de bærer rundt på i form af deres egen fantasi. De søger altid, og de stiller altid spørgsmål. De nyder at dykke ned i tingene i dybden. De accepterer ikke værdidomme og doktriner ovenfra uden et tilfredsstillende rationale, eller mulighed for selv at efterprøve rigtigheden af det, der er overleveret til dem. De føler et stærkt behov for at afprøve den sandhed, som de fleste andre bare accepterer som sand uden at stille spørgsmål.

Bag Femmerens nådesløse forfølgen af viden om verden findes der en dyb usikkerhed om deres egen evne til at fungere hensigtmæsssigt i verden. Femmere føler, at de ikke har evnen til at ”passe ind” eller til at udføre tingene lige så korrekt som andre. Men i stedet for så at øve sig ved at prøve kræfter med aktiviteterne, så søger Femmere at trække sig tilbage ind i en verden af mentale analyser. De lukker sig inde i deres sind, hvor de føler sig bedre hjemme, og deres overbevisning bliver således, at mens de måske er grundlæggende usikre på enkeltelementer i den ydre verden, så har de visse byggesten vedrørende virkeligheden, som de har analyseret så meget, at de ved, at disse i det mindste er sande. Resultatet bliver en underlig passivitet, indtil virkeligheden pludselig aktiverer en af Femmerens velkendte byggesten.

Femmere bruger en masse tid på at analysere. Efterhånden som de fordyber sig i deres refleksioner og internaliserer deres viden, får de så en følelse af selvtillid. Når de får kontrol over deres observationer, som indledningsvis synes så mærkelige, at ingen forstod dem, så ser Femmere, at at andre nu forstår deres tankegang. For dem er det så en bekræftelse af deres kompetence, og det opfylder deres grundlæggende ønske, så folk anerkender deres bidrag med et dybfølt: “Du ved, hvad du taler om.”

Mange Femmere har bygget deres identitet op omkring at være noget “med ideer” og at være nogen, der har noget usædvanligt og indsigtsfuldt at sige. De vil gerne lave en niche for sig selv, som ingen andre kan indtage.

Således er det centrale paradoks for Femmere, at de tror, at de kan komme til at fungere i verden ved at vide alt om verden. For problemet er, at mens Femmere er fordybet i at analysere verden, så kan de netop ikke interagere naturligt og frit med mennesker. Således er udfordringen for en Femmer at forstå, at de ikke kan deducere sig frem til et godt socialt liv;- at de skal afsætte mere tid til deres relationer og netværk, og at de skal gøre mange af de ting, som de ikke har nogen umiddelbar interesse i, men som er kendetegnende for et sundt liv.