Enneagram Type Fire – 4 – portræt og beskrivelse

Firere er selvbevidste, følsomme og reserverede. De orienterer sig efter deres følelser, og de er kreative og personlige, men de kan også være humørsyge og egoistiske. De holder sig på afstand af andre på grund af følelser af sårbarhed og af deres egen mangelfuldhed, men på den anden side kan de også føle sig hånligt overlegne over for andre, se sig selv som særligt værdige og således som fritaget fra de regler, som almindelige mennesker skal leve efter. Firere har typisk problemer med melankoli, og så har de for nemt ved at forkæle sig selv og have medlidenhed med sig selv.

Når Firere er værst, så dyrker de en offerrolle, hvor de ikke vil tage ejerskab for deres egne dårligdomme, og hvor alt ondt, der overgår dem, er andres skyld. Men når Firere er bedst, så er de inspirerende for andre og genuint kreative på en måde, som afspejler deres unikke værdier. Ligeledes er de, når de har det godt, i stand til at forny sig selv og benytte deres oplevelser som et afsæt til at transformere deres egen måde at se virkeligheden på, såvel som til at inspirere andre.

Firerens Grundlæggende Frygt: At de ikke har nogen identitet eller personlig betydning. At de er ordinære og kedelige, og at de ”ikke har evner til mere”.
Firerens Grundlæggende Ønske: At finde sig selv og en særlig personlig betydning med deres liv (for at skabe en unik identitet omkring sig selv).

Firer med en Treer-vinge: Mere showman. Ser sig selv som raffineret, med særligt gode manerer, impulsiv, smart, passioneret, ekspressiv, med særligt god stil og særlig venlighed og mennesketække.
Firer med en Femmer-vinge: Mere intellektuel. Tænker på sig selv som revolutionerende og avantgarde inden for kunst, litteratur eller lignende.  Ser sig selv som oprigtige, originale, mystiske, subtile og uafhængige.

Vigtigste motivation: De vil udtrykke sig selv og deres individualitet for at skabe og omgive sig med unikke æstetiske genstande eller oplevelser. Deres motivation for at gøre dette er, at de ønsker at opretholde bestemte stemninger og følelser i sig selv. Således håber de, at de ved at omgive sig selv med æstetiske indslag kan forstærke og opretholde deres selvopfattelse som et særligt kunstnerisk og udvalgt individ, som er anderledes end andre, og som et menneske der for alt i verden ikke er kedeligt eller ordinært.

Når Firere bevæger sig i retning af stress (Toere): De tilknappede Firere bliver pludselig over-involverede og omklamrende, som en usund Toer. I stedet for at koncentrere sig om hvordan deres unikke bidrag kan skabe særlig værdi for andre, så forfalder de til at udføre hverdagsopgaver som tjenester, hvilket stresser dem, da det signalerer for dem, at de er ordinære og kedelige (hvilket som nævnt er deres grundlæggende frygt).

Når Firere bevæger sig i deres retning af selvudvikling (Ettere): De misundelige, følelsesmæssigt ustabile Firere, som har nemt ved at se sig selv som ofre og som har nemt ved at blive jaloux på alle andre, bliver mere objektive og principfaste og tager ansvar for sig selv, ligesom sunde Ettere. Når Firere nærmer sig deres selvudvikling, indser de, at ikke al uretfærdighed er andres skyld, eller at det, at de har lyst til at forkæle sig selv med et eller andet, ikke nødvendigvis giver dem ret til at få det.

Firere ønsker for alt i verden at bevare deres identitet og selvbillede som nogen, der er fundamentalt forskellige fra andre mennesker. Firere føler, at de er unikke, en slags modsætning til andre mennesker, og derfor at ingen kan forstå dem eller elske dem ordentligt. (For hvis folk kunne se, hvor unikke og spændende, de er, så ville folk jo gøre mere for at forkæle og hjælpe Fireren.)

Firere ser ofte sig selv som unikt talentfulde individer, der besidder særlige, helt unikke talenter, som ingen andre kan tilbyde menneskeheden, men samtidig er bagsiden af medaljen så, at Firere ofte ser sig selv som defekte eller ”ikke korrekt tilpasset til samfundet.”

Sunde Firere er ærlige over for sig selv: De tager ejerskab for deres motiver og handlinger, og de søger ikke at benægte eller give andre skylden for dem. Dette er hårdt for Fireren, for de vil jo gerne bevare det unikke selvbillede, og hvis de skal kigge ærligt på deres motiver, så vil de ikke nødvendigvis kunne lide, hvad de opdager. Dog er det kun de sunde Firere, der som regel fomår at gøre dette. De fleste andre Firere, som kigger ærligt på deres motivationer, vil forsøge at rationalisere og afskrive sig ansvaret.

Firere kan vokse ved at erkende, at en stor del af deres historie om sig selv som offer eller om ”livets uretfærdighed” ikke er sand. De gamle følelser vil begynde at falde væk, når de holder op med at fortælle sig selv deres gamle selvmedlidende fortælling og i stedet begynder at lægge en indsats i verden.