Feminisme og naturvidenskab

  • Sandra Harding skriver i ‘The Science Question in Feminism’ at Newtons love objektificerede naturen, ligesom mænd objektificerer kvinder.
  • Luce Irigaray skriver i ‘Sens et place…’ at Einsteins ligning E = mc^2 priviligerer lysets hastighed over andre hastigheder, som er lige så væsentlige.