Nina Fauerholdt, Lars Lundmann og personlighedstests

I WA IDEER 20. Marts skriver Nina Fauerholdt om psykolog Lars Lundmann, der har forsket i jobsamtaler. I artiklen hedder det bl.a., at det er de færreste mennesker, hvis personlighedstræk er stabile. Det er noget pjat.

Den såkaldte Fem-faktormodel, som der henvises til i artiklen er blevet forsket til døde af forskerhold fra hele verden, som har gjort brug af enorme datasæt hentet fra flere nationer. Gang på gang er det blevet konkluderet, at de overordnede personligehedstræk, som denne test måler, ligger overvejende stabilt omkring 15-årsalderen og er stort set urokkelige efter de 30.

I artiklen hedder det også, at personlighedstests ”kun bidrager med støj.” Pjat igen. Hvad angår jobsamtaler har videnskabelige undersøgelser konkluderet, at en persons resultater på Fem-faktormodellen er en kraftigere forudsigelse for hvordan vedkommende vil klare sig på jobbet end vedkommendes referencer fra tidligere arbejdspladser, tidligere joberfaring og uddannelsesniveau.