Category Archives: Videnskab

ISTP – portræt og beskrivelse

Den kolde og snarrådige problemknuser, som er realistisk helt ind til benet og synes, at de andre er alt for flæbende.

istp-150x150 ISTP’er er koldblodige problemløsere, der improviserer og ikke har noget imod at tage risici. De er realistiske og faktuelle, og i nødsituationer udviser de ofte en beundringsværdig ro. ISTP’er udmærker sig ved at møde udfordringer frontalt og overvinde dem. De er som regel uafhængige, og de ​​har ikke noget imod at gå deres egne veje. De tørster efter frihed til at følge deres egne regler snarere end at følge “systemets” regler. Når de står med et problem, så skærer de lige til benet, og hvis de ikke forstår, hvorfor en given regel er der, eller hvilket formål den tjener, er de tilbøjelige til at se bort fra den. I andres øjne kan ISTP’er virke ligeglade med “reglerne,” men indadtil er der en proces, hvor ISTP’en via logisk analyse har forstået, hvilke af reglerne der er overflødige, og hvilke der er nødvendige. Deres metode til at adskille fårene fra bukkene er mere kold og logisk end de fleste typers.

ISTP’er har tendens til at have interesser, der er rettet mod den virkelige verdens materielle og faktuelle facetter. De bekymrer sig om resultater her og nu, og de kan ​​typisk ikke se pointen i teori for teoriens egen skyld. Mange ISTP’er er nysgerrige, når det handler om teknologi og mekanisk udstyr, og de stopper ikke deres undersøgelser, før de forstår, hvordan noget virker. ISTP’er har det også med at nyde fysisk udfoldelse, og de holder af at bruge deres problemløsningsfærdigheder til at manipulere objekter og beherske dem. ISTP’er har tendens til ikke at have tålmodighed med teoretisk sniksnak, “der aldrig fører nogen steder” – de vil meget hellere handle og gøre ting.

ISTP’er kan derfor bedst lide studieretninger, der også har praktisk anvendelse (såsom medicin og pilot), og undgår samtidig fag, hvor man skal granske teori for teoriens egen skyld uden at producere resultater i den virkelige verden. ISTP’er har ikke meget til overs for pompøse ord og subjektive observationer, som i sidste ende ikke bakkes op af andet end endnu flere pompøse ord og endnu mere subjektive perspektiver. ISTP’er har det med at synes, at arbejdet skal tale for sig selv.

ISTP’er har en utilitaristisk tankegang og er ofte nådesløst realistiske omkring, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Således kan ISTP’er siges at være mere tilpasningsdygtige end andre typer: Hvis noget ikke virker, så omstiller de sig bare, sådan at det kommer til at virke. ISTP’erne i denne verden er ikke at finde blandt blåøjede drømmere – for en ISTP er et projekt, der mislykkedes, simpelthen blot mislykkedes, uanset hvilke udglattende forklaringer og undskyldninger, man måtte kunne komme med bagefter.

ISTP’er sætter pris på frihed og uafhængighed – især deres egen. Men de har også en tendens til at respektere andres suverænitet, og de kan generelt ikke kan lide at pålægge andre forpligtigelser eller at blande sig i andre folks anliggender og fortælle dem, hvad de skal gøre. Som én ISTP engang bemærkede: “Det vigtigste i livet er ikke at blande sig i andres liv.” Derfor vil ISTP’er modsætte sig andres forsøg på at kontrollere dem, ligesom de normalt selv afstår fra at forsøge at kontrollere andre.

Denne gejst for uafhængighed giver ISTP’er en karisma, der er gennemsyret af, at de kan klare sig selv – og det i en sådan grad, at nogle kan komme til at opfatte dem som uvenlige. ISTP’er er logiske og usentimentale. Sammen med ESTP’er er de den type, der er mest fri af blåøjede illusioner om, hvordan verden fungerer. De har tendens til stille og roligt at observere, hvad der foregår omkring dem. Men mens de er i denne tilstand, har de også et skarpt blik for muligheder, og når en mulighed byder sig til, vil de gribe øjeblikket og slå til. Derfor er det ofte blevet bemærket, hvordan ISTP’er næsten synes at have to forskellige personligheder: Én, der er analytisk og rolig, og én, der er mere action-orienteret, eventyrlysten og risikovillig – en, der går i aktion, når andre må give fortabt.

ISTP’er er naturligt fokuserede på bundlinjen og den virkelige verdens konsekvenser. Koldblodige og logiske som de er, er de godt rustet til at håndtere konflikter og kritik, men de er også lidt private og upersonlige og kan til tider virke reserverede. Alt i alt er ISTP’er godt klædt på til at imødegå denne verdens udfordringer og håndtere dem kompetent.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ISTP’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ESTJ – portræt og beskrivelse

Den autoritære og ansvarlige anfører, som sørger for, at folk falder ind på række og at tingene bliver gjort.

estj-150x150 ESTJ’er lever i en verden af fakta og konkrete behov. De lever i nutiden med deres blik rettet mod deres personlige mål. ESTJ’er arbejder ihærdigt for at sikre, at alt kører problemfrit og systematisk. De ærer traditioner og love og har et klart sæt standarder og overbevisninger, som de holder i hævd. ESTJ’er er ansvarlige og pålidelige, og de forventer det samme af andre. De har kun ringe tålmodighed eller forståelse for personer, der ikke arbejder dedikeret og metodisk, og de har det med at synes, at sådanne personer bør arbejde på at få sig noget struktur i deres liv. ESTJ’er værdsætter kompetence og effektivitet og kan lide at se hurtige resultater for deres indsats.

ESTJ’er er “take-charge”-folk. De har ofte en meget klar vision om den måde, tingene skal være på – så klar, at de naturligt træder ind i lederrollen og begynder at fortælle folk, hvad de skal gøre. ESTJ’er er selvsikre og assertive. De er ekstremt dygtige til at udtænke systemer og planer og til at løse opgaverne ved hånden, og de er i stand til at se, hvilke skridt der skal tages for at fuldføre en bestemt opgave. ESTJ’er kan til tider være krævende og kritiske, fordi de har så stærke overbevisninger, og de kan finde på at udtrykke sig bramfrit, hvis de synes, der er nogen, der ikke gør det godt nok efter deres standard. Men selvom de kan være hårde i filten, så kan deres kritik i det mindste tages for pålydende, da ESTJ’er har det med at være ekstremt ærlige og ligetil.

En ESTJ er normalt en mønsterborger – en søjle i samfundet. De tager deres forpligtelser meget alvorligt og følger de gængse standarder til punkt og prikke. ESTJ’er nyder at interagere med mennesker, og de kan lide at have det sjovt. ESTJ’er kan af og til være “larmende” og “sjove i det” til sociale arrangementer. ESTJ’er nyder især aktiviteter, der er fokuseret på familien, samfundet, eller arbejdet.

ESTJ – pålidelig, ansvarlig og målbevidst

ESTJ’er er meget detalje-orienterede. De sætter sig mål og investerer så en masse energi i deres anstrengelser for at nå disse mål på en overbevisende måde. Men selvom de er effektive, er det vigtigt, at ESTJ’er husker at værdsætte andre folks input og meninger. Hvis ESTJ’er forsømmer dette, kan de få et problem med at opfylde andres behov for fairness og gensidighed og måske ubevidst såre folks følelser ved at anvende logik og fornuft i situationer, som kræver mere følelsesmæssig blidhed.

Når en ESTJ møder modgang, er der ofte en tendens til, at de føler sig isoleret fra andre. De føler, at de bliver misforstået og undervurderet, og at deres indsats tages for givet. Selvom ESTJ’er normalt er meget verbale og ikke har noget problem med at udtrykke sig, kan de i stressede perioder have svært ved at sætte ord på deres følelser og ved at kommunikere dem til andre.

ESTJ’er lægger en stor indsats i næsten alt, hvad de gør. De vil gøre alt, hvad de mener, der skal gøres på jobbet og i deres ægteskab og generelt i deres nærmiljø med en god mængde energi og ihærdighed. ESTJ’er er pligtopfyldende, praktiske, realistiske og pålidelige. Mens ESTJ’er på ansvarlig vis vil gøre alt, hvad der skal til, for at arbejde hen imod en bestemt sag eller mål, kan de måske ikke naturligt se værdien af ​​mål, som er uden for deres egen referenceramme. Men hvis ESTJ’en er i stand til at se relevansen af ​​sådanne målsætninger og oversætte dem til praktiske problemer, så kan du vædde dit liv på, at de vil lægge alle kræfter i at arbejde for at nå målet i deres søgen efter sikkerhed og klarhed.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ESTJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ESFJ – portræt og beskrivelse

Den hårdtarbejdende og vellidte medspiller, som balancerer alles ønsker.

esfj-150x150 ESFJ’er er sociale væsener, som elsker mennesker. De er varme og interesserede i andre. De ønsker at kunne lide andre mennesker, og de har en særlig færdighed til at få det bedste frem i andre. De er ekstremt gode til at læse andre og forstå deres synspunkter. ESFJ’er har et stærkt ønske om at være vellidte og om at være behagelige for andre at være sammen med. Det gør dem meget støttende socialt. Folk kan lide at være tæt på en ESFJ, fordi ESFJ’er har en speciel evne til uvægerligt at få folk omkring dem til at have det godt med sig selv.

ESFJ’er tager deres ansvar meget alvorligt, og de er meget pålidelige. De værdsætter sikkerhed og stabilitet, og de har et stærkt fokus på detaljerne. De ser, hvad der skal gøres, og de gør det, før andre gør det, og de forstår, hvad det kræver at sikre, at en opgave bliver gjort.

ESFJ’er er varme og energiske. De har brug for validering fra andre for at føle sig godt tilpas. De bliver sårede, når andre udviser ligegyldighed, og de forstår ikke uvenlighed. ESFJ’er er meget givende mennesker, der i høj grad opnår personlig tilfredsstillelse i kraft af andres lykke (og altså ikke blot i kraft af deres egen). De ønsker at blive værdsat for, hvem de er, og hvad de giver til andre. De er meget sensitive og følsomme over for stemninger og andres bevæggrunde. Faktisk er ESFJ’er så omsorgsfulde, at de undertiden har svært ved at se eller acceptere en vanskelig sandhed om nogen, de holder af.

ESFJ’ers værdier er defineret eksternt. De har som regel meget udførlige ideer om, hvordan tingene skal være, og de er ikke generte omkring at udtrykke disse værdier, som de anser som nødvendige for gruppen. Men samtidig afstemmer de deres værdier og moral med verden omkring dem, snarere end med et indre værdisystem. ESFJ’er kan til tider have en stærk personlig moral, men denne moral er også delvist defineret af det samfund, de lever i. Der er ikke tale om idiosynkrasi.

ESFJ: Orden, etik og glæde

ESFJ’er er ofte meget etisk anlagte, og de søger at udføre deres handlinger i overensstemmelse med godhed og generøsitet. De er fornuftige i pengesager, men meget gavmilde og uselviske i at gøre det gode for andre. Deres altruistiske impulser er oprigtige.

ESFJ’er er normalt ganske populære og gode til at interagere med mennesker. De forsøger at gøre noget godt for andre, samtidig med at de følger et fast moralsk adfærdskodeks.

Alle ESFJ’er har en naturlig tendens til at ville kontrollere deres miljø. Deres bevidsthed finder sig bedst til rette med struktur og organisation, og de søger at planlægge og ordne ting omkring sig. ESFJ’er er mest komfortable med strukturerede miljøer. De er ikke tilbøjelige til at nyde at skulle gøre ting, der involverer abstrakte, teoretiske begreber eller upersonlige analyser, som de skal anvende uden at vise hensyn til menneskene omkring dem.

ESFJ’er nyder at skabe orden og struktur, og de er meget gode til at løse opgaver, som kræver den slags færdigheder. Men de skal være forsigtige med, at de ikke kommer til at være for kontrollerende over for mennesker i deres liv, der ikke ønsker at blive kontrolleret.

ESFJ’er har respekt for love, regler og autoriteter. De er ofte traditionelt anlagte, og de foretrækker at gøre tingene på den etablerede måde, snarere end at eksperimentere og hoppe over, hvor gærdet er lavest. Hvis ikke autoriteterne i en ESFJ’s liv støtter ham eller hende i at gribe tingene an på den traditionelle måde, som ESFJ’er ofte foretrækker, kan ESFJ’en blive ganske usikker og fokusere al sin opmærksomhed på blidt at behage andre uden tanke for opgaven og dens resultater. For sådanne ESFJ’er er det svært at finde balancen mellem at være for kontrollerende og at være for følsom.

Når ESFJ’er er bedst, er de varme, sympatiske, hjælpsomme, samarbejdsvillige, taktfulde, nede-på-jorden, grundige, entusiastiske og energiske. De nyder tradition og sikkerhed, og de søger et stabilt liv i gensidigt givende kontakt med venner og familie.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ESFJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ISFJ – portræt og beskrivelse

Den omsorgsfulde og loyale menneskeplejer, som gør livet godt for andre.

isfj-150x150 Som ISFJ lever du først og fremmest i det nære: Du fokuserer på det, der er til at tage og føle på, og selvom du nok er i stand til at forstå de mere flyvske typers abstrakte teorier og fantasifulde metaforer, interesserer du dig mindre for spekulationer og flotte ord og mere for handlinger, der gør en håndgribelig forskel. Du stortrives med at bidrage med konkrete gerninger i det daglige, der tjener til at forbedre din omverden i overensstemmelse med dine værdier.

Som ISFJ sætter du fokus på venlighed i hverdagen, og du prioriterer det aktuelle sammenhold i familien, på arbejdspladsen og i skolen. Du er villig til at strække dig langt for at få fællesskabet til at glide, uden at du af den grund nødvendigvis forventer det samme af andre, for du ved, at ikke alle har så nemt ved at tage hånd om fællesskabet, som du selv har.

Du er kendetegnet ved din varme, trofasthed og betænksomhed: Mange ISFJ’er har hele biblioteker af præcise fakta og detaljer i baghovedet, og de trækker aktivt på disse i deres relationer med andre, sådan at ISFJ’en er den, der på nærmest magisk vis altid husker, hvornår den-og-den har fødselsdag, eller er opmærksom på at udvise en passende gestus, når der sker noget vigtigt i nogens liv.

Derfor sætter folk også pris på ISFJ’er for det venlige nærvær og de trygge rammer, de sørger for, som ofte får det bedste frem i andre; kvaliteter, som måske aldrig ville være vokset frem uden ISFJ’en til at gøde jorden med sin betænksomhed. ISFJ’er er de ultimative redebyggere på hjemmefronten såvel som i professionelle roller, hvor de elsker at få andre til at blomstre op.

Fordi ISFJ-typer har fokus på det nære, tror folk omkring dem ofte, at de kender ISFJ’en til bunds. Det er imidlertid sjældent korrekt: ISFJ’er går typisk gennem livet med en rig og nuanceret indre sanserepræsentation, der tillader dem at opleve verden på en højst subjektiv, impressionistisk manér. Deres enorme arsenal af specifikke og præcise detaljer spiller helt af sig selv sammen for at give dem et unikt syn på verden, som også er med til at give ISFJ’er en stærk fornemmelse af, hvad der er det rigtige at gøre i en given situation. ISFJ’er har derfor ofte stærke værdier og en højt udviklet moral.

Uheldigvis for andre, så er den impressionistiske måde at lagre data i bevidstheden på ikke så velegnet til at blive udtrykt verbalt. Det, der vil være tilgængeligt for andre, vil alt for ofte kun være de afledte resultater af ISFJ-typens mangfoldige indre landskab. Andre kan derfor nemt komme til at tro, at ISFJ’en er simpel i sin opfattelse af verden, mens sandheden snarere er, at ISFJ’er kan huske konkrete detaljer, såsom et specifikt ansigtsudtryk eller tonefald, mange år efter at det egentlig har fundet sted. På den måde må ISFJ’er ofte regnes for nogle af de mest omhyggelige iagttagere af verden omkring dem. Den traditionelle verbale skildring er bare ikke deres hjemmebane.

ISFJ-typer har ofte en meget klar fornemmelse af, hvordan tingene bør være, og de er villige til at arbejde hårdt for at bringe deres nærmiljø på linje med deres indre moralske fornemmelse. Som konkrete føletyper kredser deres værdier ofte om tryghed og venlighed, og de respekterer såvel traditioner som landets love. Således har ISFJ’er også ofte en tendens til at udvise tillid til autoriteter samt nære et ønske om at bibeholde og agere efter etablerede systemer, da disse har vist sig at virke i fortiden. Det betyder, at en ISFJ-type kan være et værdifuldt bolværk mod den nyeste smarte management-snak, idet ISFJ’en ofte vil forholde sig skeptisk, indtil det på en konkret og nærværende måde er blevet demonstreret, hvorfor den nye metode er bedre end den gamle.

Som en konkret-orienteret type (S) gælder det, at ISFJ’er bedst tager ny viden til sig ved selv at prøve det af på arbejdspladsen, i hjemmet eller på kurser. Kun i anden række sætter ISFJ’en pris på at tilegne sig viden via den traditionelle metode med akademiske lærebøger.

Med den impressionistiske verdensforståelse kommer også en veludviklet fornemmelse for rumlighed, funktion og æstetik. Derfor går mange ISFJ’er ofte op i deres hjem og dets indretning, og mange af de dygtigste indretningsarkitekter tilhører da også ISFJ-typen. Når ISFJ’ens sans for æstetik kombineres med deres betænksomhed og omsorg for andres følelser og ønsker, sætter det dem i stand til at få tingene til at gå op i en højere enhed.

Som føletyper (F) har ISFJ’er også et rigt følelsesliv. Selvom de til tider kan have svært ved at verbalisere det, så er de ofte meget opmærksomme på deres egne følelser, og de påvirkes stærkt af dem. Den manglende evne til at verbalisere og lufte sine følelser kan dog have den uheldige konsekvens, at negative emotioner kan bygge op over tid, og når ISFJ’en til sidst må afreagere, sker det ofte i form af stærke værdidomme og anklager mod andres moral. Og ydermere betyder ISFJ’ens impressionistiske måde at opfatte verden på, at negative emotioner over for individer omkring dem kan bide sig fast og blive ved med at plage ISFJ’en, længe efter at det egentlige problem er overstået. For at modvirke denne potentielle svaghed og for at undgå at komme til at såre en person, som står dem nær, er det ofte en god idé for ISFJ’er at tale deres følelser igennem med en nær ven, som med fordel kunne være en udforskende (P)-type. Terapi og meditation er også alternativer, der kan hjælpe ISFJ’en med fuldt ud at bevidstgøre sit indre mentale landskab.

Med deres forankring i det nære har ISFJ’er ofte en stærk bevidsthed om ansvar og pligter – stærkere end så mange andre typer. ISFJ’er tager deres forpligtelser meget alvorligt, og har de først sagt ja, så kan man også regne med, at opgaven bliver udført. Derfor hænder det også ofte, at folk omkring dem regner med, at de bare kan stakke alskens pligter på skuldrene af ISFJ’en, da det ”virker naturligt” at overlade tjanserne til dem. Med sin stærke samvittighedsfølelse og sin tilbøjelighed til at tage ansvar kan det betyde, at ISFJ’en kan have svært ved at sige fra i tide, og undertiden kan de komme til at placere andres behov over deres egne. Denne tendens kan være særligt slem, hvis ISFJ’en i barndommen blev indpisket at skulle være det søde barn, der klarede pligterne og fik gode karakterer i skolen. For at modvirke denne tendens bliver den voksne ISFJ nødt til at gøre sig klart, hvilke pligter der kan spores tilbage til deres egne ønsker og objektive arbejdsopgaver, og hvilke der er udefrakommende efterspørgsler. Og som minimum bliver ISFJ’en nødt til at prioritere egne behov lige så højt som fællesskabets.

Med deres stærke fokus på fællesskabet har ISFJ’er brug for feedback og anerkendelse fra omgivelserne. Uheldigvis er det ikke altid ISFJ’ens stille kvaliteter, som omgivelserne har det bedste blik for, og således kan en ISFJ-type undertiden fungere som den primære ansvarstager i en familie, på en arbejdsplads eller lignende, uden nogensinde at blive anerkendt for deres enorme arbejde. Dette betyder, at ISFJ’en kan udvikle problemer med selvudslettende adfærd og lavt selvværd.

ISFJ’er er i reglen varme, generøse og pålidelige. De har en intens omsorg at tilbyde deres nærmeste. Ligeledes er de fantastiske organisatorer på det nære plan, der kan få tingene til at glide let og ubesværet, hvad enten der er tale om en arbejdsdag i boligforeningen, en familieudflugt eller en større omstrukturering på arbejdspladsen. ISFJ’er bør huske sig selv på, at ingen er perfekt, og de bør ikke bebrejde sig selv, hvis de ikke får løst alle opgaver, som de føler, at de burde. Mest af alt bør de lære at give sig selv noget af den varme og omsorg, som de så rundhåndet deler ud af til fællesskabet.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ISFJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ISTJ – portræt og beskrivelse

Den omhyggelige og ansvarlige leder, som dobbelttjekker alt og sørger for, at tingene foregår efter bogen.

istj-150x150 Hvad er typisk for ISTJ’er? Hvilke fællestræk kan vi skimte bag den personlige karakter hos en ISTJ? Hvad udgør kernen i denne personlighedstype, og hvad gør den unik i forhold til andre? ISTJ’er kaldes ofte “vogteren”, “lederen”, eller “inspektøren”. Grunden hertil er deres ekstremt praktisk anlagte og ansvarlige personlighed. Ifølge psykologen David Keirsey er ISTJ’erne de bedste administratorer. ISTJ’er er konkrete og faktuelle, ja, en af ​​de mest pragmatiske personligheder. I modsætning til SP-typerne værdsætter ISTJ’er tradition, og de kan måske virke mindre spontane i deres adfærd.

ISTJ’er har en bemærkelsesværdig bevidsthed om de regler, som gør en organisation eller plan funktionel, og de ​​er meget gode til at sikre, at de korrekte metoder anvendes til at løse en opgave. De virker ofte lidt formelle, men også aldeles pålidelige. ISTJ er sandsynligvis den mest pålidelige type. Deres stærke og skarpe logik gør dem meget objektive og dedikerede til at få alle opgaver fra hånden. ISTJ’er arbejder målrettet mod opgaven og er meget svære at distrahere, da kun de mest effektive trin i en plan vil modtage grønt lys fra en ISTJ. Når ISTJ’er tænker professionelt, fremstår de normalt følelsesløse og tilsyneladende også lidenskabsløse (men det er selvfølgelig kun en professionel facade).

ISTJ’er er ufatteligt omhyggelige med at løse problemer og overholde regler og deadlines. De elsker orden og ved præcis, hvad de skal gøre for at sikre, at den opnås. ISTJ’er er dog mindre tilbøjelige til at improvisere; de gør sig bedst i forudsigelige sammenhænge, ​​der tillader dem at anvende deres viden og metodik samt deres udsøgte praktiske sans.

ISTJ’er skiller sig ud ved at være nede på jorden. De kan stabilisere enhver situation og inspirere tillid i de fleste mennesker omkring dem. Ved første øjekast kan de virke lidt kolde eller reserverede. Da de er introverte og logiske, giver de ikke et indtryk af at være sociale sommerfugle eller beherske spektakulære festtaler eller gøre sig i lange teoretiske taler, som søger at definere alting. Men lad ikke dette narre dig! ISTJ’er er faktisk ret mystiske og spændende bag den saglige facade. De er bare mere optagede af at vide, hvad der virker, og af at styre hver eneste detalje i den retning, der virker, end af at tage hånd om folks følelser. ISTJ’er gør “det rigtige,” det effektive og det sikre i stedet for at udforske nye veje eller eksperimentere for at nå deres mål. ISTJ’er har tillid til, at de kan nå deres mål på en betryggende og bevidst måde, uanset hvor komplekse målene er. Der er næppe nogen, som finder en ISTJ tvetydig, uregelmæssig eller ubeslutsom. ISTJ’er inspirerer til stille styrke, en følelse af ro og effektivitet og et indtryk af, at tingene er under kontrol.

Når folk har en ISTJ i deres nærhed, ved de, at de kan stole på en nøgtern leder, som ikke vil lade tingene blive for kaotiske eller tilfældige. ISTJ’en vil træffe solide logiske beslutninger baseret på de faktiske omstændigheder, der foreligger. Med en ISTJ ved roret er der meget lille risiko for, at tingene går galt, fordi de har en opmærksomhed på detaljer i arbejdet. De vover sig ikke ud i indviklede teorier eller hypoteser om det ukendte, som næppe vil kunne anvendes i forhold til opgaven, men gør i bedst i omgangen med konkrete og velkendte kendsgerninger. De udmærker sig ved at finde og implementere den mest pragmatiske plan til at løse en udfordring, og de arbejder på en beundringsværdigt metodisk måde. Med en ISTJ ved du, at fristerne vil blive overholdt, og at opgaven vil blive fuldført og organiseret trin-for-trin. Midlerne vil ikke spildes, men blive anvendt produktivt, og ingen detalje vil blive overset. En ISTJ bringer beslutsomhed, struktur, og en snert af perfektionisme til ethvert projekt.

I en gruppe er ISTJ’er som regel høflige og lette at omgås, selv om de måske sætter sig en smule uden for gruppen. De har ikke den høje handlingsorienterede energi, som ESTP’er har, men de inspirerer tillid og arbejder konstant, stabilt og langsomt mod målet på en måde, der overvinder udfordringerne til sidst. De elsker normalt deres arbejde. De er uafhængige og sandfærdige og kan ikke gå på kompromis med deres principper om effektivitet. Dette er en af ​​deres mest værdifulde styrker!

ISTJ’er ser fakta klart og objektivt og følger kun retningslinjer, der giver mening. De ved, hvordan man opnår de bedste resultater. ISTJ’er søger stabilitet og effektivitet i alt, hvad de gør, og deres ihærdige arbejdsetik er uvurderlig for enhver organisation, de arbejder i.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ISTJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

INTP – portræt og beskrivelse

Den analytiske og dispassionerede specialist med dybdegåede viden.

intp-150x150 Som en INTP er din primære leveform fokuseret internt, hvor du behandler input rationelt og logisk via din tænkning. Din sekundære tilstand er ekstern, hvor du tager tingene mere tilbagelænet gennem din intuition.

INTP’er lever i en verden af teoretiske muligeder. Alt, hvad de ser, ser de i forhold til hvordan det ville kunne forbedres, eller hvad det ville kunne blive til, hvis de ideer, som bar det, blev udviklet til deres logiske maksimum. De lever primært i deres eget sind, og ved at trække den ydre verden ind i deres egne tanker har de evnen til abstrakt at analysere vanskelige problemstillinger, identificere komplekse mønstre og komme med logiske forklaringer på, hvorfor en ting i naturen forholder sig netop sådan (som eksempelvis Darwin gjorde det).

De søger logisk klarhed i alt, hvad de beskæftiger sig med, og derfor bruger en veludviklet INTP sin intuition til at anskaffe sig store mængder viden om verden. INTP’er går dog ikke så meget op i at anvende denne viden, som de bare går op i at analysere den korrekt, og således kunne INTP-typen siges at være den klassiske elfenbenstårnsprofessor, som lever med næsen i sin abstrakte teoriverden, og som aldrig kan huske, hvor han har lagt sine nøgler.

INTP’er kan kun leve gennem konceptuelle teorier, som generaliserer den specifikke virkelighed, som ”almindelige mennesker” ellers synes at befinde sig bedst i. En INTP’s sind er konstant på jagt efter at skabe nye teorier eller at bevise (eller modbevise!) eksisterende teorier, som andre præsenterer for dem.  INTP’er nærmer sig naturligt problemer og teorier med en entusiasme og uimponeret skepsis, hvor de ignorerer det, som ”man skal synes” om noget, for i stedet at forfølge problemet til dets logiske rod.

INTP eller INTJ?

Når man snakker om Jungs typologi, så bliver INTP’er let forbyttet med INTJ’er, og mange, som tager testen, er i tvivl om, hvorvidt de er INTP eller INTJ. INTP’er er dog forskellige fra INTJ’er på den måde, at INTP’er mest er interesseret i at forstå og formulere teorier, og at de egentlig ikke går så meget op i anvendelsen og udførelsen af de teorier, som de selv har været med til at opstille. Det er den rene teori, som betyder noget for INTP’er.

I modsætning hertil, så kan INTJ’er også godt lide teorier, men INTJ’er ser fortrinsvis teorier som instruktionsmanualer til, hvordan et givent tiltag skal implementeres i den ydre verden. INTJ’erne går med andre ord mere op i den konkrete anvendelse af teorierne, og således er det blevet sagt om INTJ’er, at deres tankegang på en og samme tid er ”meget abstrakt og uhyre konkret”. I modsætning her til er INTP’ers tankegang blot ”meget abstrakt”.

En anden forskel er, at INTP’er ikke kan lide at kontrollere folk. Deres naturlige modus er at være fleksible og tolerante, og det at skulle fortælle andre, hvad de skal gøre, er noget, der ligger dem fjernt. Herimod har INTJ’er ikke de store problemer med at delegere og udstede ordrer, sådan at gruppen når frem til målet. Dette er forskellen på INTP’er (som har indadvendt tænkning) og INTJ’er (som har udadvendt tænkning).

INTP: Foretrækker hovedet frem for hjertet

INTP’er har svært ved at forstå eller værdsætte beslutninger, som andre folk har truffet på baggrund af deres personlige subjektivitet eller deres føle-funktion. INTP’er søger til stadighed at nå til logiske konklusioner på problemer, herunder også mellemmenneskelige problemer. Monty Pythons logikprofessor, som siger til sin kone, at de bliver nødt til at få styr på deres sexliv, da det ikke er logisk, kunne på den måde være et humoristisk bud på INTP’ernes tendens til at anvende tænkning, hvor de fleste andre ville mene, at man her havde brug for følen. Hvad end man synes om dette, så er pointen dog, at INTP’er ikke er naturligt udstyrede med evnen til at opfange og opfylde de følelsesmæssige behov, som menneskene omkring dem måtte have.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte INTP’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ENTP – portræt og beskrivelse

Den innovative fritænker, der altid har en ny idé.

entp-150x150 ENTP’ers primære interesse i livet er at forstå den verden, de lever i. De er konstant ude efter at absorbere ideer om de situationer, de er præsenteret for i deres liv. Ved hjælp af deres intuition behandler de disse oplysninger, og de er som regel ekstremt hurtige og præcise i deres evne til at forstå det grundlæggende i en situation.

Deres evne til intuitivt at forstå mennesker og situationer sætter ENTP’er i stand til at udrette meget i deres liv. De er generelt gode til at forstå ting hurtigt og med stor dybde. Følgelig er de ganske fleksible, og de tilpasser sig godt til en lang række opgaver. Efterhånden som de vokser og videreudvikler deres evner, vil de blive meget opmærksomme på muligheder, og det gør dem ganske opfindsomme, når de skal løse problemer.

ENTP’er er idémennesker. Deres indsigtsfulde evner får dem til at se muligheder overalt. De bliver begejstrede for deres ideer, og de er i stand til at sprede deres begejstring til andre. På denne måde får de den støtte, de har brug for til at opfylde deres visioner.

ENTP’er er mindre interesserede i at udvikle handlingsplaner eller træffe beslutninger, end de er i at generere muligheder og ideer. At følge op på gennemførelsen af en idé er normalt ikke en opgave for en ENTP. Den ENTP, der ikke har udviklet sin Tænke-funktion, vil få problemer, fordi vedkommende hopper begejstret fra idé til idé uden nogensinde at gennemføre et projekt.

Selvom ENTP’er er mere interesserede i at absorbere information end i at tage beslutninger, er de ganske rationelle og logiske i at nå deres konklusioner. Når de har en særlig indsigt, kan resultatet være meget kraftfuldt. En veludviklet ENTP er ekstremt visionær, opfindsom, innovativ og initiativrig.

ENTP’er er gode til samtaler; de er mentalt hurtige, og de nyder verbal sparring med andre. De elsker at debattere og kan endda finde på at skifte side nogle gange bare for at få lidt gang i debatten.

De mindst udviklede områder for ENTP er Sansning- og Føle-områderne. Hvis Sansning ignoreres, kan ENTP’ens tendens til ikke at tage sig af detaljerne i sit liv forårsage skade. Hvis Følen ignoreres, kan det være, at ENTP’en ikke værdsætter andre folk nok, eller at vedkommende kan blive for hård og aggressiv.

Under stress kan ENTP’er miste deres evne til at generere muligheder og blive besat af mindre detaljer. Disse småting kan for den stressede ENTP forekomme ekstremt vigtige, men i virkeligheden er de slet ikke vigtige for det store billede.

Generelt er ENTP’er optimistiske og visionære. De har meget værdifuld viden, og de bruger meget af deres liv på at søge en højere forståelse af den verden, de lever i. De lever i en verden af ​​muligheder, og de bliver begejstrede, når de lærer begreber, udfordringer og vanskeligheder at kende. Når man præsenterer dem for et problem, så er de er gode til at improvisere og hurtigt finde på en kreativ løsning. Kreative, kloge, nysgerrige og teoretiske – man må sige, at ENTP’er har en bred vifte af muligheder i deres liv.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ENTP’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.

ENTJ – portræt og beskrivelse

Den hårdtslående og dynamiske leder, der altid kigger fremad mod effektivitet.

entj-150x150 Som ENTJ er din primære levevis fokuseret eksternt, hvor du beskæftiger dig med ting rationelt og logisk. Din sekundære tilstand er intern, hvor du primært tager ting ind via din intuition.

ENTJ’er er fødte ledere. De lever i en verden af ​​muligheder, hvor de ser alle mulige udfordringer, der skal overvindes. ENTJ’er ønsker at være dem, der er ansvarlige for at overvinde udfordringerne og komme videre. De er drevet til at opnå lederskab, og deres hurtighed til at forstå kompleksiteten i et problem gør dem til gode ledere. Deres evne til at absorbere store mængder upersonlig information samt deres hurtige og afgørende beslutninger hjælper dem især i denne rolle. ENTJ’er er mennesker, som tager styringen.

ENTJ’er er meget karrierefokuserede og passer helt naturligt ind i virksomhedernes verden. De afsøger konstant omgivelserne for potentielle problemer, som kan blive til løsninger. De ser generelt tingene fra et langtrækkende perspektiv, og som regel lykkedes de med deres planer. De er utrættelige i deres bestræbelser på jobbet og drevet til at visualisere for dem selv, hvordan en organisation bedst ledes. Af disse grunde er ENTJ’er naturlige virksomhedsledere.

Der er ikke meget plads til fejl i den verden, ​​ENTJ’er lever i. De kan ikke lide at se fejl og har ingen tålmodighed med ineffektivitet. De kan blive ganske hårde, når deres tålmodighed er prøvet i disse henseender, fordi de ikke naturligt er tunet ind på folks følelser. ENTJ’er bliver nødt til bevidst at arbejde på at anerkende værdien af ​​andre folks meninger og på at være følsomme over for folks følelser. Uden denne bevidsthed vil ENTJ’en være et insisterende, skræmmende og anmassende individ. Dette kan være et reelt problem for ENTJ’er.

ENTJ’er træffer beslutninger hurtigt og er hurtige til at sætte ord på deres meninger. Den ENTJ, der ikke har udviklet sin Intuition, vil træffe beslutninger for hurtigt, uden at forstå alle spørgsmål og mulige løsninger.

Selvom ENTJ’er ikke er naturligt tunet ind på andre folks følelser, har de ofte en meget sentimental side. Ofte tror de dog, at følelser er en slags svaghed. Dette vil forårsage dem problemer – til tider temmelig alvorlige problemer.

ENTJ’er elsker at interagere med mennesker. Som udadvendte er de fyldt med energi og de stimuleres primært eksternt. Der er ikke noget sjovere og mere  tilfredsstillende for en ENTJ end at have en livlig, udfordrende samtale. De respekterer især folk, der er i stand til give igen og argumentere overbevisende for deres synspunkter. Det er dog ikke alle, der tør det, da ENTJ’en er en meget kraftfuld og dynamisk person med en enorm mængde selvtillid og gode verbale kommunikationsevner. Selv de mest selvsikre personer kan opleve øjeblikke af tvivl, når de diskuterer med en ENTJ.

ENTJ’er har mange evner, som gør det muligt for dem at have en stor personlig magt, hvis de ikke glemmer at forblive balancerede i deres liv. De er selvhævdende og innovative, med en fremragende evne til at omsætte teorier og muligheder i solide handlingsplaner. De er som regel uhyre stærke personligheder, og de har redskaberne til at opnå de mål, de sætter sig for.

Hvem deler du type med? Se listen over berømte ENTJ’er her.

Emneord: Jungs Typer, Personlighedstyper, Jungianske Typer, Personlighedstests.